“இலக்கிய வெளி சஞ்சிகை” மற்றும் “தமிழ்ஆதர்ஸ்.கொம்” இணைந்து நடத்தும் - இணைய வழிப் பன்னாட்டு மரபுக்கவிதை அரங்கு

Sunday, 02 August 2020 22:36 - அகில் - நிகழ்வுகள்
Print

“இலக்கிய வெளி சஞ்சிகை”  மற்றும்  “தமிழ்ஆதர்ஸ்.கொம்”  இணைந்து நடத்தும் - இணைய வழிப் பன்னாட்டு மரபுக்கவிதை அரங்கு

“இலக்கிய வெளி சஞ்சிகை”  மற்றும்  “தமிழ்ஆதர்ஸ்.கொம்”  இணைந்து நடத்தும் - இணைய வழிப் பன்னாட்டு மரபுக்கவிதை அரங்கு

நாள்:      சனிக்கிழமை 22-08-2020
நேரம்:   இந்திய நேரம் - மாலை 7.00 |  இலங்கை நேரம் - மாலை 7.00 |  கனடா நேரம் - காலை 9.30
வழி:       ZOOM செயலி, Facebook மற்றும் Youtube    வழியாக

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84024768953?pwd=cVA3VWpsa3ZxUCtLWjF6NDY4eFFHQT09

Meeting ID: 840 2476 8953
Passcode: 123456

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 02 August 2020 22:42