அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் எதிர்வரும் 06 ஆம் திகதி மெல்பனில் நடத்தும் வாசிப்பு அனுபவப்பகிர்வும், இயக்குநர் மகேந்திரனின் சினிமா குறித்த நினைவுப்பகிர்வும்.

Thursday, 04 April 2019 00:22 - தகவல்: முருகபூபதி - நிகழ்வுகள்
Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Thursday, 04 April 2019 00:24