இசைக்காணொளி அறிமுகம்: தமிழ் அழகே எங்கள் தமிழ் அழகே!

Sunday, 20 January 2019 15:24 - தகவல்: கவிஞர் அகணி சுரேஸ் - நிகழ்வுகள்
Print

இசைக்காணொளி அறிமுகம்: தமிழ் அழகே எங்கள் தமிழ் அழகே!
தமிழ் அழகே எங்கள் தமிழ் அழகே! மேலும் ஒரு முயற்சி! காணொளியை பார்த்தும் கேட்டும் கருத்துக் கூறுங்கள். முடிந்தளவு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இசையமைப்பாளர் சுதர்சன் மற்றும் எல்லாக் கலைஞர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. காணொளியை பார்த்தும் கேட்டும் கருத்துக் கூறுங்கள். முடிந்தளவு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். இசையமைப்பாளர் சுதர்சன் மற்றும் எல்லாக் கலைஞர்களுக்கும் மிக்க நன்றி.

பாடல் வரிகள்  & பாடல் தயாரிப்பு : கவிஞர் அகணி சுரேஸ்
இசையமைப்பாளர் : சுதர்சன்
பாடகர்கள் : மதுசிகன் , மதுசா குகதாசன், டெனின்ரா (மழலைக்  குரல்)
அணிசேர்  கலைஞர்கள் : தசா குகன்  - புல்லாங்குழல் , ரட்ணம் ரட்ணதுரை - மிருதங்கம், ரூபன், அபிஸன், வெற்றி துஷ்யந்தன்
ஒளிப்பதிவு  : வினு 

My sincere appreciation to Music Director Sutharsan and all artists. Kindly sign in to you tube and give your comments.

https://www.youtube.com/watch?v=3tqb2Dx4ZnI

இசைக்காணொளி அறிமுகம்: தமிழ் அழகே எங்கள் தமிழ் அழகே!


இசைக்காணொளி அறிமுகம்: தமிழ் அழகே எங்கள் தமிழ் அழகே!

இசைக்காணொளி அறிமுகம்: தமிழ் அழகே எங்கள் தமிழ் அழகே!

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 20 January 2019 15:37