ஆய்வு: நற்றிணை – வாழ்வியலின் நாகரிகம் (5)

E-mail Print PDF

ஆய்வுக் கட்டுரை வாசிப்போமா?- 'உண்மை! உழைப்பு! வெற்றி!' என்பதைத் தாரக மந்திரமாகக்கொண்டியங்கும் 'தெய்வானை அம்மாள் மகளிர் கல்லூரி'யின் தமிழாய்வுத்துறையும் , 'அனைவருடனும் அறிவினைப்பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்பதைத் தாரகமந்திரமாகக் கொண்டியங்கும் 'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய ஆய்விதழும் இணைந்து “தமிழ் இலக்கியங்களில் பண்பாட்டுப்பதிவுகள்” என்னும் தலைப்பில்  25.09.2019 அன்று நடத்திய  தேசியக்கருத்தரங்கில் சமர்பிக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் தொடராகப்பிரசுரமாகும். கட்டுரைகளை அனுப்பியவர் முனைவர் வே.மணிகண்டன். - பதிவுகள் -


உலகியல் வழக்கினும் நாடக வழக்கினும்
பாடல் சான்ற புலனெறி வழக்கம்
(தொல்)

அறிமுகம்
சங்க இலக்கியம் மக்களின் மூச்சாக உள்ளது. பண்பாடுகள் - கருத்தின் நாகரீகங்களாகவும் அமைந்துள்ளது. போற்றுதல் மரபினதாகவும் திகழ்ந்துள்ளது. விருந்தினரை உறவுகளாக கொள்வதுதான் மேன்மைகளாகும். புகழுக்காக வாழ்வதுதான் உயிர்களின் நிலைகளாகும்.

இயற்கைகளாலான இவ்வுலகில் வாழ்வோ தனித்துவமானது. தன்னம்பிக்கைகளோ எதிர்விசைகளை மூழ்கடிப்பது. உண்மை – பொய்மைகளை வெல்வது. நீதிநெறி தழுவாமல், ஒழுக்க விதிமுறைப்படி வாழ்வதுதான் மக்களினம். வாழ்க்கை முறையினை காலங்களுக்கேற்றார் போன்று இயைவதுதான் நற்றிணையின் சிறப்பமைவாகும். இத்தகைய தகவலோடும் கருத்தமைவின் ஒழுங்கியலையும் இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வுக் கட்டுரையின் வார்ப்புகளாவன

-    நற்றிணை அறிமுகம்
-    நற்றிணை – பாடலின் உள்ளடக்க முறைகள்
-    நற்றிணை - நிலப்பரப்பின் வாழ்வியல்
-    பல இனக்குடிகளின் ஒழுகலாறு
-    மறைந்த பாடலின் பொருள்
-    நல்ல ஒழுகலாறின் பண்புகள்
-    முடிவுரை

முதலான பொருண்மைகளின் படியே கட்டுரை ஆய்ந்துள்ளது.   

நற்றிணை அறிமுகம்

அகிலம் அய்ம்புலன்களால் ஆனது, உலக வாழ்வியல் இயற்கைகளால் ஆனது. தட்பவெட்பமான நிலைகளெல்லாம் உயிர்களை வாழ வைக்கின்றன. மனிதம் இல்லையேல் மொழி இல்லை. வழக்காறுகள் சிதைந்தால் பன்னெடுங்கால வரலாறில்லை.

சிந்தனையுள்ளம் கொண்டவர்களினால் வழிபாடு நிலைத்துள்ளது. நிலங்களும், பொழுதுகளுக்கேற்றவாறும் வாழ்க்கைமுறை அமைந்துள்ளது. சங்ககால வாழ்வியல் என்பது பலரையும் அரவணைத்துள்ளது. வாழ்வின் செயல்பாடுகளால் கலையும், மனிதப்பரிமாணங்களையும் இலக்கியத்தின் மூலமாக நிறுவியிருக்கின்றனர்.

'இயற்கை நெறிக்காலத்தை அளவிறந்து சிறப்பித்துக் கூறும் பண்பு இன்று காணப்படுகிறது. அதற்குப் பல காரணங்கள் கூறலாம். திராவிடஇன மக்களுக்குள்ளே மிகப் பழைய இலக்கியச் செல்வம் உடையோர் தமிழரே. தமிழரின் மிகப் பழைய இலக்கியம் சங்க இலக்கியமே சங்ககால வாழ்க்கை பற்றி ஆராய்வதற்கு விரிவாகவும் தெளிவாகவும் உதவக்கூடிய சாசனம் முதலிய வேறு சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை சங்க காலத்திற்குப் பின்பு தோன்றிய இலக்கியங்களில் வடமொழிச் செல்வாக்கு நிறைய உண்டு எனவே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மையுடையதாகவும் ஆரியக் கலப்பு பொரும்பாலும் இடம் பெறாததாகவும் உள்ள திராவிட நாகரிகம் சங்ககால இலக்கியத்திலிருந்தே அறியப்படுகிறது.
(ஆ.வேலுப்பிள்ளை.,(ம.ப) 2004, தமிழ் இலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும், ப 23).

என்றவாறானப் பாங்கில் உலகியல் முறையினை விளக்கியுள்ளனர்.

இயற்கைநெறி காலத்தையும், பண்பாட்டு முதலான விழுமியங்களையும் விளக்கப்பட்டுள்ளனர். மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்வியலைப் பற்றியும் புரி;ந்துள்ளனர். தான்தோன்றித்தனமாக இருந்தவர்கள் கூட்டாக ஒன்று திரண்டனர். சமுகம் - என்னும் வழக்காறாகவும் மாறினர். நாடு – மொழி-இனம் என்னும் மனிதர்களின் உந்துதல் முறை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன. சமத்துவம் முதலான ஒழுகலாறுகளால் சமுகம் பின்னப்பட்டுள்ளது.

நல்ல ஒழுகலாறினைக் கொண்டுள்ள நூல்நற்றிணை. அய்ந்திணைகளால் அய்ம்புலன் கொண்ட மனிதர்களின் வாழ்வியலைப் பாடியுள்ளன. அய்ம்பூதங்களுக்கேற்றவாறு நிலமும் பொழுதும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. மாந்தர்களின் வாழ்வியலுக்கேற்றவாறு முதல், கரு, உரி என பிணைந்து இன்புற்றுள்ளனர். ஒன்பது முதல் பன்னிரெண்டு அடிகள் வரை இந்நூலுக்கு அடியெல்லை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. நூற்றுப்பத்து (110), முந்நூற்று எழுபத்தொன்பது (379) பாடல்கள் மட்டும் 13 அடிகளைக் கொண்டுள்ளது. இருநூற்று முப்பத்தி நான்கு (234), முந்ந}ற்று எண்பத்தைந்தா (385) வது பாடல்கள் கிடைக்கப்பெறவில்லை. 398 – பாடல்களை மட்டும் ஆய்வு;கட்டுரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

'உண்மை! உழைப்பு! வெற்றி!' என்பதைத் தாரக மந்திரமாகக்கொண்டியங்கும் 'தெய்வானை அம்மாள் மகளிர் கல்லூரி'யின் தமிழாய்வுத்துறையும் , 'அனைவருடனும் அறிவினைப்பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்பதைத் தாரகமந்திரமாகக் கொண்டியங்கும் 'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய ஆய்விதழும் இணைந்து “தமிழ் இலக்கியங்களில் பண்பாட்டுப்பதிவுகள்” என்னும் தலைப்பில்  25.09.2019 அன்று நடத்திய  தேசியக்கருத்தரங்கில் சமர்பிக்கப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் தொடராகப்பிரசுரமாகும். கட்டுரைகளை அனுப்பியவர் முனைவர் வே.மணிகண்டன். - பதிவுகள் - அய்ந்திணைகளால் ஆனதுதான் உலகம். மக்களின் வாழ்வியல் முறைதான் சமூக கண்ணோட்டம். பெரும்பொழுது, சிறுபொழுதுகளுக்கேற்றவாறு வாழ்வியல் முறை மாறுகின்றது. உடலசைகளின் தட்பவெப்ப நிலைகளும் மாறுகின்றது. குறிஞ்சித்திணையில் நூற்றி முப்பத்தொன்று (131) பாடல்களும், பாலை நிலத்தில் நூற்றியாறு (106) பாடல்களும், முல்லை நிலத்தில் இருபத்தொன்பது(29), நெய்தல் நூற்றியொன்று (101) பாடல்களும், மருதம் முப்பத்திரண்டு (32) பாடல் எண்ணிக்கைகளும் கொண்டுள்ளது. தான் நாகரீகமான நற்றி;ணை நானூறு' என்பதாகும். அகச்சிந்தணைகளை பாடுகின்ற நம்பிக்கையான நற்றிணை நூலாகும். தலைவன் தலைவிற்கும் தோழி என்பவள்தான் முதன்மைப் பங்கு வகிக்கின்றாள். எனவேதான் இருநூற்று பதினான்கு பாடல்கள் (214) அவளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் மகிழ்ச்சி பொருளை விளைவிப்பவள்  தலைவி. இருந்தாலும் தோழி இல்லையேல் வாழ்வியலில் எதுவுமேயில்லை. தோழி என்பவளே முதன்மைப் பங்கு வகிக்கின்றாள்.

நற்றிணை நூலிணை பின்னத்தூர் அ.நாராயணசாமி அய்யர் 1915-ம் ஆண்டிலே பதிப்பித்துள்ளார். 1952-ம் ஆண்டில் கழகவெளியீடாக பொ.வே.சோம சுந்தரனாரின் வெளியிட்டுள்ளார். மேற்கூறிய இருவரின் ஆராய்ச்சி நூலினைப் பற்றிய உரை வரலாற்றிணையும், ஆய்வுரை முதற்கொண்டு இலக்கிணக்குறிப்புடன் 1962-ம் ஆண்டில் கழக  வெளியீடாகவும் இவ்விரண்டு நூலையும் இணைத்து மீண்டும் பதிப்பித்துள்ளனர். கா.கோவிந்தன் (1956) மர்ரே எஸ்.ராஜம் வெளியீடாக (1957)-ம் வந்துள்ளன. அவ்வை துரைசாமியின் (1966)-ம் ஆண்டில் உரையும், புலியூர்கேசிகன் (1967), (1980) ஆண்டிலும் இருநூறு இருநூறு பாடல்களாக இரண்டு பகுதிகளாக வெளியிட்டுள்ளார்.

நற்றிணை – பாடலின் உள்ளடக்க முறைகள்:

உலக மாந்தர்களின் வாழ்வியலை எடுத்துரைப்பதுவே இலக்கியங்கள். நம்பிக்கைகள், பழமொழி சடங்குகள் முதலான மனதினோடு மனிதம் உரையாடுவதுதான் சங்க இலக்கியங்கள். மனம் ஒரு கோணல்பக்கங்கள் என்பது போலவே, வாழ்க்கைமுறைகளும் காலங்களுக்கேற்றார்போலவே மாற்று நிலைமையும் எய்துகின்றன.

நற்றிணையின் பாடுபொருளிலும் பாடலுக்கேற்றவாறு கருத்தமைவினைப் பற்றி மாற்றி மாறி பாடியுள்ளனர். நற்றிணை நானூறின் பாடல்களின் வரையறை என்பது முதல் (1) அடியில் தொடங்கி ஆறாவது (6) அடிவரை தலைவனைப் பற்றி விளக்கம் உள்ளது. ஏழாவது (7) அடியிலிருந்து பாடலின் இறுதிவரை தலைவனின் செயல்களைப் பாடப்பட்டுள்ளன. இப்பண்பில் அமைந்த தொன்னூறு (90) பாடல்கள் உள்ளன. நற்றிணையின் மீதியுள்ள முப்பத்தெட்டு (38) பாடலில் முதல் (1) அடியி;லிருந்து அய்ந்தாவது (5) அடிவரை தலைவனின் செயலைக்குறித்துள்ளனர். ஆறாவது (6) அயிலிருந்து பாடலின் இறுதிவரை தலைவன் பற்றிய விளக்கத்தைக் கொடுத்தள்ளனர். இப்பாடல்களெல்லாம் தலைவனை முதன்மையாகக் கொண்டுள்ள பாடலாகும்.

தலைவன், தலைவிக்கு சரிசமமான பாகுபாட்டோடு ஒன்பது (9) பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர்.

தலைவனின் செயல்பாடு கொண்ட தலைவியின் பெருமையினைப்பற்றி ஏழு (7) பாடல்கள் பாடப்பட்டள்ளன.

தலைவன், தலைவியின் பத்தொன்பது (19) பாடல்களி;ல் முன்னர் கூறியதோடின்றி தலைவனின் வினைப்பாட்டினைப் பற்றி முக்கியப்படுத்தியுள்ளனர். முதலிரண்டு அடிகளில் தலைவனின் வினையைப் புலப்படுத்தி பிறகான அய்ந்து (5) வரிகளில் தலைவனின் விளக்கத்தைப் பாடியுள்ளனர். கடைசி மூன்று (3) வரிகளில் தலைவனின் வினையினைப் பற்றியே மீண்டும் வியந்துள்ளனர்.

அடுத்ததானப் பாடல்களில் தலைவனைப் போலவே அவர் போகின்ற பாதையின் இடங்களைப் பாடியுள்ளனர். பொருள்வயின் தலைவன் பிரியும்போது, அவன் செல்கின்ற பாதைகளாலானது காடுகளாகவும், ஒத்தையடிப் பாதைகளாகவும், குன்றம் அமைந்துள்ள பகுதிகளாகவுமே இருக்கின்றன. வன விலங்குகளையெல்லாம் தாண்டி, உயிருக்குப் பயந்து-நடை-பாதை வாழ்வியல் முறைகளோடு கடினமான வாழக்கைப் பயணத்தையே வழி நடத்துகின்றனர். இம்முறையிலான கொடுஞ்சித்திரவதைகளைப் பற்றி இருபது (20) பாடல்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைவனின் முதல் அய்ந்து (5) அடிகளில் தலைவனின் செயல்பாடு பற்றி பாடப்பட்டள்ளது. ஆறாவது (6) அடியிலிருந்து பாடலின் முடிவுரை காடு பற்றிய வர்ணனையினையே பதினைந்து (15) பாடல்களில் பாடியிருக்கின்றனர்.

பாதையைப் பற்றி பாடும்போது இன்னமும் பதினேழு (17) பாடல்கள் உள்ளது. பாடலின் முதல் (1) அடியிலிருந்து ஆறாவது (6) அடிவரை தலைவனின் நடைபாதையே கருப்பொருளாகின. மீதமுள்ள வரிதொடங்கி ஈறுவரை தலைவனின் செயல்பாடுகளினையே பாடியுள்ளனர்.

ஊர், குடி, கானல் போன்ற பொருண்மைகளோடு பருவம் முதலான மாலைக்காலங்களைப் பற்றின பொருண்மைகளாகவும் பாடப்பட்டுள்ளன.

'களவு மணத்திற்கு வாய்ப்பு குறைந்த நிலையிலும் களவு மணத்தையே இவர்கள் வற்புறுத்தினர். களவிலிருந்தே கற்பென்ற நேர்பாதைதான் இவர்கள் வற்புறுத்திய நெறி. காதலன் அங்கும் மிங்கும் என அலையலாம். அவனை ஒரு மையத்தில் நிறுத்தும் உணர்வுடையவர் காதலி. இவள் அறத்தோடு நிற்கிறாள். காதலன்தான் தனக்கு கணவன். இன்னொருவன் எத்தகையவன் ஆகினம் அவனோடு எனக்க வாழ்வில்லை. இதுதான் அறம்.'
(ஞானி (கி.பழனிச்சாமி)., (மு.ப) 2010, செவ்வியல் நோக்கில் சங்க இலக்கியம்,


பக்.(18-19). என்றவாறு உண்மையின் வழி உய்த்துணருகின்றாள். தலைவன் பாலியல் வேட்கைக்காகப் பரத்தையிடம் சென்றாலும், தன் தலைவனின் நிலைப்பாட்டினை உணர்ந்து காம இச்சையின் மூலமாகவே பரத்தையினை மறந்து, தன்னிடமே நிலைக்கச் செய்பவள் தலைவி. இவ்வாறான உயர்ந்த பாகுபாட்டினைப் பற்றி சங்க இலக்கியங்கள் மூலமாகவும் வியபபடைந்துள்ளனர்.

நற்றிணை – நிலப்பரப்பின் வாழ்வியல் :

அய்வகை நிலங்களில் இன்பற்றிருந்தனர். மக்களின் வாழக்கைமுறைகளில் பொழுதுகளும், நிலங்களும் முதன்மைப் பெற்றுள்ளன. உரிப்பொருள்கள் என்பதே அன்றாட மக்களின் வாழ்வின் முடிபொருளாகத் திகழ்ந்துள்ளன. வாழ்வின் சுவாரசியங்களை பெருந்தன்மைகளோயோடு ஆமோதித்துள்ளனர்.

மக்களின் இன்பமுறை என்பதே உலக வாழ்வியலோடு இன்புறுவதாகும். நல்ல ஒழுகலாறான இந்நூலின் நிலங்களுக்கேற்ற முறையில் பண்பாடு – சடங்குகள் எதிரொளிக்கின்றன. மாந்தர்களின் ஒரு மித்த அன்பானதோ பாடலின் மூலமாக எதிரொலித்துள்ளன.

'நின்ற சொல்லர் நீடுதோன்(று) இனியர்;
என்றும் என்தோள் பிரிபறி யலரே
தாமரைத் தண்தாது ஊதி மீமிசைச்
சாந்தில் தொடுத்த தீந்தென் போலப்,
புரைய மன்ற, புரையோர் கேண்மை
நீரின்(று) அமையா உலகம் போலத்
தம்மின் (று) அமையா நம் நயந்(து) அருளி;
நறுநுதல் பசத்தல் அஞ்சிச்
சிறுமை யுறுபவோ? செய்பு அறியலரே
(வேங்கடராமன்., (மூ.ப) 2013, நற்றிணை மூலமும் உரையும், குறிஞ்சி (பாடல்.1), பக்.(2-3)).

பொருள்வயின் பிரிவிற்காகத்தான் தலைவன் பிரிகின்றான். என்னை மறந்து ஒருநாளும் அவரால் இருக்கமுடியாது. தலைவனை மறந்துதான் ஒருவேளை தலைவியாலும் இருக்க முடியாது.

தோழி என்பவளே, தலைவனின் பிரிவால் தலைவியானவள் மனம் வாடமாட்டாள். இறக்கும் வரை கணவன், மனைவியாக இருப்பவர்கள் நாங்கள் தான். தலைவனை எண்ணி இமைக்காமல் கண் இருந்தாலும் அல்லது துடிக்காமல் மனசின் அதிர்வலைகள் இருந்தாலும் கூட தேகமே எனக்கு அவராகத்தானே இருக்கின்றார். என்கிற உன்னதமான நிலைப்பாட்டினைப் பற்றி உயிர்தோழிக்கு தலைவி தெளிவுறுத்துகின்றாள்.

தலைவர் சான்றோர் ஆதலால் பிரிவால் நாம் படுந்துன்பம் கண்டு தலைவன் மேலுள்ள அன்பால், நிலங்களின் மீதுள்ள பண்பால் இம்முறையிலான பாடலை தலைவி பாடியிக்கின்றாள்.

நற்றிணையில் நூற்றமைந்தாவது பாடலாக இருக்கின்ற மருதத்திணை சிந்தணையினைப் பற்றி பரத்தையானவள் தலைவனின் பெருமையினைப் பற்றி கீழுள்ளவாறு எடுத்துரைக்கின்றாள்.

'நகை நன்கு உடையன் பாண நும்பெருமகன்   
மிளை வலி சிதையக்களிறு பல பரப்பி
......................................................................................
......................................................................................
கண்ணுடைச் சிறகோல் பற்றிக்
கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே'(11-வரி பாடல்)
(மேலது., மருதம் (பாடல்.150), ப.273).
உன் பெருமைக்குரிய தலைவன் பலராலும் நகுதற்படுதலை உடையன்.

பாணனே! காவல் வலிமை சிதையும்படி பலவாய யானைப் படைகளை பரக்க விட்டு பற்பல அரணங்களை வென்றுகொண்ட வலிமை மிக்க சேனைகளை உடைய பாண்டியன் மாறன் வழுதி பன்னெடுநாள் வாழ்வானாக என்று வணங்கி, தலைவனின் பெருமைத் தன்மையினை எடுத்துக்கூறி, தாங்களை இனிமேல் பரத்தைகளின் சேரியில் பார்க்கக்கூடாது என்று தலைவியினை வழி மறித்து அவளின் ஊருக்கே திருப்பி அனுப்புகின்றாள்.

தலைவனானவன் உனக்க மட்டும் சொந்தமில்லை. தலைவனின் வீரம், இளமை, பண்பாடு முதலான பலவகைகளில் பலரையும் கவர்ந்து – விடுகின்றார். என்று தலைவனின் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி பரத்தையானவள் இப்பாடலில் விதந்தோதியிருக்கின்றாள்.

பல-இனக்குடிகளின் ஒழுகலாறு)

சங்ககாலம் என்பது (அ) மனிதன் தோன்றிய அய்நூறு (500) ஆண்டுகளுக்கு பிற்பட்டது. நிலையான வாழ்வை மேற்கொண்டிருந்த மக்களெல்லாம் வேளாண்மையில் வாழ்ந்தனர். சங்க காலங்களில் இருவகைகளில் மனிதர்களைப் பிரித்துள்ளனர். முதலாளித்துவமாகவும் (நிலவுடைமையாளர்) மற்றும் வேளாண்மை மக்கள் என்பதனை முதல்வகையாகவும், விவசாயங்களுக்கேற்ற கருவிகளை உருவாக்குபவர்கள் என்று பிரித்துள்ளனர். மக்களெல்லாம் அவர்களின் தொழில் அடிப்படையில் இனங்களாகப் பிரித்துள்ளனர்.

பொன்னை உருக்கி அணிகலன்கள் செய்கின்ற பொன்செய் கம்மியர், செம்பு உலோகத்தால் பானைமுதலிய கலங்கள் செய்வோரை செம்புசெய் கம்மியர், மண்ணைக் கொண்டு மண்பாண்டங்கள் செய்கிற கயவர், சலவைத்தொழில் செய்பவர்களைப் புலையர் (ஆண்புலையன், பெண் புலத்தி), நாள் - கோள் கணிக்கின்ற கணியர்கள், சங்க இலக்கியங்களில் அறவோனாக – மருத்துவன் பற்றியும் வணிகர்கள் முதலான பலவிதமான இனக்குடிகளைப் பற்றி நல்ல ஒழுகலாறான இந்நூலில் பாடப்பட்டுள்ளன. வரலாற்றுச் செய்திகள், மனதில் நீங்கா இடமான கற்பனை வளங்களைப் பற்றி இந்நூலின் விளக்கப்பட்டுள்ளன. மனிதர்களின் வாழ்வியலை, பூ உலகின் நிலைகளும் கேற்றவாறு பாடப்பட்டுள்ளன.

சங்க இலக்கியங்களில் இனங்களைக் குறிப்பிட்டதோடு, அவர் வாழ்ந்த இல்லங்களின் அமைவினையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். நற்றிணை பாடலில் வருகின்ற இல், மனை, நகர், முன்றில், முற்றம், குரம்பை வரைப்பு, மாடம், குடில், கூரை முதலான சொற்களாலும் குறித்துள்ளனர்.

இவைகள் மட்டுமின்றி புல்லாலும், ஈந்திலையாலும் வேயப்பட்ட எளிய அமைப்புடைய குரம்பைகள், முதலான அவரவர்களின் வசதிக்கேற்ற வகையில் இல்லங்களை அமைத்துக்கொண்டனர்.

முடிவுரை
'நல்ல ஒழுகலாறு' என்னும் நூலின் பெயரே போதுமானதாக உள்ளன. மனிதர்களின் இனம் தொடங்கி பண்பாடு, குலம், கல்வி, தொழில் போன்றவைகளும் பாடப்பட்டுள்ளன. நம்பிக்கைகள், பண்பாடு, சடங்கு முதலானவைகளோடு குடும்பத்தின் அமைப்புமுறைகளும் பாடப்பட்டுள்ளன.

மன்னர்கள் தொட்டு நாட்டின் வளமைகளையும் பாடியுள்ளனர். அரசர்கள் கவிஞராகவும், காவலாளியாகவும் இருந்துள்ளனர். உலகப் பண்பாட்டிற்காகவும், உண்மையான வரலாறாகவும் இந்நூல் போற்றப்பட்டுள்ளன. தமிழன் அடைந்த வினையின் பயனே நற்றிணை நூலாகும்.

ஆய்வின் வெளிப்பாடுகளான
-    இயற்கையானது வாழ்வின் மருத்துவமாக நிலைத்துள்ளன.
-    நற்றிணை – நம்பிக்கையின் நாயகமாக விளங்குகின்றன.
-    வாழ்வின் வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளன.
-    பொருளாதார வாழ்வின் மேன்மைகளாக அமைந்துள்ளன.
-    சுதந்திரம், மனிதத்துவம், மானிடத்திலும் பங்காற்றியுள்ளன.

துணை நூற்பட்டியல்

முதன்மைத் தரவுகள்
•    வேங்கடராமன், (மூ.ப) 2013, நற்றிணை மூலமும் உரையும், சென்னை, டாக்டர் உ.இவே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம். 
•    வனிதா.மு.(மு.ப) 2016, நற்றிணையின் உள்ளடக்கவியல் அமைவுக்கூறுகள், சென்னை, சாந்தி நூலகம்.

துணைமைத் தரவுகள்
•    வேலுப்பிள்ளை.ஆ., (ம.ப) 2004, தமிழ் இலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும், சென்னை, குமரன் புத்தக இல்லம்.
•    ஞானி(கி.பழனிச்சாமி)., (மு.ப) 2010, செவ்வியல் நோக்கில் சங்க இலக்கியம், சென்னை, காவியா.
•    சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் நீல.பத்மநாபன்., (மு.ப) 2014, புதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு தொகுதி-1, சென்னை, சாகித்திய அகாதெமி.
•    முருகேச பாண்டியன்.ந.,(மு.ப)2011, மறுவாசிப்பில் மரபிலக்கியம், சென்னை, நற்றிணை பதிப்பகம்.
•    ராஜ்கௌதமன்., (மு.ப) 2006, பாட்டும் தொகையும் தொல்காப்பியமும் தமிழ்ச் சமூக உருவாக்கமும், சென்னை, தமிழினி.

கட்டுரையாளர்: முனைவர் மு.சண்முகம், கவுரவ விரிவுரையாளர். தமிழ்த்துறை, திருகொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக்கல்லூரி, விருத்தாசலம் - 606 001, கடலூர் மாவட்டம்

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Tuesday, 08 October 2019 06:28  

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள் இதழுக்கான
சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்
விளம்பரங்கள்

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். ''பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில்
வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்கான கட்டணம் $25 (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

மரண அறிவித்தல்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'!

நீண்ட நாள்களாக வெளிவருவதாகவிருந்த எனது 'குடிவரவாளன்' நாவல் டிசம்பர் 2015 முதல் வாரத்தில், தமிழகத்தில் 'ஓவியா' பதிப்பகம் மூலமாக வெளிவந்துள்ளது. இந்நாவல் நான் ஏற்கனவே எழுதி தமிழகத்தில் வெளியான 'அமெரிக்கா' சிறுநாவலின் தொடர்ச்சி. 'பதிவுகள்', 'திண்ணை' ஆகிய இணைய இதழ்களில் ஆரம்பத்தில் 'அமெரிக்கா 2' என்னும் பெயரில் வெளியாகிப்பின்னர் 'குடிவரவாளன்' என்னும் பெயர் மாற்றம் பெற்ற படைப்பு.
இலங்கைத்தமிழ் அகதி ஒருவரின் நியூயார்க் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை 'அமெரிக்கா' விபரித்தால், இந்நாவல் நியூயோர்க் மாநகரில் சட்டவிரோதக் குடிகளிலொருவனாக சுமார் ஒரு வருட காலம் அலைந்து திரிந்த இலங்கைத்தமிழ் அகதியொருவனின் அனுபவங்களை விபரிக்கும்.

'ஓவியா' பதிப்பக விபரங்கள்:
Oviya Pathippagam

17-16-5A, K.K.Nagar,
Batlagundua - 642 202
Tamil Nadu, India

Phone: 04543 - 26 26 86
Cell: 766 755 711 4, 96 2 96 52 6 52
email: oviyapathippagam@gmail.com | vathilaipraba@gmail.com

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு கீழே:

இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011): கடந்தவை

 

 

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்

அம்புலிமாமா (சிறுவர் மாத இதழ்)

அம்புலிமாமா

Welcome to The Literature Network!

We offer searchable online literature for the student, educator, or enthusiast. To find the work you're looking for start by looking through the author index. We currently have over 3000 full books and over 4000 short stories and poems by over 250 authors. Our quotations database has over 8500 quotes. Read More

நிற்பதுவே! நடப்பதுவே!

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, நீங்களெல்லாம்
சொற்பனந் தானோ?- பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே, நீங்களெல்லாம்
அற்பமாயைகளோ?-... மேலும் கேட்க

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Karl Marx, 1818-1883

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist....Read More

Einstein Archives Online

The Einstein Archives Online Website provides the first online access to Albert Einstein’s scientific and non-scientific manuscripts held by the Albert Einstein Archives at the Hebrew University of Jerusalem and to an extensive Archival Database, constituting the material record of one of the most influential intellects in the modern era...Read More

Wikileaks


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்
'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

பதிவுகள் விளம்பரம்


'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய இதழை http://www.pathivukal.com, http://www.pathivugal.com , http://www.geotamil.com ஆகிய இணைய முகவரிகளில் வாசிக்கலாம். உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கருத்துகளையும், ஆக்கங்களையும் ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.  'அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்னும் தாரக மந்திரத்துடன் , எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனை ஆசிரியராகக்கொண்டு வெளிவரும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழ் 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளிவருமொரு இணைய இதழ் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
பதிவுகள் விளம்பரம்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.


'பதிவுகள் இதழுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 (CAD) கனடிய  டொலர்களை   நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் விளம்பரங்கள் ,
மரண அறிவித்தல்கள், பிறந்தநாள் &
திருமண வாழ்த்துகள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், திருமண வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

 

Canada

The Government of Canada's primary internet site for the international audience. Whether you are travelling or immigrating to Canada, preparing to do business in Canada. more..

Canadian Aboriginals

ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர்...

'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்குப் பல பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்பி வருகின்றார்கள். அவர்கள்தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரித்து  வருகின்றோம். ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் அக்கட்டுரைகளுக்கு ஆதாரங்களாக உசாத்துணை நூல்கள் போன்ற விபரங்களைக்குறிப்பிட வேண்டும். இவ்விதமான சான்றுகளற்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகளி'ல் 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரிக்கப்படமாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். மேலும் pdf கோப்புகளாக அனுப்பப்படும் கட்டுரைகளையும் பதிவுகள் பிரசுரத்துக்கு ஏற்காது என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம். பதிவுகளுக்கு ஆக்கங்களை அனுப்புவோர் ஒருங்குறி எழுத்துருவில் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டும். ஆக்கங்களை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com - பதிவுகள் -

வரி விளம்பரங்கள்

 

'பதிவுகளு'க்குப் படைப்புகளை அல்லது கடிதங்களை அனுப்புவர்கள்  ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

Yes We Can

மின்னூல்: நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு விற்பனைக்கு ..

 

மங்கை பதிப்பகம் (கனடா) மற்றும் சிநேகா பதிப்பகம் (தமிழகம்) இணைந்து வெளியிட்ட நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு (முதற் பதிப்பு: டிசம்பர் 1996) தற்போது மின்னூலாக .pdf கோப்பாக விற்பனைக்கு இங்கு கிடைக்கிறது. ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்களின் புகழ்பெற்ற இராஜதானிகளில் ஒன்றாக விளங்கிய நகர் நல்லூர். ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்கள் பற்றிய வரலாற்று நூல்கள் பல கிடைக்கின்றன. ஆனால், தமிழ் அரசர்களின் இராஜதானிகளாக விளங்கிய நகரங்களின் நகர அமைப்பு பற்றி நூல்களெதுவும் இதுவரையில் வெளி வரவில்லை. அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு முதல் நூல். கிடைக்கப் பெற்ற வரலாற்றுத் தகவல்கள், கள ஆய்வுத் தகவல்கள் மற்றும் திராவிடக் கட்டடக்கலை / நகர அமைப்புத் தகவல்கள், ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் நல்லூர் இராஜதானியின் நகர அமைப்பு பற்றி ஆராயும் ஆய்வு நூல். எழுத்தாளர் செ. யோகநாதன் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதுபோல் பின்னாளில் இத்துறையில் ஆராய விளையும் எவருக்குமொரு முதனூலாக விளங்கும் நூலிது. இந்நூலின் திருத்திய இரண்டாவது பதிப்பு இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. ஆனால், இணைய இதழ்களான பதிவுகள், திண்ணை ஆகியவற்றில் தொடராக வெளிவந்துள்ளது. விரைவில் அதன் மின்னூல் பதிப்பினையும் இங்கு வாங்கலாம். நல்லார் இராஜதானி நகர அமைப்பு நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

கூகுளில் தேடுங்கள்

Custom Search

உங்களது சகல தகவல் தொழில்நுட்ப ( IT) சேவைகளும் நியாயமான விலையில்

Satyamev Jayate

Join Aamir Khan and STAR India on Satyamev Jayate – an emotional, challenging quest for hope – Sundays, at 11 AM

Center For Asia Studies

Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) was a Russian novelist, journalist, short-story writer whose psychological penetration into the human soul had a profound influence on the 20th century novel. Read More

Brian Greene

Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist
Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist and string theorist. He has been a professor at Columbia University since 1996. Greene has worked on mirror symmetry, relating two different Calabi-Yau manifolds (concretely, relating the conifold to one of its orbifolds). He also described the flop transition, a mild form of topology change, showing that topology in string theory can change at the conifold point... Read More

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

We develop CMS (Content Management Systems) websites for small businesses.

What is a CMS (Content Management Systems) web site? It is a type of web site which allows you to control and manage the content of your site without programming or HTML knowledge. Using CMS you can easily add or delete the content (images & text) in your website on the fly. We develop a higly professional CMS web site at a reasonable price. With your basic computer skills, you will be able to manage the content of your web site easily. Editing can be done with any normal web browser from anywhere in the world.  For your CMS website needs, Contact Nav Giri , an independent Web Infrastructure Consultant, at ngiri2704@rogers.com


வெற்றியின் இரகசியங்கள்

"எதுவும் சாத்தியம், எதுவும் என்னால் முடியும்! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலகம். இப்படி எண்ணுபவனுக்கே வாழ்க்கையில் வெற்றி! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலக இன்பங்கள்! இப்படி எண்ணுபவனே சமுதாயத்துக்கும் தனக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்!" - அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி -