நிலானியின் ஓவியங்கள்

Tuesday, 27 August 2019 00:35 - சு.குணேஸ்வரன் - நிகழ்வுகள்
Print

  நிலானியின் ஓவியங்கள்

இழப்பும் இருப்பும் (LOSS AND EXISTENCE) காண்பியக்காட்சி யாழ்.பல்கலைக்கழக கலைவட்டத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெறுகிறது. கடந்துபோன காலங்களையும் கடந்து கொண்டிருக்கும் காலங்களையும் கண்முன்கொண்டுவரும் வகையில் நிலானியின் ஓவியங்கள் அமைந்துள்ளன. வேலிகளும் எல்லைகளும் வீடுகளும் முகப்புக்களும் வாழ்விடங்களும் Unveiled Barrier, Address of Residence ஆகிய தலைப்புகளில் கோடுகளால் நிறைந்து அவரவர் வாழ்வனுபவத்திற்கு ஏற்ப அர்த்தத்தைத் தருவனவாக அமைந்துள்ளன. அவரின் Yall Jewellery எனப் பெயரிடப்பட்ட காட்சிகள் வித்தியாசமான வடிவத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளன. ஈழத்து ஓவியக் கலைக்கு நிலானியின் தொடர் பங்களிப்பு வளம்சேர்க்கவேண்டும். வாழ்த்துக்கள்.

நிலானியின் ஓவியங்கள் சில:

  நிலானியின் ஓவியங்கள்

  நிலானியின் ஓவியங்கள்


  நிலானியின் ஓவியங்கள்

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Tuesday, 27 August 2019 01:15