பதிவுகள்

அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

பதிவுகள் இணைய இதழ்

எம் . ஜெயராமசர்மா (மெல்பேண் , அவுஸ்திரேலியா) கவிதைகள்!

E-mail Print PDF

1. நீர் !

- எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா        -

பாருனிலே நாம்வாழ நீரெமக்கு முக்கியமே
வேரினுக்கு நீரின்றேல் விருட்சமெலாம் வந்திடுமா
ஊருக்கு ஒருகுளத்தில் நீர்நிரம்பி இருந்துவிடின்
ஊரெல்லாம் உற்சாகம் ஊற்றெடுத்து நின்றிடுமே
நீரின்றி பலமக்கள் நீழ்புவியில் இருக்கின்றார்
ஆர்நீரைக் கொடுத்தாலும் அருந்திவிடத் துடிக்கின்றார்
கார்கொண்ட மேகங்கள் கனமழையக் கொட்டிவிடின்
நீரின்றி இருப்பார்கள் நிம்மதியாய் இருப்பரன்றோ !

விஞ்ஞானம் வளர்ந்ததனால் விந்தைபல விளைகிறது
நல்ஞானம் எனமக்கள் நாளுமே போற்றுகிறார்
அவ்ஞான வளர்ச்சியினால் அளவற்ற தொழிற்சாலை
ஆண்டுதோறும் பெருகிநின்று அவலத்தைத் தருகிறது
தொழிற்சாலைக் கழிவனைத்தும் தூயநீரில் கலக்கிறது
அதையருந்தும் மக்களெலாம் ஆபத்தில் சிக்குகிறார்
ஆபத்தைத் தடுப்பதற்கு ஆட்சியாளர் வராவிட்டால்
அருந்துகின்ற நீராலே அவலம்தான் பெருக்கெடுக்கும் !

கிராமப் புறங்களிலே கிணற்றுநீர் இருக்கிறது
மழைபொய்த்து விட்டுவிட்டால் அந்நீரும் வற்றிவிடும்
நகரப்புறங்களிலே நன்னீரே என்று சொல்லி
தகரத்தில் போத்தல்களில் தண்ணீரைக் காணுகிறோம்
விதம்விதமாய் போத்தல்களில் விற்கின்ற நீரனைத்தும்
வெளிக்கிட்டு வருமிடத்தை யாருமே பார்ப்பதில்லை
போத்தல்களில் வரும்நீரை  பொறுப்பின்றி அடைப்பதனால்
குடிக்கின்றார் அனைவருமே கிடக்கின்றார் கட்டிலிலே !

உயிர்வாழ வேண்டுமெனில் உடல்கேட்கும் நீரினையே
நீரின்றி வாழ்ந்திடுதல் நினைத்திடவே முடியாது
உட்செல்லும் நீராலே உடல்நிறைவு பெறுகிறது
உயிரோட்டம் தருவதற்கு நீரெமக்கு தேவையன்றோ
ஆற்றுநீர் ஊற்றுநீர் அனைத்தையும் குடித்தாலும்
அசுத்தமில்லா நீரினையே அருந்திடுதல் முறையாகும்
உள்போகும் நீரினைநாம் உயிரெனவே நினைத்திடுவோம்
உவப்புடனே நீரருந்தி உலகத்தில் வாழ்ந்திடுவோம் !

ஆபிரிக்க நாடுகளில் அருந்துதற்கு நீரில்லை
அவர்நீரை எடுப்பதற்கு அலைந்தபடி இருக்கின்றார்
ஆட்சிதனில் இருப்பார்கள் அதைப்பற்றி அலட்டாமல்
ஆடிப்பாடி விடுதிகளில் அருந்துகிறார் குடிவகையை
குடிக்கின்ற நீருக்குக் குடிகள்படும் அவலமதை
குடித்தாட்டம் போடுகிறார் கொஞ்சமேனும் நினையாமல்
அடிக்கின்ற கூத்ததனை ஆண்டவனே நீபாரு
அல்லல்படும் மக்களுக்கு அருந்திவிட நீரைக்கொடு !


2. கழல்பணிந்து நிற்போமே !

நலமான உடல்வேண்டும்
நல்லகல்வி வரவேண்டும்
வளமான செல்வமெங்கள்
வாழ்வினுக்கு வேண்டுமம்மா
விலைபோகா மனம்வேண்டும்
வீண்பழிகள் அறவேண்டும்
நிலையான வாழ்வமைய
நின்னருளை வேண்டுகின்றோம் !

செல்வத்தைச் சேர்பதற்கு
சேராதவிடம் சேர்ந்து
அல்லல்பட்டு அல்லல்பட்டு
அலைகின்றார் மாநிலத்தே
தொல்லுலகில் செல்வமதை
நல்லபடி சேர்ப்பதற்கு
வல்லமையைக் கேட்டிடுவோம்
வரம்தருவாள் லட்சுமியும் !

வீரமென்னும் பேராலே
கோரம்மிங்கே நடக்கிறது
வீரத்தின் தூய்மையெலாம்
விபரீதம் ஆகிறது
உடல்வீரம் உளவீரம்
உண்மைவீரம் ஆவதற்கு
துர்க்கையது பாதமதை
துணையெனவே பற்றிடுவோம் !

கற்றறிந்த பெரியோர்கள்
கபடமுடன் நடக்கின்றார்
கல்வியினைக் காசாக்கி
களங்கத்தை ஊட்டுகிறார்
கற்றபடி நடக்காமல்
மற்றவரை வதைக்கின்றார்
கல்விதரும் சரஸ்வதியே
காப்பாற்று கல்விதனை !

அறிவில்லா வீரத்தால்
ஆவது ஒன்றுமில்லை
ஆற்றலில்லா கல்வியினால்
ஆருக்கும் நன்மையில்லை
கல்வியொடு வீரம்செல்வம்
கைகோர்த்து நிற்பதற்கு
கருணைநிறை சக்திகளின்
கழல்பணிந்து நிற்போமே !

3. உயிர் !

வஞ்சகர்கள் நஞ்சாலே வாழ்வளிக்க வந்தமகான்
நெஞ்சமெலாம் பதைபதைக்க சிலுவையிலே உயிர்விட்டார்
அஞ்சாமல் அறமுரைத்த அறிஞராம் சோக்கிரட்டீஸ்
நஞ்சருந்தி உயிர்விட்டார் நாடே கலங்கியதே
வெஞ்சமரில் வெற்றிகண்ட மேற்குலகு சீஸர்மன்னன்
தன்நண்பன் கையாலே உயிர்விட்டான் சபைநடுவே
உயிர்பறிக்கும் காரியங்கள் உலகில்பல நடக்கிறது
உயிர்பற்றி உணர்ந்துவிடின் உயிர்பறிக்க மாட்டாரே !

எட்டப்பன் சதியாலே கட்டபொம்மன் உயிர்போச்சு
இங்கிலாந்து வெள்ளையரால் எத்தனையோ உயிர்போச்சு
சத்தியத்தைத் தாங்கிநின்ற காந்திமகான் உயிர்போச்சு
சதிகாரர் வலையாலே மாட்டின்லூதர் உயிர்போச்சு
செக்கிழுத்துச் செக்கிழுத்து சிதம்பரனார் உயிர்போச்சு
பக்குவமாய் காக்குமுயிர்  பறிபோகும் நிலையாச்சு
அக்கறையாய் காக்குமுயிர் அபரிக்கும் நிலையாச்சு
ஆருமே உயிர்பற்றி எண்ணாத நிலையாச்சு !

மதம்காக்க பலபேர்கள் உயிர்கொடுத்தார்  மாநிலத்தே
இனம்காக்க உயிர்கொடுத்தோர் எண்ணிக்கை பலமடங்கே
மொழிகாக்க உயிர்கொடுக்க வருகின்றார் பலரிப்போ
உயிர்கொடுப்பார் காரணமோ உலகத்தில் உயர்கிறது
உயிர்பற்றி உணராதார் உயிர்விட்டே மாய்கின்றார்
உணர்வுடையோர் உயிர்விட்டே உணர்த்துகிறார் உண்மைதனை
எதுவிட்டுப் போனாலும் எம்மிடத்து வந்துவிடும்
உயிர்மட்டும் போய்விட்டால் ஒருகாலும் திரும்பிவரா !

ஒழுக்கமதே வாழ்வினது உயிர்நாடி போலாகும்
ஒழுக்கமதை  இழந்துவிட்டால் உயிர்வாழ்தல் உகந்ததல்ல
ஒழுக்கமதை உயிரோடு ஒப்பிட்டு வள்ளுவனார்
ஒழுக்கமுடன் வாழுதலே உயிர்வாழ்தல் எனவுரைத்தார்
அவ்வொழுக்கம் இல்லாரும் உயிர்வாழும் வாழ்க்கையது
அர்த்தமற்ற வாழ்வுவென அறிந்திடுதல் அவசியமே
உயிரோடு வாழுதற்கே உலகத்தார் விரும்புகிறார்
உயிருடலில் இருக்கும்வரை ஒழுக்கமதை ஓம்பிடுவோம் !

உயிர்பற்றி உரைக்கின்றோம் உயிர்காக்க நினைக்கின்றோம்
உயிர்தன்னை யாருமே உலகத்தில் கண்டதில்லை
உடலுக்குள் உயிர்புகுந்து உலகத்தை ஆள்கிறது
உயிர்பிரிந்த உடலுக்கோ உலகத்தில் மதிப்புமில்லை
தெரியாத உயிர்தன்னை தேடிநின்று பார்த்தாலும்
தெளிவான பதிலெதுவும் தெரியவர மாட்டாது
புவிமீது உயிர்தன்னை நிலைநிறுத்தும் பொறுப்புதனை
பூராணாமாய் விளங்குகின்ற பரம்பொருளே உணருமன்றோ !

4. ஆனந்தம் பெருகிடுமே !

கல்லுக்குள் உறைந்திருக்கும்
கலைநயத்தைப் பார்ப்பதற்கு
மெல்லவே உளிசென்று
வெட்டிவிடும் கல்லதனை
வேண்டாத பகுதிகளை
வெட்டியே எறிந்துவிடின்
வெளிப்படும் பகுதிதான்
வியப்பெமக்குத் தந்துவிடும் !

வேதனையும் சோதனையும்
தாங்குகின்ற வேளையில்த்தான்
மேலான தன்மையங்கே
வெளிப்பட்டு வந்துநிற்கும்
கல்பட்ட வேதனையால்
கடவுளுரு காட்சிதரும்
கால்மிதிக்கும் கல்லுக்கு
வேதனைகள் புரியாது !

மனமென்னும் கல்தன்னை
மாற்றிவிட  வேண்டுமென்று
தினமுமே பலவற்றை
செய்கின்றோம் வாழ்வெல்லாம்
ஆனாலும் அம்மனமோ
ஆகாத வழிசென்று
ஆணவத்தை அணைத்துவிட
ஆர்வம்கொண்டே நிற்கிறது !

ஆணவத்தை அணைத்துவிட்டால்
அன்பங்கே அகன்றுவிடும்
அறமொளிந்து மறமோங்கி
ஆசையங்கே ஆர்ப்பரிக்கும்
அன்புபாச நேசமெல்லாம்
அனாதரவாய் ஆகிவிடும்
ஆண்டவனின் நினைப்புமே
அற்பமாய் ஆகிவிடும் !

வேண்டாத அத்தனையும்
வேராக ஊன்றிவிடின்
வில்லங்கம் அத்தனையும்
நல்லவற்றை அழித்துவிடும்
வில்லங்கம் தனையகற்ற
நல்லதொரு செயலாக
வேண்டாத அத்தனையும்
வெட்டிவிடல் முறையாகும் !

வேண்டாத விஷயங்களை
விரைவாக வெட்டிடுவோம்
வேதனையும் சோதனையும்
சாதனைக்கே வழிசமைக்கும்
ஆதலால் அனைவருமே
ஆண்டவனைக் காண்பதற்கு
அகற்றிடுவோம் ஆணவத்தை
ஆனந்தம் பெருகிடுமே !

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 01 October 2017 17:10  


'

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.


வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single
வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

books_amazon


PayPal for Business - Accept credit cards in just minutes!

© காப்புரிமை 2000-2020 'பதிவுகள்.காம்' -  'Pathivukal.COM

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்
பதிப்பங்கள் அறிமுகம்
சிறுவர் இலக்கியம்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

Yes We Can

விளம்பரம் செய்யுங்கள்


வீடு வாங்க / விற்க


'பதிவுகள்' இணைய இதழின்
மின்னஞ்சல் முகவரி ngiri2704@rogers.com 

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு : இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011):
கடந்தவை

கவிதைகள்

கடந்தவை

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்


பதிவுகள் - ISSN # 1481 - 2991

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு!

பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு  உங்கள் பங்களிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் பங்களிப்பினை  அனுப்ப  விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். அல்லது  மின்னஞ்சல் மூலமும்  admin@pathivukal.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு  e-transfer மூலம் அனுப்பலாம்.  உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.


பதிவுகளில் கூகுள் விளம்பரங்கள்

பதிவுகள் இணைய இதழில் கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடும் விளம்பரங்கள் உங்கள் பல்வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் சேவைகளை, பொருட்களை உள்ளடக்கியவை. அவற்றைப் பற்றி விபரமாக அறிவதற்கு விளம்பரங்களை அழுத்தி அறிந்துகொள்ளுங்கள். பதிவுகளின் விளம்பரதாரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். நன்றி.
பதிவுகள்  (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
மின்னஞ்சல் முகவரி: editor@pathivukal.com
'பதிவுகள்'இணைய இதழில் விளம்பரம்: ads@pathivukal.com
'பதிவுகள்' இதழ் தொழில் நுட்பப்பிரச்சினை: admin@pathivukal.com

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

Yes We Can


books_amazon
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

No Fear Shakespeare

No Fear Shakespeare
சேக்ஸ்பியரின் படைப்புகளை வாசித்து விளங்குவதற்குப் பலர் சிரமப்படுவார்கள். அதற்குக் காரணங்களிலொன்று அவரது காலத்தில் பாவிக்கப்பட்ட ஆங்கில மொழிக்கும் இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழிக்கும் இடையிலுள்ள வித்தியாசம். அவரது படைப்புகளை இன்று பாவிக்கப்படும் ஆங்கில மொழியில் விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஸ்பார்க் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள No Fear Shakespeare வரிசை நூல்கள் உதவுகின்றன.  அவற்றை வாசிக்க விரும்பும் எவரும் ஸ்பார்க் நிறுவனத்தின் இணையத்தளத்தில் அவற்றை வாசிக்கலாம். அதற்கான இணைய இணைப்பு:

நூலகம்

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

THANK YOU!

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Wikileaks

மதுரைத் திட்டம்

மதுரைத்திட்டம்

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

படிப்பகம்

உலக வானொலி