அமரர் காரை செ.சுந்தரம்பிள்ளை அவர்களின் நினைவேந்தலும், மாதவி சிவலீலனின் 'இமைப்பொழுது' கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவும்!

Sunday, 29 October 2017 19:18 - தகவல்: சிவனேசன் சிவலீலன் - நிகழ்வுகள்
Print

அமரர் காரை செ.சுந்தரம்பிள்ளை அவர்களின் நினைவேந்தலும், மாதவி சிவலீலனின் 'இமைப்பொழுது' கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவும்!

 

அமரர் காரை செ.சுந்தரம்பிள்ளை அவர்களின் நினைவேந்தலும், மாதவி சிவலீலனின் 'இமைப்பொழுது' கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவும்!

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 29 October 2017 19:27