பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

ஆய்வு: சிலப்பதிகாரத்தில் பத்தினி வழிபாடு (12)

E-mail Print PDF

ஆய்வுக் கட்டுரை வாசிப்போமா?

- 'உண்மை! உழைப்பு! வெற்றி!' என்பதைத் தாரக மந்திரமாகக்கொண்டியங்கும் 'தெய்வானை அம்மாள் மகளிர் கல்லூரி'யின் தமிழாய்வுத்துறையும் , 'அனைவருடனும் அறிவினைப்பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்பதைத் தாரகமந்திரமாகக் கொண்டியங்கும் 'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய ஆய்விதழும் இணைந்து “தமிழ் இலக்கியங்களில் பண்பாட்டுப்பதிவுகள்” என்னும் தலைப்பில்  25.09.2019 அன்று நடத்திய  தேசியக்கருத்தரங்கில் சமர்பிக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் தொடராகப்பிரசுரமாகும். கட்டுரைகளை அனுப்பியவர் முனைவர் வே.மணிகண்டன். - பதிவுகள் -


அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும்ளூ ஊழ்வினை உருத்து-வந்து தன் பயனை ஊட்டும்ளூ உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் போற்றுவர். இவை மூன்றும் சிலப்பதிகாரம் உணர்த்தும் பாவிகம் அல்லது உள்ளுறை என்கிறது சிலப்பதிகாரப் பதிகம்.பதிகம் கூறிய பாவிகப் பொருள்கள் மூன்றனுள் எஞ்சி நிற்கும் உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துதலே காப்பியத்தின் பாடுபொருள் என்பது தெளிவாகின்றது.

பத்தினித் தெய்வம்:
காட்சி, கால்கோள், நீர்ப்படை முதலிய முறைகள்ளூ வீரனுக்கு நடுகல் நடுதற்குரியவை, அவற்றை ஒரு பெண்மணிக்குத் தெய்வத் திருவுரு அமைப்பதற்குப் பயன்படுத்திப் பத்தினி வணக்கத்தைத் தமிழ்நாட்டில் காவியம் மூலம் தோற்றுவித்தவர் இளங்கேர் கோயில் மூலம் தோற்றுவித்தவன் சேரன் செங்குட்டுவன். பத்தினி வழிபாடு காப்பியத்தின் பாடுபொருளா எனக்  காணுதல் வேண்டும். கண்ணகி தெய்வ நிலையை நோக்கி வளர்ந்து செல்லுகின்றவள் என்பதைக் காப்பியத் தொடக்கத்திலேயே குறிப்பாகக் காப்பியப் புலவர் காட்டுகின்றார்.

'போதிலார் திருவினாள் புகழுடை வடிவென்றும்
தீதிலா வடமீனின் திறமிவள் திறமென்றும்
மாதரார் தொழுதேத்த வயங்கிய பெருங்குணத்துக்
காதலாள் பெயர் மன்னும் கண்ணகிஎன் பாள்மன்னோ'
(மங்கல வாழ்த்து : 1-26-29)


மங்கல வாழ்த்து முதல் வரந்தரு காதை வரை கண்ணகியைப் பத்தினி தெய்வமாக்கிக் காட்டுதலே இளங்கோவின் உட்கோளாகும் . அதனால், 'உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர்' என்பதே சிலம்பின் உயிரோட்டம் எனலாம்.
கண்ணகியைத் திருமகளோடும் அருந்ததியோடும் ஒப்பிட்டுப் பேசுவதும்,'மாதரார் தொழுது ஏத்துவதும்' பத்தினி வழிபாட்டை உட்கொண்டேயாகும். 'கண்ணகியை முற்கூறினார். பத்தினியை ஏத்துதல் உட்கோளாகலான்' என்பர் அடியார்க்கு நல்லார்.
கண்ணகி தெய்வநிலை அடையப் போவதை முன்னதாகவே அறிந்த சாலினி, தெய்வ ஆவேசமுற்றுக் கண்ணகியை நோக்கி,

'இவளோ, கொங்கச் செல்வி குடமலை யாட்டி
தென்றமிழ்ப் பாவை செய்த தவக்கொழுந்து
ஒருமா மணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய
திருமா மணி ... ... ...
(வேட்டுவ வரி : 12-47-50)


எனப் போற்றுகின்றாள். இப்பகுதிக்கு உரை வரையும் அரும்பத உரையாசிரியர் கண்ணகியைத் துர்க்கையாகவே விளக்குகின்றார்.

அருக்க பரமேட்டியை அன்றி வேறு எவரையும் தெய்வம் என்று ஏற்றுக் கொள்ளாத கவுந்தி அடிகள், கண்ணகியையும் கோவலனையும் இடைக்குல மடந்தையாகிய மாதரியிடம் அடைக்கப்படுத்தும்போது கண்ணகியைத் தெய்வம் என்றே பாராட்டுகின்றார்.

'கற்புக் கடம்பூண்ட இத்தெய்வ மல்லது
பொற்புடைத் தெய்வம் யாம்கண் டிலமால்'
(அடைக்கலக் காதை: 15-143-144)


மதுரை மக்களும் சினத்தோடு மதுரைத் தெருக்களில் வலம் வரும் கண்ணகியைக் கண்டு 'செம்பொற் சிலம்பு ஏந்திய தெய்வம்' ஒன்று வந்திருப்பதாக எண்ணுகின்றனர்.

பாண்டியன் அவையில் வழக்குரைக்கச் சென்ற கண்ணகியைப் பார்த்த வாயில் காவலன் கொற்றவை, காளி முதலிய தெய்வங்களின் வடிவமாகவே கண்ணகியைக் காண்கின்றான்,

'அடர்த்தெழு குருதி அடங்காப் பசுந்துணிப்
பிடர்த்தலைப் பீடம் ஏறிய மடக்கொடி
வெற்றிவேல் தடக்கைக் கொற்றவை அல்லள்ளூ
அறுவர்க்கு இளைய நங்கைளூ இறைவனை
ஆடல்கண் டருளிய அணங்குளூ சூர்உடைக்
கானகம் உகந்த காளிளூ தாருகன்
பேருரம் கிழித்த பெண்ணும் அல்லள '
(வழக்குரை காதை: 20:34-40)


மதுராபதித் தெய்வம், கண்ணகியின் முன்னர் வந்து பேசுவதற்கு அஞ்சினவளாக கண்ணகியின் பின்னால் தொடர்ந்து வந்து கண்ணகியிடம் அவள் பழம்பிறப்பை எடுத்துக் கூறி அழல் வீடு பெறுகின்றது,

'வாரொலி கூந்தல் ! நின் மணமகன் தன்னை
ஈரேழ் நாள்அகத்து எல்லை நீங்கி
வானோர் தங்கள் வடிவின் அல்லதை
ஈனோர் வடிவிற் காண்டல் இல்என
மதுரைமா தெய்வம் மாபத் தினிக்கு
விதிமுறை சொல்லி அழல்வீடு கொண்டது'
(கட்டுரை காதை : 23-173-178)


பூத்த வேங்கையின் நிழலிலே நின்றுகொண்டிருந்த கண்ணகி, மதுராபதித் தெய்வம் உரைத்தவாறு, பதினான்காம் நாள் தன் கணவனுடன் வானவூர்தியில் ஏறி, வானகம் செல்கின்றாள். குன்றக் குரவர் இக்காட்சியைக் கண்முன்னர்க் கண்டு வியந்து, கண்ணகியைத் தம் குடிக்குரிய தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு, அவளுக்கு விழா எடுத்து, குரவைக் கூத்து அயர்கின்றனர்,

(குன்றக் குரவை: 24 ஆம் காதை) கண்ணகியின் வரலாற்றைக் குன்றக் குரவர்களால் அறிந்த  இளங்கோ,

..... .... .... நம் அகல் நாடு அடைந்த இப்
பத்தினிக் கடவுளைப் பரசல் வேண்டும்'
(காட்சிக் காதை : 25-113-114)


எனச் செங்குட்டுவனை வற்புறுத்துகின்றான்.

செங்குட்டுவன் வடநாட்டின் மீது படையெடுத்துச் சென்று, தமிழ் மன்னர்களை இகழ்ந்த கனக விசயர்களைத் தோற்கடித்து, இமயத்தில் பத்தினிக்கல் எடுத்து, அதனைக் கங்கையில் நீராட்டி, வடிவமைத்து வஞ்சி மாநகரிலே பத்தினிக் கோட்டத்தை நிறுவுகின்றான்.

காப்பியத்தின் இறுதியில் பத்தினித் தெய்வம் செங்குட்டுவனுக்குக் காட்சியளிக்கின்றதுளூ பாண்டியனை வாழ்த்துகின்றதுளூ வஞ்சி மாநகரப் பெண்களைத் தன்னோடு விளையாட வருமாறு அழைக்கின்றதுளூ இறுதியில் செங்குட்டுவன் 'நீடுழி வாழ்க' என்று வாழ்த்துகின்றது.

செங்குட்டுவன் பத்தினிக் கோட்டம் வகுத்து, பத்தினியின் நித்திய நைமித்திக வழிபாடுகளுக்கு வேண்டிய படிப்புறம் அளித்து, தேவியை மும்முறை வலம் வந்து, வணங்கி நிற்கின்றான். செங்குட்டுவன் எடுத்த பத்தினிக் கோட்ட விழாவில் கலந்து கொண்ட கடல்சூழ் இலங்கைக் கயவாகு உள்ளிட்ட மன்னர்கள் தாங்கள் எடுக்கவிருக்கும் பத்தினிக் கோட்டத்திலும் வந்து வீற்றிருக்க வேண்டுமென்று வணக்கத்துடன் பத்தினியை வேண்டுகின்றனர். அவர்களுக்கு அவ்வாறே செய்வதாகக் கண்ணகி வரம் அருளுகின்றாள்.

(வரம் தரு காதை : 30) தமிழ்ப் பெண்ணொருத்தி தன் கற்புத் திறத்தால் பார் தொழுது ஏத்தும் பத்தினியாக உருமாற்றம் (அநவழடஅழசிhயளளை) பெறுவதையே காப்பியப் புலவன் பாடுபொருளாக வகுத்துக்கொண்டான் என்பது தெளிவாகின்றது.
இளங்கோவடிகள் ஆதி முதல் அந்தம் வரை கண்ணகியைத் தெய்வப் பிறவியாகவே கருதுகிறார். புகார் காண்டத்துப் பன்னிரண்டாண்டு அகவையாள் கண்ணகி போதில் ஆர் திருவினளாகவும், புகழுடை வடிவினளாகவும், தீதிலா அருந்ததியன்ன கற்பினளாகவும் தெய்வத்திரு மகளாகவுமே இளங்கோவால் வருணிக்கப்படுகிறாள். காப்பியத்தின் தொடக்கத்தில் கணவனோடு காட்சியளிப்பவள், காப்பியத்தின் இறுதியிலும் கணவனுடனேயே வானகம் புக்கதாகக் காட்டப்படுகிறாள். இவ்விரு நிலையிலும் அவளைக் காண்போர் தெய்வ உருவாகவே காண்கின்றனர். இடைப்பட்ட மதுரைக் காண்டத்திலோ, எயினர் குலப்பெண் சாலினி என்பாள் இவளது தெய்வத் தன்மையைக் கண்டு போற்றுகிறாள்.

கவுந்தியடிகளோ, கண்ணகியையன்றி வேறு தெய்வமே இந்நீணிலத்தில் இல்லையென்று முடிவு செய்து விடுகிறார். அமைதியான சூழலில் திருமகளாய்த் தோன்றுபவள் அடங்காச் சினம் கொண்ட  நிலையில் கொற்றவைத் தெய்வமாகவே காட்சியளிக்கிறாள் என்பது மதுரை மக்களின் கூற்றிலிருந்தும், பாண்டியனது வாயிற்காப்போன் கூற்றினின்றும் பெறப்படுகின்றன. எனவே, கண்ணகியின் தோற்றமும் இயல்பும் தெய்வத்தன்மை பொருந்தியதாகவே இருந்து உடன் இருந்தோர்க்கெல்லாம் ஒரு வழிபாட்டுணர்வைத் தோற்றுவித்தது என்பது விளங்குகிறது.

உரையிட்ட இப்பாட்டுடைச் செய்யுளின் கருப்பொருள், உரைசால் பத்தினியாம் கண்ணகியை முத்தமிழ் நிலமும் தெய்வமாக்கி ஏற்றிப் போற்றிய செய்தியே ஆகும். கண்ணகி பத்தினித் தெய்வமாயினாள்;; சேர நாட்டில் மட்டுமின்றி இலங்கை உட்பட பிற நாடுகளிலும் கண்ணகிக்குக் கோயில் அமைத்து வழிபட்டனர். பெண்கள் கண்ணகி வழிபாட்டை மேற்கொண்டனர்.

கண்ணகியின் ஆற்றல் அவள் மதுரையை எரித்தபோது வெளிப்பட்டது. அவள் ஆடி மாதத்தில் வெள்ளிக்கிழமையன்று மதுரையைத் தீக்கிரையாக்கினாள்.1 தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் அதனால் தான் வெள்ளிக்கிழமையைத் தமக்குகந்த நாளாகக் கொண்டனர் என்பர். ஊர்தோறும் உள்ள மாரியம்மன் கோயில்கள் கண்ணகி வழிபாட்டில் தோன்றியவை. ஒரு முலையிழந்த திருமா பத்தினியாதலால் மார்பு தெரியாமல் தலைவரை உருவம் வைத்து வழிபட்டனர் எனக் கூறுவர். மாரியம்மன் கோயிலில் ஆடி மாதத்தில் விழா கொண்டாடுவதும், விழாவில் சிலம்பைக் கையில் ஏந்தி ஆடுவதும், கண்ணகியே காலப் போக்கில் மாரியாக மாறிவிட்டாள் என்பதை நிறுவும், திரௌபதை அம்மன் கோயிலில் நடைபெறும் தீ மிதிக்கும் திருவிழாவும் கண்ணகி மதுரையை எரித்ததை நினைவு கொள்ளும் விழா என்பது சிலர் கருத்து. 

இந்துக்களின் காளியும், துர்க்கையும் தாய்வழிச் சமுதாயத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த மதச் சின்னங்களே ஆவர். கிறித்துவர்களின் மேரி, மகாயான பவுத்தர்களின் தாரா, ஜைனர்களின் சக்ரேஸ்வரி எல்லோருமே புராதன அன்னையின் அடையாளச் சின்னங்களே ஆவர். 2 என்பர் ராகுல் சாங்கிருத்தியாயன்.

சங்ககால வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, தமிழகத்திலே ஏற்பட்ட சமூக, அரசியல் பண்பாட்டுச் சீர்குலைவுகளின் போது, மீண்டும் தமிழர் தம் இன அடையாளங்களை ஒருமைப் படுத்தி வளர்த்தெடுக்கும் ஒரு முயற்சிக்கு ஓர் அரசியலுக்குச் சிலம்பு எனும் காப்பியப் பனுவல் ஒரு குறிப்பானாக நிற்கிறது. 3 என்பது தி.சு.நடராசன் கருத்து.

கண்ணகி வழிபாட்டை இலங்கை மக்கள் பத்தினி வழிபாடு என்பர். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒவ்வோர் ஊரிலும் கண்ணகிக்குக் கோயில்கள் இருந்தன. அங்கெல்லாம் கூளுத்திப் பாடல்கள், கொழும்புப் பாடல்கள், வசந்தன் கவிகள், உடுக்குச் சிந்துப் பாடல்கள் எனப் பாடப்பட்டன. கண்ணகி பற்றிக் கதையாகவும், கதைப் பாடலாகவும், கூத்தாகவும் வழங்கியவற்றைத் தாயம்மாள் அறவாணன் (கண்ணகி மண்ணில் 2003) பதிவு செய்துள்ளார்.

கண்ணகி வழிபாடு பெயரளவில் மாற்றம் பெற்று செயலளவில் ஒன்றுபட்டுத் தமிழகத்தில் மாரியம்மனாக, வட்டபுரியம்மனாக, ரேணுகையாக, திரௌபதியாக, கேரளத்தில் பகவதியாக, கர்நாடகத்தில் மங்கல தேவியாக, இலங்கையில் கண்ணகியாக, மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் மாரியாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றது என்ற ஆய்வில் ம.பொ.சி.யின் பங்கு இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது.

'தேசத்திலுள்ள பல்வேறு பிரிவினை ஒன்றுபடுத்திக் காட்டுவதுதான் தேசியமென்றால், அந்தத் தேசியத்தைப் பாடிய முதற் கவிஞர் இளங்கோவடிகளேயாவார்.' 4 என்பர் ம.பொ.சிவஞானம்,இதன் மூலம் தாய் தெய்வ வழிபாட்டிற்கு அடிகோலியவர் இளங்கோவடிகளே என்பது 'பத்தினி வழிபாட்டின்' மூலம் நிரூபணமாகிறது.

அடிக்குறிப்பு :
1. சமயம் தந்த காப்பியத் தமிழ் - பூவண்ணன், பக்கம்-37
2. விஞ்ஞான லோகாயதவாதம் - ராகுல் சாங்கிருத்தியாயன், பக்-54
3. தமிழின் அடையாளம் - தி.சு.நடராசன் - பக் -31,32
4. சிலப்பதிகார ஆய்வுரை - ம.பொ.சி, பிப்ரவரி 1979, பக்-8

பார்வை நூல்கள்:
*சிலப்பதிகார ஆய்வுரை - ம.பொ.சிவஞானம், பிப்ரவரி 1979
*சிலப்பதிகாரம் - முனைவர்.ச.வே.சுப்பிரமணியன், மார்ச் - 1998
*சமயம் தந்த காப்பியத் தமிழ் - பூவண்ணன், டிசம்பர் - 1992
*தெய்வக் கற்பினள் - பேரா.இரா.மணிமேகலை-2003
*சிலம்புவழிச் சிந்தனைகள் - சரளா. ராசகோபாலன்-டிசம்பர்-1989

* கட்டுரையாளர்: செ.மனோகரன், பகுதி நேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, RKM விவேகானந்தா கல்லூரி, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Saturday, 12 October 2019 01:03  


'

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.


வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single
வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

books_amazon


PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்
சிறுவர் இலக்கியம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் - ISSN # 1481 - 2991

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.
பதிவுகள்  (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

Yes We Can


books_amazon
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி