கவிதை: கழுவேற்ற வேண்டும் !

Saturday, 16 March 2019 00:35 - மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா - கவிதை
Print

பொள்ளாச்சி என்றவுடன் வந்துநிற்பார் மகாலிங்கம்
வள்ளலாய் அவரிருந்து வாரியே வழங்கிநின்றார்
தெள்ளுதமிழ் நூல்படைப்பார் சிறந்தபக்தி நூல்படைப்பார்
நல்லபடி வாழ்வதற்கு அள்ளியே அவர்கொடுத்தார்

மகாலிங்கம் எனும்பெரியார் வாழ்ந்ததனால் பொள்ளாச்சி
மக்களிடம் பேரூராய் புகழ்பெற்று விளங்கியதே 
இனிமைநிறை இளநீரை கொடுத்துநின்ற காரணத்தால் 
எல்லோரின்  மனத்தினிலும் நின்றதுவே பொள்ளாச்சி

பொள்ளாச்சி எனும்பெயரை இப்போது  உச்சரிக்க
பொறுக்காத வெறுப்புத்தான் மேலோங்கி வருகிறது
நல்லவர்கள் வாழ்ந்தவிடம் நலனழிந்து நிற்பதனால்
நாடெல்லாம் பொள்ளாச்சி பேச்சுத்தான் எழுகிறது

செல்வாக்கு மிக்கவரும் செல்வமுடன் இருப்பாரும்
நல்வழியை விட்டுவிட்டு தம்வழியில் செல்லுகிறார்
பொல்லாத செயலையவர் பொறுப்பென்றே மனதிருத்தி
தொல்லையினை கொடுப்பதையே சொர்க்கமாய் எண்ணுகிறார்

வாழவெண்ணும் மங்கையரை மயக்கமொழி பேசியவர்
வாழ்விழக்கச் செய்துநிற்கும் வலைவிரித்தே நிற்கின்றார்
ஏழ்மைநிலை தனையவரும் சாதகமாய் ஆக்கிநின்று
இறுமாப்பு கொண்டபடி இன்பம் கொண்டாடுகிறார்

அரசியலில் உள்ளாரும் அதற்குத் துணையாகின்றார்
அதிகார வர்க்கமுமே அவர்பக்கம் சாய்கின்றார்
ஆனாலும் மக்களெலாம் ஆர்ப்பரித்தே எழுந்ததனால்
அதிகாரம் இப்போது அறமுரைக்க வந்திருக்கு

பெண்கள்தான் நாட்டினது கண்ணென்று சொல்லிவிட்டு
பெண்கள்தமை குறிவைத்து வேட்டையாடி நிற்கின்றார்
காந்திதேசம் இப்போது கண்ணீரில் மிதக்கிறது
சாந்தியினை கொடுப்பதற்கு  காந்திமகான் வருவாரா

கன்னியரைச் சீரழிக்கும் கசடர்தமை கழுவேற்றும்
கடுஞ்சட்டம் வந்தால்த்தான் கசடர்தமை அழித்திடலாம்
நற்புத்தி இழப்பாரை நடுவீதி தனில்வைத்து
மக்களெலாம் தண்டித்தால் மாகுற்றம் மறையுமன்றோ !

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated on Saturday, 16 March 2019 00:43