ஆய்வு: பாறப்பட்டி இருளர்களின் சமூக அமைப்பில் உறவுமுறைச் சொற்கள்

E-mail Print PDF

ஆய்வுக் கட்டுரை!பண்டைக் காலத்தில் விலங்குகளைப் போன்று அலைந்து திரிந்த மனிதன் காலப் போக்கில் பல படிநிலைகளைக் கடந்து வளர்ச்சி பெறலானான். உணவினைத் தேடி அலைந்த மனித இனம் உணவினை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கி நிலையான ஒரு குடியிருப்பை அமைத்துக் கொண்டு வாழத் தொடங்கியது முதல் சமூகம் என்ற ஒரு அமைப்பு தோற்றம் பெறலாயிற்று. அது முதல் அவர்களிடையே ஓர் உறவு ஏற்பட்டது. காலப்போக்கில் இவ்வுறவுகளே மனிதனை உயர்நிலைக்கு அழைத்துச் சென்றது. மேலும் ஒரு சமுதாயத்தின் உயர்வு தாழ்வுகளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகளுள் ஒன்றாக வளர்ச்சி பெற்றது. ஓர் உறவு ஏற்பட வேண்டுமெனில் குறைந்த அளவு இருவர் தேவை இவ்விருவரும் ஒருவரை மற்றொருவர் ஏதோ ஒரு சொல்லால் குறிப்பிட முற்படும் பொழுது அவர்கள் குறிப்பிட்ட உறவுமுறையை ஏற்க வேண்டியுள்ளது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு தனிநபரும் ஒரே வேளையில் பல உறவு நிலைகளை அடைய நேரிடுகிறது. அதே வேளையில் இந்த உறவுகளைக் குறிக்க பல வகையான உறவுமுறைச் சொற்களும் தோன்றியது. உறவுமுறைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இவ்வுறவுமுறைச் சொற்கள் முக்கிய இடம் பெறுகின்றது. 

ஆய்வு நோக்கம்

உறவுமுறைச் சொற்கள் ஆய்வில் மானிடவியலார்தான் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளார்கள். அவர்கள் ஒரு சமுதாயத்தில் காணப்படும் உறவுமுறைச் சொற்களைக் கண்டுபிடித்து வகைப்படுத்த பலவகையான அணுகுமுறைகளைக் கையாண்டுள்ளனர். அவற்றின் அடிப்படையில் பாறப்பட்டி இருளர்களின் சமுதாய அமைப்பில் காணப்படும் உறவுமுறைச் சொற்களை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பாறப்பட்டி இருளர்கள்
கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1200 அடி உயரத்தில் அடர்ந்த வனப்பகுதிகளுக்கு நடுவே அமைந்துள்ள இருளர் குடியிருப்பு பாறப்பட்டி ஆகும். இருளர்கள் இந்திய நடுவண் அரசால் இனம் காணப்பட்ட “பண்டைய பழங்குடி இனத்தவர்” (Primitive Tribes) ஆவர். மேற்கே வண்ணப்பாறை, தெற்கே மங்கலத்தாள் பாறை, கிழக்கே சங்கிலிப்பாறை இவ்வாறு மூன்று பக்கங்களும் பாறைகளை எல்லையாகக் கொண்டுள்ளதால் இவ்வூர் பாறப்பட்டி என்று பெயர் பெற்றது. பாறப்பட்டி இருளர்கள் திராவிட மொழிக்குடும்பத்தைச் சார்ந்த “இருள” மொழியைப் பேசுகின்றனர். இவர்களின் மொழியில் தமிழ், மலையாளம், கன்னடம் கலந்து காணப்படுகின்றது. இருளர்கள் தங்களுக்குள் உள்ள பிரிவுகளை ‘குலம்’ என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இவர்களிடையே மொத்தம் 12 குலங்களும் 96 வகை உட்பிரிவுகளும் காணப்படுகின்றன. இருளர்கள் ஆவி, ஆன்மா, மாந்திரீகம், பில்லிசூனியம் போன்றவற்றில் அதிக நம்பிக்கை உடையவர்கள். இவர்கள் காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடுவதில் நுண்மதி படைத்தவர்கள். பாறப்பட்டி இருளர்கள் பேச்சு வழக்கு, சடங்குகள் போன்றவற்றால் மற்ற இருளர்களிடமிருந்து தனித்து நிற்கின்றனர். தற்பொழுது இவர்கள் வேலைவாய்ப்பு, குழந்தைகளின் கல்வி போன்ற பல காரணங்களுக்காக மலையை விட்டு கீழே இறங்கி மலையடிவாரங்களில் குடியேறியுள்ளனர். இவர்கள் தமிழ்நாட்டில் கோவை மாவட்டத்தில் பெருமாள் கோவில் பதி, மூங்கில் மடை குட்டை பதி, முருகன் பதி, புதுப்பதி, சின்னாம்பதி மற்றும் கேரள மாநிலத்தில் வாளையார் அருகே நடுப்பதி ஆகிய ஊர்களில் வசித்து வருகின்றனர். மேலும் தாங்கள் பாறப்பட்டியில் இருந்து வந்ததால் தங்களை பாறப்பட்டி இருளர் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றனர்.

பாறப்பட்டி இருளர்களின் உறவுமுறைச் சொற்கள்

தந்தை வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

தந்தை வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

தாய்வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

தாய்வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

கணவன் வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

கணவன் வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

மனைவி வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

மனைவி வழி உறவுமுறைச் சொற்கள்

உறவுமுறைச் சொற்கள்
ஒரு மொழியில் காணப்படும் ஏனைய சொற்களைவிட உறவுமுறைச்சொற்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகக் காணப்படுகின்றன. உறவுமுறைச் சொல் ஒருவரைக் குறிப்பிடுவது மட்டுமின்றி, குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தில் அச்சொல்லால் அழைக்கப்படுவதின் பொருள் என்ன என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது. எனவே உறவுமுறைச் சொற்களானது உறவுமுறை அமைப்பையும் அது இயங்குகின்ற முறையையும் பிரதிபலிக்கின்றது. மேலும் ஒரு மொழியில் பிறமொழித்தாக்கம் ஏற்படும் போது ஏனைய சொற்களில் ஏற்படும் மாறுதல்களைப் போன்று உறவுமுறைச் சொற்களில் விரைவாக மாறுதல்கள் ஏற்படுவதில்லை. எனவே ஒரு மொழி ஆய்வுக்கு அம்மொழியில் காணப்படும் உறவுமுறைச் சொற்கள் மிகவும் துணையாக அமைகின்றன. உறவுமுறைச் சொற்கள் மொழி தோன்றிய காலம் முதல் வழங்கி வந்துள்ளன. தொல்காப்பியத்திலும் கூட உறவுமுறைச் சொற்கள் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளன. ஆனால் உறவுமுறைச் சொற்கள் குறித்த ஆய்வுகளோ அல்லது சிந்தனைகளோ அக்காலத்தில் தோற்றம் பெறவில்லை. உறவுமுறைச் சொல்லாய்வானாது தற்போதைய இரு நூற்றாண்டிற்கு உட்பட்ட ஆய்வே ஆகும். அதாவது 19-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஆய்வாகும். அதன் பின்பே மானிடவியலாளர், சமுதாயவியலாளர், மொழியியலாளர் போன்றோர் இத்தகைய ஆய்வில் ஆர்வம் காட்டினர்.

உறவுமுறைச் சொல் ஆய்வு வரலாறு
உறவுமுறை பற்றிய ஆய்வு 1861-ஆம் ஆண்டு ஜே.கே பச்சியோலன் மற்றும் ஏ.எஸ். மைனே என்பவர்களின் பணியால் தொடங்கப்பட்டது ஆகும். அதனை அடுத்து பல்வேறு நிலைகளில் உறவுமுறைச் சொல் ஆய்வானது வளர்ச்சி பெற்றது எனலாம். உறவுமுறை ஆய்விற்கு மார்கன் (1871), ரிவர்ஸ் (1914), முர்டாக் (1949) போன்றோர் முன்னோடிகளாவர்.

உறவுமுறை அமைப்புகள்
உலகின் அனைத்து உறவுமுறை அமைப்புகளும் இரண்டு கூறுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன. ஒன்று சில உறவினர்களை ஒரே வகையினராக்கி அவர்களை ஒரே சொல்லால் குறிப்பிடுவது. மற்றொன்று சில உறவினர்களைத் தனிமைப்படுத்தி தனித்தனிச் சொற்களால் குறிப்பிடுவதாகும். இவ்விதிகளின் அடிப்படையில் முர்டாக் (1949) உலகில் காணப்படும் உறவுமுறைகளை ஆறுவகையாகப் பிரிக்கின்றார்.

1. உறவாயன் முறை (Hawaiian System)
2. சூடானிய முறை (Sudanese System)
3. எஸ்கிமோ முறை (Eskimo System)
4. இரோகுவாய்ஸ் முறை (Iroquois System)
5. குரோ முறை (Crow System)
6. ஓமகா முறை (Omaha System)

இரோகுவாய்ஸ் முறை
பாறப்பட்டி இருளர்களின் உறவுமுறை இரோகுவாய்ஸ் உறவுமுறையைச் சார்ந்ததாகும். இது திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் பொருந்தும். இரோகுவாய்ஸ் என்ற அமெரிக்க இந்திய பழங்குடிகளிடம் இம்முறை முதன்முதலில் மார்கனால் கண்டறியப்பட்டதால் இப்பெயர் உண்டாயிற்று. இந்த உறவுமுறை தென்னிந்தியா, இலங்கை, மாலத்தீவுகள், ஆப்பிரிக்கா, அமெரிக்காவின் சில பகுதிகள் முதலான பல பகுதிகளில் காணப்படுகின்றது. இம்முறையில் பேசுநரின் பெற்றோருடன் பிறந்த ஒத்த பாலினரின் மக்கள் அதாவது தகப்பனின் சகோதரனின் பிள்ளைகள் மற்றும் தாயின் சகோதரியின் பிள்ளைகள் ஆகியோரும் உடன்பிறப்புக்களாக ஒரு உறவுமுறைப் பிரிவினராக வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். பெற்றோருடன் உடன்பிறந்த எதிர்பாலினரின் மக்கள் அதாவது தகப்பனின் சகோதரியின் பிள்ளைகள் மற்றும் தாயின் சகோதரரின் பிள்ளைகள் ஆகியோர் ஒரு உறவுமுறைப் பிரிவினராக வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். மேற்கூறிய இரு உறவுமுறைப் பிரிவினர்களும் எதிர் பிரிவினரைத் திருமணம் செய்துகொள்ளும் முறையைக் கொண்டவர்களாகும்.

உறவுமுறையின் அடிப்படைப் பிரிவுகள்
உறவுமுறையினை இரண்டு அடிப்படைப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை, 

1. உருவாகும் விதத்தின் அடிப்படையில் உறவுகளின் வகைகள்
2. நெருக்கத்தின் அடிப்படையில் உறவுகளின் வகைகள்


1. உருவாகும் விதத்தின் அடிப்படையில் உறவுகளின் வகைகள்

i. இரத்த உறவு
இவ்வுறவு பிறப்பால் அமைகிறது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒன்றாக ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்தாலும் வாழாவிட்டாலும் இரத்த வழியில் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் இரத்த உறவுகளே. இவ்வுறவை பிரிக்கவும், மறுக்கவும், நீக்கவும், அழிக்கவும் இயலாது.

ii. மண உறவு
ஓர் ஆணும் பெண்ணும் மண வாழ்க்கை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் போது கணவனுக்கு மனைவி வழி உறவினர்களோடு பிணைப்பு ஏற்படுகிறது. மனைவிக்கு கணவன் வழி உறவினர்களோடு பிணைப்பு ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு திருமணத்தில் ஏற்படும் உறவு மண உறவு எனப்படும்.

iii. புனைவியல் உறவு
ஒரு குடும்பத்தில் மண உறவும், இரத்த உறவும் அமைவது போன்று புனைவியல் உறவும் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. அதாவது திருமணமான தம்பதியர் பல ஆண்டுகளாக குழந்தைபேறு பெற இயலாத போது இறுதியில் வளர்ப்பு பிள்ளையை தத்தெடுத்து அவர்களை சொந்தப்பிள்ளையாகவே கருதி வளர்ப்பர். இவ்வகையான உறவு புனைவியல் உறவு எனப்படும்.

2. நெருக்கத்தின் அடிப்படையில் உறவுகளின் வகைகள்

மனித வாழ்வில் இரத்த உறவு, மண உறவு, புனைவியல் உறவு ஆகிய மூன்றும் தனிக்குடும்பம் என்ற எளிய முறையில் தொடங்கி குடும்பத்தின் அளவு ஆலமரம் போல் பரந்து விரிந்து செல்கிறது. இந்த நிலையில் பரந்த எல்லைக்குள் உள்ள அனைத்து உறவினர்களும் ஒருவருக்கு நேரடியாகத் தொடர்புடையவர்களாக இருக்க முடியாது. ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு நிலையில் தொடர்புள்ளவர்களாக இருப்பர். இவர்களுக்கும் நிலவும் தொடர்பைக் கொண்டு உறவினர்கள் முதல்நிலை உறவினர்கள், இரண்டாம் நிலைஉறவினர்கள், மூன்றாம் நிலை உறவினர்கள் என்றும் இதன் பின்னரும் விரிந்து நிற்பவர்கள் நான்கு, ஐந்து... என்று வகைப்படுத்தலாம்.

முதல் நிலை உறவினர்கள்
பேசுநருக்கு எவர் ஒருவர் எவ்வித இடைத்தொடர்பும் இல்லாமல் நேரடியாக உறவு பெற்றுள்ளார்களோ அவர்கள் முதல்நிலை உறவினர் எனப்படுவர். இவ்வகை உறவினர் மண வழி உறவாலும், இரத்த வழி உறவாலும் அமைவர். எடுத்துக்காட்டாக, ஒருவரின் அப்பன், அம்மா, புறந்தான், புறந்தாள், மகன், மகள் ஆகியோர் முதனிலை உறவினர்களாவர். இவ்வுறவு இரத்த வழியில் அமைவதால் இவர்கள் இரத்த வழி முதல்நிலை உறவினர்கள் எனப்படுவர். மேலும் ஒருவரின் பெண்டு(மனைவி) அவருக்கு முதல்நிலை உறவினரே. இவ்வுறவு மண வழியில் அமைவதால் இவர் ‘மணவழி முதல்நிலை உறவினர்’ எனப்படுவார். இவ்வகையில் ஒருவருக்கு ஏழு முதனிலை உறவினர்கள் இருப்பார்கள் என்று மர்டாக் குறிப்பிடுகின்றார்.

இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள்
தனியனின் முதல்நிலை உறவினர்களான மேற்கூறிய ஏழு பேருக்கு எவரெவர் முதல்நிலை உறவினர்களாக அமைகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பேசுநருக்கு இரண்டாம் நிலை உறவினர்களாவர். பாட்டன், அப்புச்சி, மாமன்(தாய்மாமன்), மாமி, வெளிப்பன், வெளிம்மே, சின்னிப்பன், சினிம்மே, பேரன், பேத்தி போன்ற உறவினர்கள் பேசுநரின் ஏழு முதல்நிலை உறவினர்களுக்கு முதல்நிலை உறவினர்களுக்கு முதல்நிலை உறவினர்களாக அமைகின்றனர். இவ்வகையில் ஒருவருக்கு 33 இரண்டாம் நிலை உறவினர்கள் அமைவார்கள்.

மூன்றாம் நிலை உறவினர்கள்
தனியனின் இரண்டாம் நிலை உறவினர்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் முதல் நிலை உறவினர்களோ அவர்கள் எல்லாம் தனியனுக்கு மூன்றாம் நிலை உறவினர்களாவர். தனியனுக்கு மூன்றாம் நிலை உறவினர்களைத் தொடர்புபடுத்த இடையில் இரண்டு உறவு நிலைகள் தேவைப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, தனியனின் வெளிய பாட்டன், அப்பாவின் புறந்தாரின் பெண்டு, அம்மாவின் புறந்தாரின் பெண்டு, மறு(கொள்ளு)பேரன், போன்ற உறவுகளைக் கூறலாம். பொதுவாக, ஒருவருக்கு 151 வகையான மூன்றாம் நிலை உறவினர்கள் இருப்பார்கள். மொத்தத்தில் முதல்நிலை, இரண்டாம் நிலை, மூன்றாம் நிலை உறவினர்களின் எண்ணிக்கை 191 ஆகும். தனியனோடு உறவு கொள்வோரின் தொடர்பு நிலை நான்காம் நிலை உறவினர், ஐந்தாம் நிலை உறவினர் என உறவுப்பட்டியல் வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் இவ்வாறு உறவின் நிலை மேலும் விரியும் போது அதனால் அமையும் உறவினர்கள் அனைவரையும் 'தூரத்து உறவினர்கள்' எனக் கூறலாம்.

உறவுமுறைச் சொற்பகுப்பு
உறவுமுறை அமைப்பானது சமுதாயத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. பாறப்பட்டி இருளர்களின் உறவுமுறைச் சொற்கள் அவர்கள் சமூகக்கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. அவற்றை பின்வரும் காரணிகள் அடிப்படையில் பகுக்கலாம். 1. இரத்த உறவு, 2. மண உறவு, 3. போலி உறவு, 4. தலைமுறை, 5. பால், 6. வயது

1. இரத்த உறவு
குடும்ப அமைப்புகளில் முக்கிய அமைப்பாகக் கருதப்படுவது இரத்த உறவுகள் ஆகும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே இரத்த சம்பந்தம் உடைய உறவுகள் இரத்த உறவுகள் என்று அழைக்கப்படுவர். இவர்கள் தனியனுடன் நேரடியான உறவினைக் கொண்டவர்கள் ஆவர். இவர்களை முதல்நிலை உறவினர் என்றும் அழைக்கலாம். அதாவது ஒரு தனியன் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும், இந்த உறவில் மாற்றம் ஏதும் ஏற்படுவது இல்லை. இரத்த உறவானது உயர்நிலை உறவைக் கொண்டு விளங்குகின்றது. இந்த உறவில் இடம்பெறுவோர் அப்பன், அம்மா, புறந்தான், புறந்தாள் , மகன், மகள் ஆவர்.

2. மண உறவு
மண உறவு என்பது திருமணத்தின் மூலம் ஒரு ஆணுக்கோ, ஒரு பெண்ணுக்கோ ஏற்படுவதாகும். திருமணத்தின் மூலம் ஏற்படும் உறவுகள் ஆளன், பெண்டு, மாமன், மாமி, நங்கை, நாத்தினி, மச்சான் போன்றவைகளாகும். திருமணத்தின் மூலம் பெறப்படும் உறவுகள் அறுந்துவிடும் தன்மை உடையன. திருமணத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இரண்டு வகையில் உறவுமுறையினைப் பிரிக்கலாம்.

i. திருமண உறவு மூலம் கிடைக்கும் உறவுகள்
ii. திருமண உறவு செய்யும் உரிமையுடைய உறவுகள்
i. திருமண உறவு மூலம் கிடைக்கும் உறவுகள்
இந்த உறவுகள் தொடர்ந்து வருவதில்லை இடையிலேயே பிரிந்து செல்லும் தன்மை வாய்ந்தவை. இரண்டாம் நிலை உறவு என்று இவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

ii. திருமண உறவு செய்யும் உரிமை உடைய உறவுகள்
திருமண உறவு செய்யும் உரிமையுடைய உறவுகள் என்பவை தனியனின் தந்தையினுடைய புறந்தாள் (மாமி) மகன் / மகள், தாயின் புறந்தான் (தாய்மாமன்) மகன் / மகள் மற்றும் அவர்கள் மூலம் கிடைக்கும் உறவுகள் ஆகும். இவர்கள் திருமணம் ஆகாமலேயே அதே சொற்களைப் பயன்படுத்தும் உரிமை உடையவர்கள் ஆவர்.

இருளர்களின் இந்த திருமண உறவுமுறையானது திராவிட உறவுமுறையாகும். ஒருவர் தந்தையின் சகோதரர் (புறந்தான்) மற்றும் தாயின் சகோதரியின் (புறந்தாள்) பிள்ளைகளை மணம் செய்து கொள்ள இயலாது. மாறாக தந்தையின் சகோதரி(புறந்தாள்) அல்லது தாயின் சகோதரரின்(புறந்தான்) பிள்ளைகளைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும். உறவுகளை இரு பிரிவினர்களாக்கி ஒரு பிரிவினருடன் திருமண உறவு கொள்வதும் மற்றொரு பிரிவினருடன் திருமண உறவு கொள்வதற்குத் தடை விதிப்பதும் திராவிட உறவுமுறையின் முக்கிய பண்பாகக் கருதப்படுகிறது.

3. போலி உறவுகள்

இரத்த உறவோ திருமண உறவோ அன்றி வேறு இனக்குழுவினரைச் சார்ந்தவரை உறவுமுறை சொல்லி அழைத்தல் போலி உறவுமுறை எனப்படும். இது அன்பின் காரணமாகவோ அல்லது நட்பின் காரணமாகவோ அமையலாம். இதில் அப்பன், அம்மா, பாட்டன், அப்புச்சி, புறந்தான், மாமன், மாமி, மகன், மகள் என அனைத்து உறவுமுறைச் சொற்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் அவை போலி உறவுகள்.

4. தலைமுறை
உறவுமுறைச் சொற்கள் பயன்பாட்டில் தலைமுறையானது மிக முக்கிய இடத்தினை வகிக்கிறது. தலைமுறையாவது தனியன் அதாவது தலைமுறை கணக்கிடப்படுபவரிடம் இருந்து முன்னோக்கியும் பின்னோக்கியும் கணக்கிடப் படுகிறது. ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் உறவுமுறைச்சொல் வேறுபாடு காணப்படுகின்றது. எனவே தலைமுறையை தனியனை அடிப்படையில் கொண்டு மூன்று நிலைகளில் வகைப்படுத்தலாம்.

அதாவது, 1. தனியன் தலைமுறை (Present Generation)
2. ஏறுதலைமுறை (Ascending Generation)
3. இறங்கு தலைமுறை (Descending Generation)

தற்போது யாரை மையப்படுத்தி தலைமுறை கணக்கிடப்படுகிறதோ அவரை தனியன் என்று வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவரில் இருந்து அவருக்கு முன் உள்ள தலைமுறையினரை முன்னோக்கி ஏறுவரிசைப்படுத்திக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். தனியன் தலைமுறைக்கு அடுத்த தலைமுறையினரை பின்நோக்கி இறங்கு வரிசைப்படுத்திக் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

ஏறுதலைமுறை    தலைமுறை 2 தலைமுறை +2
தலைமுறை 1 தலைமுறை +1
தனியன் தலைமுறை    தனியன்    தலைமுறை 0
தலைமுறை 1 தலைமுறை -1
இறங்கு தலைமுறை    தலைமுறை 2 தலைமுறை -2

உறவுமுறைச் சொற்கள் தலைமுறைக்கு ஏற்ப மாறுபடுகின்றன. இச்சொற்களே தலைமுறையை அடையாளப்படுத்தி காட்டுவனவாகவும் அமைகின்றன.

ஏறு தலைமுறை – உறவுமுறைப் பெயர்கள்     
தலைமுறை  3  வெளிப்பாட்டன் / வெளிய அப்புச்சி
தலைமுறை 2 பாட்டன் / அப்புச்சி
தலைமுறை 1 அப்பன் / அம்மா
தனியன்    தலைமுறை 0 தனியன்
இறங்கு தலைமுறை – உறவுப் பெயர்கள்
தனியன் தலைமுறை    தலைமுறை 0  தனியன்
தலைமுறை 1  மகன் / மகள்
தலைமுறை 2  பேரன் / பேத்தி
தலைமுறை 3 மறுபேரன் / மறுபேத்தி

தலைமுறை அடிப்படையிலான உறவுகள் இரத்த உறவுகளே ஆகும். இவை தனியனுக்கு நேரடி உறவுமுறை கொண்டதாக உள்ளன. தலைமுறையானது ஒருவருக்கு இரண்டு வகையில் அமைந்துள்ளது.

1. தந்தை வழி உறவு
2. தாய் வழி உறவு

ஒருவருக்கு தந்தை, தாய் ஆகிய இருவழி உறவுகளும் ஏறு வரிசையில் அமைந்திருக்கும்.

தந்தை வழி உறவு
தனியன்  அப்பன்      பாட்டன்    வெளிப்பாட்டன் 
தாய் வழி உறவு
தனியன்     அம்மா  அப்புச்சி    வெளியப்புச்சி 
தந்தை வழி உறவிற்கும் தாய்வழி உறவிற்கும் உறவுமுறைச் சொற்களில் சில மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. தந்தை வழி உறவு “பங்காளி” உறவினைக் கொண்டிருக்கும். தாய்வழி உறவு “மாமன் – மச்சான்” உறவினைக் கொண்டிருக்கும்.

5. பாலினம்
சமுதாயத்தில் உள்ள பால் வேறுபாடானது உறவுமுறைச் சொற்களைக் குறிப்பதில் பெறும் பங்கு வகிக்கின்றது. தனியன் ஆணா, பெண்ணா என்பதைப் பொறுத்து உறவுமுறைச் சொற்கள் வேறுபடுகின்றன.

உதாரணமாக,
ஆண் பால்      பெண் பால்
பாட்டன்    அப்புச்சி
அப்பன்    அம்மா   
ஆளன்     பெண்டு
மகன்    மகள்
புறந்தான்     புறந்தாள்
பேரன்    பேத்தி   

மேற்காணும் உறவுமுறைச் சொற்களில் –அன், -ஆன் ஆகியவை ஆண்பாலைக் குறிக்கும் உருபன்களாகும். –இ, -ஆ, -உ, -ஆள் ஆகியன பெண் பாலைக் குறிக்கும் உருபன்களாகும். இவ்வாறு சொற்களின் இறுதி எழுத்தின் வழியே பால் வேறுபாடானது பிரித்துக் காட்டப்படுகின்றது.

6. வயது
பால் வேறுபாடு எவ்வாறு உறவுமுறைச் சொற்களில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றதோ அதே போல் வயதும் உறவுமுறைச் சொற்களில் முக்கிய கூறாகும். தனியன் அதாவது கணக்கிடப்படும் நபருக்கும் தொடர்புறும் உறவினரின் வயதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அடிப்படையில் உறவுமுறைச் சொற்களில் மாற்றம் நிகழ்கின்றது. தனியனின் பாட்டன் தலைமுறை (த.மு. +2) – வயதின் அடிப்படையில்

வெளியபாட்டன்
தனியன்    நடு பாட்டன்
சின்ன பாட்டன்

தனியனின் அப்பா தலைமுறை (த.மு. +1) வயதின் அடிப்படையில்

வெளிப்பன்
தனியன்    அப்பன்
சினிப்பன்

என்றும்,

தனியனின் தலைமுறையில் வயது வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ப அண்ணன், புறந்தான், அக்காயி, புறந்தாள் என்னும் உறவுமுறைச் சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

வெளியண்ணன்    வெளிய புறந்தான்
தனியன்     நடு அண்ணன்     தனியன்    நடு புறந்தான்
சின்ன அண்ணன்    சின்ன புறந்தான்

அக்காயி – புறந்தாள் என்னும் சொற்களிலும் இதே போல் வயது வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ப,

வெளியக்காயி     வெளிய புறந்தாள்
தனியன்     நடு அக்காயி    தனியன்    நடு புறந்தாள்
சின்ன அக்காயி    சின்ன புறந்தாள்

என்று வழங்கப்படுகின்றன.

இதன் மூலம் வயது வேறுபாட்டிற்கு வெளிய, சின்ன, நடு என்னும் முன் ஒட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏறு தலைமுறையில் தனியனைவிட வயது அதிகம் உள்ளவர்களும், இறங்கு தலைமுறையில் தனியனைவிட குறைந்த வயது கொண்டவர்கள் இடம் பெறுவர். இதனை,

ஏறு தலைமுறை (வயது அதிகம்)
தனியன்
இறங்கு தலைமுறை (வயது குறைவு)
இவ்வாறு அறியலாம்.

தனியனிடம் இருந்து கணக்கிடப் பெறும் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும், உறவுகளுக்கு இடையே காணப்படும் வயது வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் வேறுபட்ட உறவுமுறைச் சொற்கள் காணப்படுகின்றன.

முடிவுரை

இவ்வாறு பாறப்பட்டி இருளர்களின் சமுதாய அமைப்பை ஆராயும் பொழுது இருளர்கள் தங்கள் உறவுமுறைகளைக் குறிக்க பல வகையான உறவுமுறைச் சொற்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த உறவுமுறைச் சொற்கள் பாறப்பட்டி இருளர்களின் சமூக உறவின் பல படிநிலைகளில் உருவாகின்றன என்பதைத் தெளிவாக அறிய முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்
1. G.P. Murdock , 1949 ,Social Sturcture.
2. தாயம்மாள் அறவாணன், 1987, உறவுமுறைகள் ஓர் ஆய்வு, பாரிநிலையம்,  சென்னை.
3. அருவி, ப., 1989, பெற்றோரைப் போற்றி தமிழினத் தொண்டியக்கம், புதுச்சேரி.
4. பக்தவச்சல பாரதி, 1990, பண்பாட்டு மானிடவியல், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* கட்டுரையாளர் - - த. சுரேஷ்குமார், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், மொழியியல் துறை, பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் – 641046 -

Last Updated on Monday, 03 September 2018 14:53  

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள் இதழுக்கான
சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்
விளம்பரங்கள்

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். ''பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில்
வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்கான கட்டணம் $25 (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

மரண அறிவித்தல்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'!

நீண்ட நாள்களாக வெளிவருவதாகவிருந்த எனது 'குடிவரவாளன்' நாவல் டிசம்பர் 2015 முதல் வாரத்தில், தமிழகத்தில் 'ஓவியா' பதிப்பகம் மூலமாக வெளிவந்துள்ளது. இந்நாவல் நான் ஏற்கனவே எழுதி தமிழகத்தில் வெளியான 'அமெரிக்கா' சிறுநாவலின் தொடர்ச்சி. 'பதிவுகள்', 'திண்ணை' ஆகிய இணைய இதழ்களில் ஆரம்பத்தில் 'அமெரிக்கா 2' என்னும் பெயரில் வெளியாகிப்பின்னர் 'குடிவரவாளன்' என்னும் பெயர் மாற்றம் பெற்ற படைப்பு.
இலங்கைத்தமிழ் அகதி ஒருவரின் நியூயார்க் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை 'அமெரிக்கா' விபரித்தால், இந்நாவல் நியூயோர்க் மாநகரில் சட்டவிரோதக் குடிகளிலொருவனாக சுமார் ஒரு வருட காலம் அலைந்து திரிந்த இலங்கைத்தமிழ் அகதியொருவனின் அனுபவங்களை விபரிக்கும்.

'ஓவியா' பதிப்பக விபரங்கள்:
Oviya Pathippagam

17-16-5A, K.K.Nagar,
Batlagundua - 642 202
Tamil Nadu, India

Phone: 04543 - 26 26 86
Cell: 766 755 711 4, 96 2 96 52 6 52
email: oviyapathippagam@gmail.com | vathilaipraba@gmail.com

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு கீழே:

இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011): கடந்தவை

 

 

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்

அம்புலிமாமா (சிறுவர் மாத இதழ்)

அம்புலிமாமா

Welcome to The Literature Network!

We offer searchable online literature for the student, educator, or enthusiast. To find the work you're looking for start by looking through the author index. We currently have over 3000 full books and over 4000 short stories and poems by over 250 authors. Our quotations database has over 8500 quotes. Read More

நிற்பதுவே! நடப்பதுவே!

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, நீங்களெல்லாம்
சொற்பனந் தானோ?- பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே, நீங்களெல்லாம்
அற்பமாயைகளோ?-... மேலும் கேட்க

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Karl Marx, 1818-1883

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist....Read More

Einstein Archives Online

The Einstein Archives Online Website provides the first online access to Albert Einstein’s scientific and non-scientific manuscripts held by the Albert Einstein Archives at the Hebrew University of Jerusalem and to an extensive Archival Database, constituting the material record of one of the most influential intellects in the modern era...Read More

Wikileaks


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்
'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

பதிவுகள் விளம்பரம்


'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய இதழை http://www.pathivukal.com, http://www.pathivugal.com , http://www.geotamil.com ஆகிய இணைய முகவரிகளில் வாசிக்கலாம். உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கருத்துகளையும், ஆக்கங்களையும் ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.  'அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்னும் தாரக மந்திரத்துடன் , எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனை ஆசிரியராகக்கொண்டு வெளிவரும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழ் 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளிவருமொரு இணைய இதழ் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
பதிவுகள் விளம்பரம்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.


'பதிவுகள் இதழுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 (CAD) கனடிய  டொலர்களை   நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் விளம்பரங்கள் ,
மரண அறிவித்தல்கள், பிறந்தநாள் &
திருமண வாழ்த்துகள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், திருமண வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

 

Canada

The Government of Canada's primary internet site for the international audience. Whether you are travelling or immigrating to Canada, preparing to do business in Canada. more..

Canadian Aboriginals

ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர்...

'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்குப் பல பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்பி வருகின்றார்கள். அவர்கள்தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரித்து  வருகின்றோம். ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் அக்கட்டுரைகளுக்கு ஆதாரங்களாக உசாத்துணை நூல்கள் போன்ற விபரங்களைக்குறிப்பிட வேண்டும். இவ்விதமான சான்றுகளற்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகளி'ல் 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரிக்கப்படமாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். மேலும் pdf கோப்புகளாக அனுப்பப்படும் கட்டுரைகளையும் பதிவுகள் பிரசுரத்துக்கு ஏற்காது என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம். பதிவுகளுக்கு ஆக்கங்களை அனுப்புவோர் ஒருங்குறி எழுத்துருவில் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டும். ஆக்கங்களை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com - பதிவுகள் -

வரி விளம்பரங்கள்

 

'பதிவுகளு'க்குப் படைப்புகளை அல்லது கடிதங்களை அனுப்புவர்கள்  ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

Yes We Can

மின்னூல்: நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு விற்பனைக்கு ..

 

மங்கை பதிப்பகம் (கனடா) மற்றும் சிநேகா பதிப்பகம் (தமிழகம்) இணைந்து வெளியிட்ட நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு (முதற் பதிப்பு: டிசம்பர் 1996) தற்போது மின்னூலாக .pdf கோப்பாக விற்பனைக்கு இங்கு கிடைக்கிறது. ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்களின் புகழ்பெற்ற இராஜதானிகளில் ஒன்றாக விளங்கிய நகர் நல்லூர். ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்கள் பற்றிய வரலாற்று நூல்கள் பல கிடைக்கின்றன. ஆனால், தமிழ் அரசர்களின் இராஜதானிகளாக விளங்கிய நகரங்களின் நகர அமைப்பு பற்றி நூல்களெதுவும் இதுவரையில் வெளி வரவில்லை. அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு முதல் நூல். கிடைக்கப் பெற்ற வரலாற்றுத் தகவல்கள், கள ஆய்வுத் தகவல்கள் மற்றும் திராவிடக் கட்டடக்கலை / நகர அமைப்புத் தகவல்கள், ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் நல்லூர் இராஜதானியின் நகர அமைப்பு பற்றி ஆராயும் ஆய்வு நூல். எழுத்தாளர் செ. யோகநாதன் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதுபோல் பின்னாளில் இத்துறையில் ஆராய விளையும் எவருக்குமொரு முதனூலாக விளங்கும் நூலிது. இந்நூலின் திருத்திய இரண்டாவது பதிப்பு இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. ஆனால், இணைய இதழ்களான பதிவுகள், திண்ணை ஆகியவற்றில் தொடராக வெளிவந்துள்ளது. விரைவில் அதன் மின்னூல் பதிப்பினையும் இங்கு வாங்கலாம். நல்லார் இராஜதானி நகர அமைப்பு நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

கூகுளில் தேடுங்கள்

Custom Search

உங்களது சகல தகவல் தொழில்நுட்ப ( IT) சேவைகளும் நியாயமான விலையில்

Satyamev Jayate

Join Aamir Khan and STAR India on Satyamev Jayate – an emotional, challenging quest for hope – Sundays, at 11 AM

Center For Asia Studies

Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) was a Russian novelist, journalist, short-story writer whose psychological penetration into the human soul had a profound influence on the 20th century novel. Read More

Brian Greene

Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist
Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist and string theorist. He has been a professor at Columbia University since 1996. Greene has worked on mirror symmetry, relating two different Calabi-Yau manifolds (concretely, relating the conifold to one of its orbifolds). He also described the flop transition, a mild form of topology change, showing that topology in string theory can change at the conifold point... Read More

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

We develop CMS (Content Management Systems) websites for small businesses.

What is a CMS (Content Management Systems) web site? It is a type of web site which allows you to control and manage the content of your site without programming or HTML knowledge. Using CMS you can easily add or delete the content (images & text) in your website on the fly. We develop a higly professional CMS web site at a reasonable price. With your basic computer skills, you will be able to manage the content of your web site easily. Editing can be done with any normal web browser from anywhere in the world.  For your CMS website needs, Contact Nav Giri , an independent Web Infrastructure Consultant, at ngiri2704@rogers.com


வெற்றியின் இரகசியங்கள்

"எதுவும் சாத்தியம், எதுவும் என்னால் முடியும்! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலகம். இப்படி எண்ணுபவனுக்கே வாழ்க்கையில் வெற்றி! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலக இன்பங்கள்! இப்படி எண்ணுபவனே சமுதாயத்துக்கும் தனக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்!" - அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி -