பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

நெடுங்கவிதை: ஈரோடு எனக்குத் திருத்தலம்

E-mail Print PDF

பேரோடும் புகழோடும்
பெரும்பணி ஆற்றும்
சீரோடும் சிறப்போடும்
சிந்தனையைத் தூண்டும்
ஈரோடு மக்கள்
சிந்தனைப் பேரபையின்
உலகத்தமிழ்ப் படைப்பரங்கில்
உங்கள்முன் நிற்கிகிறேன்
பிச்சினிக்காடு  நான்
பிறந்தது தமிழ்நாடுதான்
எனினும் எனக்கு
சிங்கப்பூர்
இரண்டாவது தாய்நாடு
தமிழ்நாடு

ஐம்பதாண்டு அதன்பெருவளர்ச்சியில்
இருபத்தைந்தாண்டு எனக்கும் சொந்தம்

தாய்மொழி
தமிழ்மொழியை
அரசுமொழியாய்
அலங்கரிக்கும் நாடு
எனவேதான்
எனக்குச் சிங்கப்பூர்
இரண்டாவது தாய்நாடு
தமிழ்நாடு
ஆனால்
ஈரோடு எனக்குத்
திருத்தலம்
மனிதனின் மானம் காக்கும்
ஆடைக்கு நூல்தரும்
மனிதனை மனிதருள்
மாணிக்கமாக்கும்
சிந்தனைக்கும் நூல்தரும்
ஈரோடு எனக்குத்
திருத்தலம்

ஈரோட்டில் இன்று
கவிதைத்திருவிழா
கவிதைக்குத் திருவிழா

ஈரோடு இன்று
கவிதையாய்ப்பூத்து
கவிதையாய்க்காய்த்து
கவிதைத்தோட்டமாய்க்
காட்சி அளிக்கிறது

கவிதைத்திருவுழா
கவிதைக்குத்திருவிழா
கவிஞனுக்கு இதுதானெ பெருவிழா

எனவே
ஈரோடுதான்
எனக்குத்திருத்தலம்

சிங்கப்பூரில்
கவிமாலையை
நிறுவிய கவிஞன் நான்
ஆனால்
ஈரோட்டில்
இன்றையமாலை
இனிய கவிமாலை

கவிதை  உலகில்
சிங்கங்கள் சிற்பிகள்
சிகரங்கள் இமயங்கள்
கணியன் பூங்குன்றன்கள்
காளமேகங்கள் வானம்பாடிகள்
ஒன்றுகூடும் உன்னதமாலை

சிலம்பாட்டம் கவிதையில்
செய்யயும்மாலை
சிந்தனைத் தேன்துளியைத்
தூவும்மாலை
ஞானஒளி கவிதைவழி
காட்டும் மாலை
மணக்கும் மாலையல்ல
கவிதையாய்க் கனக்கும் மாலை

இன்றையமாலை
இனியமாலை
அந்த
அரியமாலையை
அனைவருக்கும் தந்த
ஈரோடு
மக்கள்சிந்தனைப்பேரவையை
இதயத்தால் வணங்குகிறேன்

திருத்தலம் சென்று
திரும்பும் பயணம்
திருத்தலப் பயணமாகும்

திருத்தலம் சென்று
திரும்பும் பயணம்
தினந்தோறும் நடக்கிறது
திசைதோறும் நடக்கிறது

திருத்தலப் பயணம்
நதிதாண்டியும்
மலைதாண்டியும்
கடல்தாண்டியும்
கண்டம்தாண்டியும் நடக்கிறது

நடக்கும் இந்தப்பயணம்
நடையில் நடக்கிறது
காரில் நடக்கிறது
கப்பலில் நடக்கிறது
வானிலும் நடக்கிறது

நடக்கும் இந்தப்பயணம்
எதற்காக நடக்கிறது?
நடக்கும் இந்தப்பயணம்
நடப்பது எதற்காக?

கேள்வி எழுகிறது
மனசு
கேட்காமல் இருக்கிறது

திருத்தலப் பயணம்
சென்று திரும்பினால்……

வருத்தும் துன்பத்தின்
வலிமை குறையலாம்
வருத்தத்தின் வாயில்
அடைக்கப்படலாம்
துன்பத்தின் நுழைவு
தடுக்கப்படலாம்
நுழைந்த துன்பம்
துடைக்கப் படலாம்
கிடைக்காத அமைதி
கிடைக்கப்பெறலாம்
எட்டாத சொர்க்கம்
எட்டுமென எண்ணலாம்

இப்படி
எதைஎதையோ எண்ணித்தான்
திருத்தலப் பயணம்
திசைதோறும் நடக்கிறது
தினந்தோறும் நடக்கிறது

இவைவேண்டி பயணமென்றால்
இதைதீர்க்கும் பயணமென்றால்
நடக்கட்டும் திருப்பயணம்
நட்டம் நமக்கில்லை

திருத்தலங்கள் எல்லாம்
திருத்தும் தலங்களா?
இல்லை நம்மை
வருத்தும் தலங்களா?

கேள்வி எழுகிறது
மனசு
கேட்காமல் கேட்கிறது

கலப்படத்தைக் கவனமாய்க்
கடைபிடிக்கும் கயவன்
திருத்தலம் சென்று
திருந்தி திரும்பினால்
அதுதான் திருத்தலம்
ஆம்
அது
அவனைத் திருத்திய தலம்

திருத்தலம் சென்று
திரும்பியும்
திரும்பியும்
கலப்படம்செய்வதில்
கவனம் கூடினால்
திருத்தலம் தேவையா’?
திருத்தலப்பயணம்தான் தேவையா?
தெய்வமும்
கலப்படத்தொழிலுக்கு உதவியா?

கேள்வி எழுகிறது
மனசு
கேட்காமல் கேட்கிறது

வஞ்சகம் சூழ்ச்சி
வன்கொடுமை துரோகம்
பொறாமை திருட்டு
ஏதும் குறையாமல்
ஏகபோகமாய்
செய்து பிழைப்போர்கள்

திருத்தலம் சென்று
திரும்பினால் நன்மையா/?
திருந்தினால் நன்மையா?

திருத்தலம் சென்று
திரும்பவும் செய்தால்
தெய்வமே அதற்கு உடந்தையா

கேள்வி எழுகிறது
மனசு
கேட்காமல் கேட்கிறது

திருத்தலம் சென்று
தெய்வம் வணங்கி
திரும்பாமல்
ஒரு
திருப்பம் நிகழாமல்
முட்டி மோதி
நெருக்கடியில்
மூச்சுவிட மறந்ததையும்


இயற்கைப்பெருந்துணையால்
இறைவனடிச் சேர்ந்ததையும்
செய்தியாய்ப் படிக்கிறோம்
செய்தியாய்ப் பார்க்கிறோம்

திருத்தலம் சென்றோரை
திருப்பி அனுப்பாமல் – உயிரை
வழிப்பறிசெய்வதில்
வல்லமை அதிகம்
இயற்கைக்கா? இறைவனுக்கா?

கேள்வி எழுகிறது
மனசு
கேட்காமல் கேட்கிறது

திருத்தலம் என்றால்
திருத்தலம் சென்றால்
திருப்பம் மனதில் நிகழவேண்டும்
திருத்தம் வாழ்க்கையில் நிகழ்த்த வேண்டும்

உடலை உயிரை
வருத்திக்கொண்டு
ஊர்விட்டு உறவுவிட்டு
வருவோரை மேலும்
வருத்தினால் எப்படி
திருத்தலமாகும்?

கேள்வி எழுகிறது
மனசு
கேட்காமல் கேட்கிறது

திருத்தலம் என்றால்
திருத்தலம் சென்றால்

பொய்யும் புரட்டும்
திருட்டும் கொலையும்
அடியோடு அகலவேண்டும்

மனசெல்லாம் அறம்பூத்து
மணம்வீச வேண்டும்
கணந்தோறும் கொடை செய்து
கரம்சிவக்கவேண்டும்

அறிவில் தெளிவும்
அன்பு மொழியும்
ஆன்றோர் வழியில்
சான்றோ ராக்கும்
தலமே எனக்குத்
திருத்தலமாகும்

ஆம்
ஈரோடு எனக்குத்
திருத்தலமாகும்

மக்களைச் சந்திக்க
மக்களைச் சிந்திக்க
வழிகாட்டும் திருத்தலம்
வழிபோடும் திருத்தலம்
ஈரோடு அன்றி
எது வேறுதலம்?

சான்றோர் வருகின்ற
சான்றோரை அழைக்கின்ற
சிந்தனைப் பேரவையால்
சிறந்தது இத்தலம்
ஈரோடு
ஒரு
சிந்தனைத்தலம்
சிந்திக்கும் தளம்

எனக்கொரு வேண்டுதல்
என்னிடம் இருக்கிறது

இத்தனைமுறை திருத்தலம்
சென்று திரும்பினால்
நினைத்தவை எல்லாம்
நிறைவேரும் என்பதுபோல்
எனக்கொரு வேண்டுதல்
என்னிடம் இருக்கிறது

அது என்ன
வேண்டுதல்?

ஆண்டுக்கொருமுறை
ஈரோடு வரவேண்டும்
அதுவும்
ஆகஸ்டில் வரவேண்டும்

புத்தகக் கடலில்
மூழ்கி மூழ்கி
மூச்சடக்காமல்
முத்தெடுக்க வேண்டும்
காரணம்
மூளைக்குக் கொஞ்சம்
மூலதனம் வேண்டும்

அதை
வைப்புநிதியாய் வைத்து
வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும்
இல்லமும் உள்ளமும் வளம்பெற வேண்டும்
இல்லை இல்லை
ஒரு
வரலாறு படைக்கவேண்டும்

வாங்கிய மூலதனத்தின்
வட்டி பெருகாமல்
படித்து முடிக்கவேண்டும்
படிப்படியாய் சிந்தனையில்
பரிணாமம் பெறவேண்டும்
பரிமாணம் கூடவேண்டும்

ஆம்
எனக்குத்திருத்தலம்
ஈரோடுதான் – இங்கே
ஆண்டுக்கொருமுறை
வரவேண்டும்
ஆகஸ்டில் வரவேண்டும்
ஆயுள்முழுதும் வரவேண்டும்

வேண்டுதல் இதுதான்
விருப்பமும் இதுதான்

வேண்டி விடைபெறுகிறேன்.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Saturday, 30 December 2017 13:44  


'

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  ngiri2704@rogers.com  என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.


வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single
வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்
சிறுவர் இலக்கியம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

கவிதைகள்

கடந்தவை

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் - ISSN # 1481 - 2991

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  ngiri2704@rogers.com  என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.
பதிவுகள்  (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: விபரங்கள்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

Yes We Can
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி