பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

ஆய்வு: பழங்குடிகளின் பண்பாட்டில் உணவுச்சொற்கள்

E-mail Print PDF

ஆய்வுக் கட்டுரை வாசிப்போமா?

உலகத்து உயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் உயிர்வாழ்வதற்கும், அதனூடே இவ்வுலகினில் இடையறாத தொடர்ச்சி நிலையை அடைவதற்கும் உணவென்பது அடிப்படையானதொன்றாகும். மானுட சமூகமானது தொடக்க காலம் முதலாக பல்வேறு முறைகளில் உணவினை சேகரித்து வருவதென்பது, அதன் படிநிலை வளர்ச்சி நிலையினையும், நாகரிக முறையினையும் வெளிப்படுத்துவதாகும். கூடலூர் வட்டாரத்தொல் பழங்குடிகளான பணியர்,காட்டுநாயக்கர்,குறும்பர் போன்றோர் எத்தகு உணவுசெகரிப்பு முறையினை மேற் கொண்டுள்ளனர்,திராவிடப் பழங்குடிகளான இவர்கள் அதற்கு வழங்கும் சொற்கள் என்ன,அச்சொற்கள் பழந்தமிழோடு கொண்டுள்ள உறவு நிலைகளென்ன என்பதை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

உணவுச் சொற்கள்

பசி என்பது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு உயிரியல் நிகழ்வாகும். உயிரினங்கள் உடல் ஆதாரங்களைச் செலவிட்டு இயங்குகையில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பின் அவ்வாதாரங்களின் இருப்பு நிலை மிகவும் குறையும்போது அது பசி எனும் உணர்வாக வெளிப்படுகிறது. உண்மையில் பசி என்பது உடலியல் இயக்கத்தின் போது அடிப்படை எரிபொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கீழ் குறைவதைச் சுட்டிக் காட்டும் ஓர் உயிரியல் அளவு மானியாகும். பழங்குடிகளின் பண்பாட்டில் உணவு என்பது காடுகளில் கிடைக்கும் காய், கனிகள், கொட்டைகள், தேன். மேலும், கீரைகள், நண்டுகள், நத்தைகள், மீன்கள், வேட்டையாடிக் கிடைக்கும் காட்டு விலங்குகள் முதலானவற்றை கொள்ளலாம். இவைதவிர, தற்கால உணவு முறைகளுக்கும் அவர்கள் ஆட்பட்டுள்ளது பிற சமூகத் தொடர்பால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றமாகும். அவ்வாறு உணவுத் தொடர்பான அவர்களின் வழக்கில் காணும் தனித்தன்மையான சொற்களை அதன் பொருண்மை நிலைகளையும் சான்றுகளுடன் காணலாம்.

கள்ளி

கள்ளி’ எனும் சொல் ‘கள்ளியங் கடத்திடை’ (ஐங். 323) என செடி வகையினைக் குறித்து வருகிறது. இச்சொல் மேலும் திருகு கள்ளி, இலைக்கள்ளி, சதுரக்கள்ளி, மண்டங்கள்ளி, சப்பாத்திக்கள்ளி, சாதிக்காய் மரம், திருடி, கள்ளர் சாதிப் பெண், வேலை செய்யாது கழப்புபவள் போன்ற பொருண்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. கூடலூரில் ‘கள்ளி’ எனும் இச்சொல் பணியர் பழங்குடி வழக்கில் உணவுப் பொருளைக் குறித்து வருகின்றது. மூங்கிலென்பது பழங்குடிகளின் பண்பாட்டில் இரண்டறக் கலந்திருக்கும் ஒன்றாகும். அந்த மூங்கிலின் குருத்தினைச் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி,அதன் கசப்புசுவை முற்றாக நீங்கும் வகையில், ஏழு முறை வெந்நீரில் வேக வைத்து அதனுடன் மஞ்சள், சீரகம்,உப்பு,பச்சை மிளகாய் முதலான பொருட்களை இட்டு இடித்து, கடுகிட்டு தாளித்து உண்பர். இவ்வாறு மூங்கில் குருத்தால் செய்யும் உணவுப் பொருளையே ‘கள்ளி’ எனும் சொல்லால் பணியப் பழங்குடிகள் குறிக்கின்றனர். இது இவர்களிடம் காணப்படும் உணவு முறையும், சொல் வழக்கமுமாகும்.

கக்கு

கக்கு’ எனும் சொல் ‘கக்குவான், கற்கண்டு’ என்ற பொருள்களைத் தரும். கக்கு எனும் சொல் கூடலூரின் பொது வழக்கில் சிறுமியர் விலையாடும் விளையாட்டைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். தமிழக வடமாவட்டப் பகுதிகளில் அவ்விளையாட்டு ‘செல்லி’ எனும் பெயரால் அறியப்படுகிறது. நெல்லைப் பகுதிகளில் ‘சிக்கிக் கடுக்கோ’ என்ற சொல்லால் குறிக்கின்றனர். ஆனால்,கூடலூர்ப் பகுதியில் பணியர் பழங்குடிகள் ‘கக்கு’ எனும் சொல்லை உணவுச் சொல்லாகக் கொள்கின்றனர். புதிதாக உழும் வயலில் காணப்படும் நத்தை இனத்தை சார்ந்த நீர்வாழ் நத்தையினை சேகரித்து அதனை வெந்நீரில் இட்டு அதன் சதைப் பகுதியை உண்கின்றனர். இவர்தம் வழக்கில் இதன் பெயரே ‘கக்கு’ எனப்படுகின்றது. இவ்உணவு முறையானது இவர்களிடம் மட்டுமே காணப்படும் ஒன்றாகும். காரணம் இவர்கள் மட்டுமே இன்றளவும் நீர்வளம் நிறைத்த வயல்சார்ந்த வாழ்க்கை முறையினைக் கொண்டுள்ளதால் இச்சொல் வழக்கும் இவர்களிடம் மட்டுமே உள்ளதாகும்.

மொலையரி

மொலையரி’ எனும் சொல் மூங்கில் அரிசியைச் சுட்டுவதாகும். மூங்கில் பூத்துக்,காய்த்து,நெல்லானவுடனே முற்றாக அழிந்துவிடும். இதனைத்தான் தனிப்பாடல் ஒன்றில் ‘நண்டு வேய் கதலி நாசமுறும் காலத்தில் கொண்ட கரு அழிக்கும்’ என அவ்வையார் பாடுகின்றார். மிகவும் அரிதாகவே கிடைக்கும் உணவுப்பொருளான மூங்கில் அரிசி முலைத்து வருவதால் இப்பெயர் பெற்றுள்ளதாக உணர முடிகின்றது. மலையாள மொழிவழக்கில் மூங்கில் இப்பெயரினை பெறுகின்றது. இதனை உணவு முறையாக பெரும்பாலான பழங்குடிகள் கொண்டுள்ளனர். மூங்கில் அரிசியை எடுத்து உமி நீக்கி நன்றாக வேகவைத்து,கஞ்சி, பொங்கல், தோசை, புட்டு போன்ற உணவு வகைகளாக்கி உண்கின்றனர். இதற்கு மூலப் பொருளான மூங்கில் நெல்லினையே இவர்கள் ‘மொலையரி’ எனும் சொல்லால் குறிப்பிடுகின்றனர். (மொல அரிசி - மூங்கிலரிசி)இத்தகைய மூங்கில் அரிசி வாதத்தைப் போக்கும் மருந்தாக பயன்படுவதாகவும் கூறுகின்றனர். இச்சொல் வழக்கு இப்பகுதியின் பொதுவழக்கே ஆகும்.

கூனு

கூனு’ எனும் சொல் வளைதல், முதுகு வளைதல் என்ற பொருள் தரும். தமிழகத்தில் கூனு எனும் சொல் பொது வழக்கில் முதுகு வளைந்தவர்களைக் குறிக்கும் பொருண்மை கொண்டதாகவே அறிய முடிகின்றது. ஆனால், பழங்குடிகள் உள்ளிட்ட சமூகத்தவர்களின் வழக்கில் இது ‘காளான்’ என்ற உணவுப் பொருளையே சுட்டுகின்றது. இக்காளானை, ‘காளாம்பி’ (சிறு. 132:134) என்ற சொற்களால் சங்கப் பாடல் சுட்டுகிறது. ஆனால் ‘கூனு’ எனும் சொல் மலையாள மொழியிலும் காளானையே குறிக்கின்றது. கூனில் பலவகை உள்ளன. அவை ‘கூனு’, ‘மரக்கூனு’(மரக்காளான்), ‘அரிக்கூனு’ (அரிசிக்காளான்) முதலானவை அவற்றுள் உண்ணத் தகுந்தவை அரிக்கூனு, ‘கூனு’ முதலானவை ஆகும். மழைகாலங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும் உணவுப்பொருளான காளன், கூனு என இப்பகுதியில் பொதுவழக்குச் சொல்லாகவே வழங்கிவருகிறது.

சீர

சீர’ எனும் சொல்லுக்கு தமிழ்ப் பேரகராதி தலைச்சீரா – பலாசம், கவசம், சிற்றுண்டி வகை ஆகிய பொருட்களைத் தருகின்றது. சீர எனும் இச்சொல் இப்பகுதியில் காட்டும் பொருளானது கீரை என்பதாகும். கீரையினையே ‘சீர’, ‘சீரா’ எனப் பழங்குடிகள் தமது வழக்கில் அழைக்கின்றனர். கீரை பழங்குடிகளின் உணவில் முதன்மை இடத்தை வகிக்கின்றது. அவற்றுள், பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றுள் மனத்தக்காளிக் கீரையினை ‘கரிமுடுக்கு சீரா’ எனவும், பரங்கிக்காய் கீரையை ‘கும்பளச் சீரா’ எனவும் அழைக்கின்றனர். மலையாள மொழியிலும் கீரையை ‘சீரா’ என்ற சொல்லாலேயே குறிப்பிடுகின்றனர். இச்சொல் மலையாள மொழியின் தாக்கத்தினால் பழங்குடிகளின் வழக்கிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.

சுருளி

சுருளி’ எனும் சொல் இலங்கையின் மரவகைகளுள் ஒன்றனையும், தொழுகண்ணி என்பதையும் பொருளாகக் கொண்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடுகிறது பேரகராதி. பழங்குடிகளான காட்டு நாயக்கர், பணியர், குறும்பர் ஆகியோரது வழக்கில் சுருளி என்பது ஓடைக்கரைகளில் காணலாகும் சுருள்சுருளான கீரை வகைகளுள் ஒன்றினையே குறிப்பிடுகின்றனர். அதன் இலைப் பகுதியானது சுருண்டு இருப்பதால் சுருளி என்ற பெயரைப் பெற்றுள்ளது. இது இப்பழங்குடிகள் மட்டுமே உணவாகக் கொள்வதால் இவ்உணவு வழக்கமும், இச்சொல் வழக்கமும் மேற்காணும் பழங்குடிகளின் வழக்கில் மட்டுமே காணப்படும் ஒன்றாகும். இச்சொல் பொதுவழக்கினைப் பெறவில்லை எனினும் பழங்குடிகளுடனான தமிழ்மொழியின் உறவினையும், திராவிட மொழிகளின் தொடர்ச்சியினையும் வெளிப்படுத்துகின்றது.

தாள்

தாள்’ எனும் சொல் கால், மரம் முதலியவற்றின் அடிப்பகுதி, பூ முதலியவற்றின் அடித்தண்டு, வைக்கோல், விளக்குந்தண்டு, முயற்சி, ஆதி, சட்டைக் கயிறு, விற்குதை, வால்மீன் விசேடம், ஒற்றைக் காகிதம், தாழ்ப்பாள், கொய்யாக் கட்டை, மூட்டுவாயின் ஊடுருவச் செறிக்கும் கடையாணி, திறவுகோள், தாடை, கண்டம் போன்ற பொருண்மைகளைக் கொண்டுள்ளதாக தமிழ்ப் பேரகராதி சுட்டுகிறது. பணியர் எனும் பழங்குடி வழக்கில் நீர் நிலைகளிலும் அதன்கரைப் பகுதியில் காணப்படும் கீரை வகைகளுள் ஒன்றினைக் குறித்து வருகிறது. இலங்கையின் மலையக வழக்கில் ‘சேமங்கீரையென வழங்கப்படும் கீரையினையே இவர்கள் ‘தாள்’ என்ற சொல்லால் சுட்டுகின்றனர். தாள் எனும் இச்சொல்லானது தமிழில் தாவரங்களின் தண்டுப்பகுதியினை குறித்து வருவது இலக்கியங்களில் பரவலாகக் காணவியலும். தமிழிலக்கியமும் வழக்கும் கையாளும் ‘தாள்’ எனும் சொல் வழக்கினை பணியர் பழங்குடிகள் வழங்கிவருவது தமிழின் உறவினையும் தொன்மையினையும் காட்டுவதாகும்.

காய்ச்சல்

காய்ச்சல்’ எனும் சொல் உலர்ச்சி, வெப்பம், சுரநோய், மனவெரிச்சல் ஆகிய பொருள் தரும். பொதுவான வழக்கில் காய்ச்சல் எனும் சொல் நோயினையே குறித்து வருகின்றது. ஆனால், கூடலூர்ப் பகுதியில் பழங்குடிகளின் பொது வழக்கில் கிழங்கு வகையின் பெயரைக் குறித்து வருகின்றது.மலையாள மொழியில் ‘காய்ச்சல்’ என்றே சொல் வழக்குப் பெற்றுள்ளது.

நூரே

நூரே’ எனும் சொல் கிழங்கினைக் குறித்து வரும் பொருண்மை கொண்டதாகும். இது பணியர், காட்டுநாயக்கர் ஆகியோர் வழக்கில் காணப்படும் சொல்லாகும். அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் காணப்படும் கிழங்கு வகையே ‘நூரே’ கிழங்கு எனப்படும். இச்சொல் வழக்கு மேற்காணும் பழங்குடிகளின் வழக்கில் மட்டுமே காணப்படும் சொல்லாகும்.

பாவாட்ட

பாவாட்ட’ எனும் சொல்லும் கிழங்கினைக் குறித்து வரும் பெயர் கொண்டதாகும். பணியர் வழக்கில் இச்சொல் காணப்படுவதாகும். அடர் வனங்களில் கிடைக்கும் காடு படுபொருளான இக்கிழங்கு வகையான மருந்து பொருளாக பயன்படுவதாகும். இதனால், இக்கிழங்கினை விற்பனை செய்கின்றனர். இச்சொல் வழக்கு மேற்காணும் பழங்குடிகளிடம் மட்டுமே காணப்படும் சொல் வழக்காகும்.

ஞெண்டு

எக்கர் ஞெண்டின்’ (நற். 267:2) எனும் இவ்வடிகளுள் ‘ஞெண்டு’ என்ற சொல்லானது குறிக்கும் பொருள் நண்டு என்பதே ஆகும். இச்சொல் வழக்கு பணியர், காட்டுநாயக்கர் ஆகியோர் வழக்கில் காணப்படும் சொல்லாகும். மேற்காணும் பழங்குடிகள் உள்ளிட்ட அனைவரின் உணவுப் பொருளாக நண்டு உள்ளது. இச்சொல் வழக்கும் அந்நிலையைப் பெற்றுள்ளது. சங்க இலக்கியம் சுட்டும் ஞெண்டு என்னும் சொற்பயன்பாடு பழங்குடிகளின் வழக்கில் இடம்பெற்றுள்ளது தமிழின் விரிவையும் திராவிடமொழி உறவையும் வெளிப்படுத்துவன.

சக்கை

சக்கை’ எனும் இச்சொல் கோது, பட்டை, சிராய், இறுக்கும் தக்கை, துப்பாக்கி தக்கை, பலா, காட்டுப் பலா ஆகிய பொருண்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. சக்கை எனும் இச்சொல் பழந்தமிழ் வழக்கில் ‘உழுந்தின் அதரை’ (புறம். 299:2) யினைக் குறித்து வந்துள்ளது. எனினும், இச்சொல் பொதுவாகக் ‘கழிவு’, ‘தேவையற்றது’ என்ற பொருண்மைகளைக் கொண்டே இன்றளவும் உணர்த்தி வருவதைக் காணமுடிகின்றது. இது கால இடைவெளியால் ஏற்பட்ட பொருண்மை சுருக்கமாகவும், பொருள் மாற்றமாகவும் உள்ளதே ஆகும்.

கூடலூர் பகுதியில் ‘சக்கை’ என்ற சொல்லானது ‘பலா’ என்ற பழந்தமிழ்ப் பொருளையே இன்றளவும் உணர்த்தி வருவதைக் காணமுடிகின்றது. ‘பலா’ என்ற சொல் வழக்கு குறைவாகவும், பழங்குடி உள்ளிட்ட அனைத்து சமூகத்தவரின் பொது வழக்காக ‘சக்கை’ என்ற சொல்லே பலா என்ற பொருண்மையில் பெருவழக்காக உள்ளதைக் காணமுடிகின்றது.

பழந்தமிழ் வழக்கில் ‘சக்கை’ என்ற சொல் பலா, காட்டுப் பலா ஆகியவற்றைக் குறித்து வந்த போதிலும் களப் பகுதியில் இவ்விரண்டையும் இச்சொல் குறித்து வருவது பொருண்மை மாற்றமற்ற நிலையைக் காணமுடிகின்றது. கூடலூர்ப் பகுதி மலைப் பகுதியாகவும் இருப்பதால் இங்கு மிகுதியான அளவில் பலா மரங்கள் காணப்படுகின்றன. தவிர பழங்குடிகளின் மிக முக்கிய உணவுப் பொருளாகவும் இச்சக்கை உள்ளது. இவர்கள் பலாப்பழத்தை ‘சக்க பழம்’ எனவும் பிஞ்சுக் காயை ‘இடிச் சக்க’ என்ற சொற்களால் குறிப்பிடுகின்றனர். எனினும், ‘சக்கை’ என்ற சொல் பொது வழக்குச் சொல்லாக உள்ளதைக் காணமுடிகின்றது.

வச்ச

வச்ச’ என்ற இச்சொல்லானது கூடலூர் பகுதியில் மீனைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். ‘மீன்’ எனும் சொல் இப்பகுதியில் வழக்கில் இருந்த போதும் வணிக ரீதியாக ‘வச்ச’ என்ற சொல்லும் இப்பகுதியில் மீனினைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். இதற்கு காரணம் தமிழ் மொழியில் காய்ந்த மீனைக் குறிக்க ‘கருவாடு’ என்ற சொல் இருப்பது போல் மலையாள மொழியில் இல்லை. அதற்கு அவர்கள் ‘காய்ந்த மீன்’ என்ற சொல்லையே கையாள்கின்றனர். மீன் இப்பகுதியில் முக்கிய உணவாக இருக்கக் காரணம் கூடலூர்க்கு அருகில் கள்ளிக்கோட்டையின் கடல்பரப்பு இருப்பதே ஆகும். அதனால், அங்குள்ள மீன்கள் பெருமளவில் கூடலூர்ப் பகுதிக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது. மேலும், மீன் விற்பனை செய்பவர்கள் மலையாளிகளாக இருப்பதால் அவர்கள் ‘பச்சை மீனு’ என்ற சொல்லைச் சுருக்கி பச்ச என்றழைத்து அது மருவி ‘வச்ச வச்ச’ என்ற சொல்லாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது. இவ்வாறு மீன் வியாபாரிகளால் அறிமுகம் பெற்ற இச்சொல்லானது பழங்குடி சமூகம் உட்பட அனைத்து சமூகத்தவரின் வழக்கிலும் காணப்படும் சொல்லாகவே மாற்றம் பெற்றுள்ளது. எனினும், ‘மீன்’ என்ற சொல் பொது நிலையிலும், வச்ச என்ற சொல் வணிக நிலையிலும் பரவலாகக் காணப்படுவதை உணர முடிகின்றது. இச்சொல் வழக்கைத் தமிழில் காணமுடியவில்லை.

பழங்குடிகளின் உணவுப்பண்பாடும் அதனூடே வழங்கப்படும் சொற்கள் என்பதும் மானுட சமூகத்தின் படிநிலையான வளர்ச்சிநிலையினையும், திராவிடப் பண்பாட்டின் உறவுநிலையின் தொடர்ச்சியினையும், இயற்கையோடு இயைந்த பண்புநிலையினையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. இன்றளவும் எழுத்து வழக்கற்று, பேச்சு வழக்கினை மட்டுமே கொண்டுள்ள இம்மொழிகள் இடையறாமல் பழந்தமிழுடன் கொண்டுள்ள தொடர்பு முறையினையும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றன. பழங்குடி மக்களும்,அவர்தம் மொழியும் தனித்த தன்மையுடையன என்ற பொதுப்பார்வையில் இருந்து விலகி அவர்களது வழக்குச் சொற்களையும், அவை தமிழுடனும்,திராவிட மொழிகளுடனும் கொண்டுள்ள உறவு முறைகளை மேலும் கண்டறிந்தால், தமிழின் தொன்மையும் செம்மொழித்தன்மையும் மென் மேலும் சிறந்து விளங்கும் என்பது சிறிதும் ஐயமில்லை.

பார்வை நூல்கள்

1.புறநானூறு,

2.நற்றிணை,

3.ஐங்குறுநூறு,

4.சிறுபாணற்றுப்படை,

5.தென்னிந்திய குலங்களும் குடிகளும், எட்கர் தர்ஸ்டன்,

6.தமிழ்ப்பேரகராதி ,

7. பண்பாட்டு மானிடவியல், சீ. பக்தவத்சலபாரதி,

8. தமிழர் மானிடவியல், சீ. பக்தவத்சலபாரதி,

9. தமிழர் உணவு, (பதி) சீ. பக்தவத்சலபாரதி,

10. கூடலூர் வட்டாரப் பழங்குடி மக்களின் வழக்குத்தமிழ் (முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு) செ. துரைமுருகன்.

 

* கட்டுரையாளர்: - முனைவர் செ.துரைமுருகன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, குமரகுரு பன்முகக் கலையறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு -

Last Updated on Wednesday, 08 April 2020 23:58  


'

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.


வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single
வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

books_amazon


PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM  - InfoWhiz Systems

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகள்.காம் மின்னூற் தொகுப்புகள் , பதிவுகள் & படைப்புகளை அனுப்புதல்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்
சிறுவர் இலக்கியம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் - ISSN # 1481 - 2991

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.
பதிவுகள்  (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

பதிவுகள்.காம் மின்னூல்கள்


Yes We Can


books_amazon
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி