இலண்டன்: வேந்தனார் கலைச்சோலை தொடக்க விழா!

Monday, 11 December 2017 19:10 - தகவல்: சந்திரா இரவீந்திரன் - நிகழ்வுகள்
Print

இலண்டன்: வேந்தனார் கலைச்சோலை தொடக்க விழா!

இடம்: St. Matthias Church Hall,  Rush Grove Avenue, Colindale, London, NW9 6QY
காலம்: 17.12.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை  மாலை 3 மணி - இரவு 8 மணி

நிகழ்ச்சிகள்: வேந்தனாரின் ஆக்கங்களிலிருந்து வாய்ப்பாட்டு - உரை - நடனம் என்பனவும், அவர் பற்றிய பாடல்களும், கட்டுரைகளும் வழங்கப்படும். அனுமதி - இலவசம். அனைத்துத் தமிழ் அன்பர்களையும் , வேலணை உறவினர்களையும், எங்கள் உறவினர்களையும் மற்றும் எங்கள் நண்பர்களையும் அழைக்கின்றோம்.

வில்லுக்கு வீரன் யாரெனில் விஜயனாகும். விறல் சொல்லிற்கு வேந்தன் யார்? - வேந்தனார்.

தகவல்: சந்திரா ரவீந்திரன் This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Monday, 11 December 2017 19:25