மீள்பிரசுரம்: "ஈழத்தமிழ் இலக்கியமானது, புகலிடத் தேசியத் தமிழ் இலக்கியத்தினூடாக உலகத் தமிழ் இலக்கியம் என்ற பரிமாணத்தை எய்தியுள்ளது"! ஈழத்து இலக்கிய மரபின் இன்றைய நிலை!

E-mail Print PDF

-   ஞானம் ஆசிரியர் தி. ஞானசேகரன்(அவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கமும் கன்பரா கலை இலக்கிய வட்டமுமATLAS Function04் இணைந்து 04-06-2016 அன்று  நடத்திய விழாவில் ஞானம் ஆசிரியர் தி. ஞானசேகரனது கெளரவிப்பு நிகழ்வின்போது ஆற்றிய உரை)

இந்தத் தலைப்பு  பரந்துபட்ட  ஈழத்து இலக்கிய வளர்சிப்போக்கினை உள்ளடக்கியது. எனக்குத் தரப்பட்ட 30 நிமிடத்தில் இதனை அடக்குவது என்பது இலகுவான  காரியமல்ல. ஈழத்து இலக்கிய வரலாறு 2000 ஆண்டுக்கும் மேற்பட்ட காலப் பரப்பினைக்  கொண்டது என்பதை  பழந்தமிழ் இலக்கியங்களும் கல்வெட்டுக்களும் சான்று பகர்கின்றன. ஈழத்துப் பூதந்தேவனார்  ஈழத்துக்குரிய தனி அடையாளத்தை வழங்கிய முதல் புலவராவார். இவரது ஏழு பாடல்கள் சங்க இலக்கியங்களிலே காணப்படுகின்றன. அதன்பின்னர் ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றிலே ஒரு நீண்ட இடைவெளி காணப்படுகிறது. தற்போது ஈழத்திலே கிடைக்கின்ற பழைய நூல் போசராசப் பண்டிதர் எழுதிய  சரசோதிமாலை  என்ற  சோதிட நூல் ஆகும். இது கி. பி. 1309 இல் வெளிவந்தது. 15 ஆம் நூற்றாண்டிலே நான்காவது தமிழ்ச் சங்கத்தை யாழ்ப்பாணத் தமிழ் மன்னர்கள் அமைத்தார்கள். யாழ்ப்பாண இராச்சிய காலத்தில் காவியம், சோதிடம், வைத்தியம், வரலாறு, தல புராணங்கள், பள்ளு, உலா, மொழிபெயர்ப்பு எனப் பல்வகை நூல்கள் எழுந்துள்ளன.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில் ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் பெரும் பாய்ச்சல்  நிகழ்ந்துள்ளதைக் காணலாம். தமிழ்மொழிபற்றிய தேடல்களும் ஆய்வுகளும் மேல்நாட்டார் வருகையின்பின் தொடங்கின. செய்யுள் மரபு கைவிடப்பட்டு  உரைநடை  மரபு  செல்வாக்குப் பெற்றது. அச்சு  இயந்திரத்தின் வருகை தமிழ் இலக்கியங்கள் நூல்பெற உதவின.

ஈழநாட்டில் இடம்பெற்ற  இலக்கிய முயற்சிகளை சில புலவர்கள் அக்காலத்தில் பதிவு செய்தனர். தமிழ் நாட்டுக்குச் சென்று  தமிழ்வளர்த்து ஈழத்துக்குப் புகழ்தேடித் தந்தவர்கள் ஏறத்தாழ 20 பேர் உள்ளார்கள். இவர்கள் செய்யுள் நூலாக்கம், உரைநடை நூலாக்கம், உரை நூலாக்கம், நூற்பதிப்பு, மொழிபெயர்ப்பு நூலாக்கம், தமிழ்ச்சொல் அகராதி நூலாக்கம் ஆகிய பணிகளைச் செய்துள்ளனர்.

ஈழத்து நவீன தமிழ் இலக்கியம்
மங்களநாயகம் தம்பையா எழுதிய ஈழத்தின் முதல் தமிழ் நாவல் நொறுங்குண்ட இதயம் 1954ல் வெளியாகியாகியது. ஈழத்து நவீன இலக்கியம் 1930 களிலிருந்து  உணர்வு பூர்வமாக ஆரம்பமாகியது எனலாம்.

மறுமலர்ச்சி ஈழத்தின் முதலாவது நவீன இலக்கிய சஞ்சிகை.

“முற்போக்கு இலக்கியம் இவ்வளவு மிகச் செழிப்பாகத் தொடங்கி வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்தது ஏற்கனவே இருந்த சூழல்.  ஆந்தச்சூழல் மறுமலர்ச்சி இயக்துக்குள்ளால் வந்தது. ஈழத்தின் தன்மைகளைக் கொண்டு இலக்கியம் வளருகின்ற  ஒரு தன்மையைக் காண்கிறோம்” எனப் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி ஞானம் சஞ்சிகைக்கு அளித்த நேர்காணல் ஒன்றிலே குறிப்பிட்டுள்ளார்.

1956 இல்  சோஷலிச அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்தது.

மார்க்சியக் கோட்பாட்டுடன் இலக்கியம் படைத்தல் அறிமுகமாகி வளர்ச்சி பெற்றது. இதன் பிதாமகர்களாக பேராசிரியர்கள், கைலாசபதி சிவத்தம்பி ஆகியோர் விளங்கினர். நமது நாட்டுக்கே உரிய இலக்கியம் மண்வாசனையுடன் நமது மொழியில் படைக்கப்படவேண்டும் என்ற கருத்து முனைப்புப் பெற்றது. வர்க்கம், சாதியம், இலங்கைத் தேசியம் போன்றவை கருத்தியல் அடிப்படையில் முக்கியத்துவம் பெற்றன. இதனை முற்போக்கு இலக்கியம் என்றனர்.

ஈழத்தமிழர்களின் ஆயுதப் போராட்டம் தொடங்கிய பின்னர் ஈழத்து இலக்கியச் செல்நெறியில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. இக்காலகட்டத்தை ‘தமிழ்த் தேசிய உணர்வுக் காலகட்டம்’ எனச் செங்கை ஆழியான், பேராசிரியர் சிவத்தம்பி முதலியோர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இக்காலகட்த்தில் போர் இலக்கியம், புலம்பெயர் இலக்கியம் ஆகிய புதுவகை இலக்கியங்கள் தோன்றின. உள்நாட்டில் போர் இலக்கியங்கள் உருவாகிய போது, புலம் சிதறிச் சென்ற இலங்கையர்கள் புலம்பெயர் இலக்கியங்ளைப் படைத்தனர்.  
‘போர் இலக்கியம்’ என்ற பகுப்புமுறை முதலாம் உலக மகாயுத்தத்திலிருந்தே ஆரம்பமாகியது எனலாம். ஏனஸ்ற் எமிங்வே எழுதிய ‘போரே நீ போ’ (FAREWELL TO THE ARMS), ‘யாருக்காக மணி அடிக்கிறது?’ (FOR WHOM THE BELL TOLLES) போன்ற நாவல்கள் உலக அரங்கில் போர் இலக்கியங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. போர் இலக்கியத்தின் முக்கிய பரிமாணம் அதன் ஆவணத் தன்மையாகும். அவை போரின் சாட்சியங்கள் ஆக விளங்குகின்றன.

போர் இலக்க்கியத்தின் பண்புகள்
நிகழ்வுளை ஆவணப்படுத்தல்
போர்ச் சூழலை ஆவணப்படுத்தல்
மனித அவலங்கள்
போர்க்களம்
பெண் போராளிகளின் படைப்புக்கள்
உளத்தாக்கங்களை வெளிப்படுத்தல்
பாலியல் வன்முறைகள்
அகதி வாழ்க்கை
இடப்பெயர்வு
எதிர்ப்பு இலக்கியங்கள் போன்றனவாகும்

தற்போது போர் முடிந்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன.

ஈழத்து இலக்கியச் செல்நெறியின் இன்றைய நிலை: போருக்குப்பின்னரான இலக்கியம் (POST WAR LITERATURE)

உலக அரங்கில் போர்முடிந்த பின்னர் போரினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை விபரிக்கும் இலக்கியங்கள்  பல வெளிவந்துள்ளன. இத்தகைய இலக்கியங்களில் வியட்னாம் யுத்ததிற்குப்பின்னர் வெளிவந்த இலக்கியங்கள் முக்கியமானவை. THE SARROW OF WAR என்ற நாவல் வட வியட்னாம் போராளியால் எழுதப்பட்டது. VIETNAM: THE TEN THOUSAND DAY WAR என்ற நாவல் MAC LEAR என்பவரால் எழுதப்பட்டது. 2001ல் THE GIRL IN THE PICTURE   வியட்னாம் போரில் அகப்பட்டு குண்டுத்தாக்குதலினால் எரிகாயங்களுடன் உடம்பிலே உடுப்புகள் ஏது மின்றி ஓடிவரும் 7 வயதுச் சிறுமி பற்றிய நாவல். அவள ஓடிவரும் காட்சியை உலகு எங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்கள்  TELE VISION ல் பார்த்தார்கள். அதன்பின்னர் மேற்குலக மக்களின் அபிப்பிராயம் போருக்கெதிராக மாறியது. போர்நிறுப்பட்டது.

போருக்குப்பின்னரான இலக்கியங்கள் மக்களின் மனச் சாட்சியை த்தூண்டி போரனால் சீரழிந்த நாட்டை சமூகத்தைக் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்து கின்றன.

நமது நாட்டிலும் போருக்குப்பின்னரான பாதிப்புகள், அவல நிலைகள் குறித்த இலக்கியங்கள்  உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றன.

தற்போது எவ்வித சுய தணிக்கைகள் எதுவுமின்றி தமது படைப்புகளை எழுதக் கூடய சூழ்நிலை அங்கு உள்ளது. போரில் இடம்பெற்ற தவறுகளை விமர்சிக்கும் எழுத்துக்கள் வருகின்றன. போராளிகள் சிலர் வெளிப்படையான தமது எண்ணங்களை எழுதுகின்றனர்.

அகதி நிலை, சிறை வாழ்க்கை, கணவன்மார்களை இழந்த கைம்பெண்கள், தாய்தந்தையரை இழந்த பிள்ளைகள், பிள்ளைகளை இழந்த தாய்தந்தையர், ஊனமுற்ற போராளிகளின் வாழ்க்கைப் போராட்டம், போராளிப் பெண்கள் சமூகத்தில் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள், சொந்த நிலங்களை இழந்து பிறிதோர் இடத்தில் வாழ நேரிடும் அவலம், இராணுவப்பிரசன்னம், போரின் பின்னர் சமூகத்தில் ஏற்படும் சமூகச் சீரழிவு, பண்பாட்டுச் சீரழிவு போன்றவை  இன்றைய  ஈழத்து இலக்கியச் செல்நெறியின் பாடு பொருளாகியுள்ளன. இவை போருக்குப்பின்னரான இலக்கியங்கள்.

ஏராளமான சிறுகதைகளும் கவிதைகளும் சிலநாவல்களும் வெளிவந்துள்ளன.

குறிப்பாக அதிக கவிதைத் தொகுதிகள் போருக்குப் பின்னரரான விடயப் பரப்பைக் கொண்ட  தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளன.

கருணாகரன் யுத்தகளத்தில் போராளியாக இருந்தவர். தற்போது அவரது அந்ந நிலைமை மாறி போரின் சரி பிழைகளை விமர்சிக்கும் கவிதைகளை எழுதிவருகிறார். யுத்தம் பற்றிய சிறந்த ஆவணமாக இவரது பலி ஆடு, எதுவுமல்ல இதுவும் போன்றவை திகழ்கின்றன.

தீபச்செல்வனின் பதுங்குகுழியில் பிறந்த குழந்தை, கிளிநொச்சி – போர்தின்ற நகரம், பாழ்நகரத்தின் பொழுது ஆகியவை முக்கியமான தொகுதிகள்.

கி. பி. நிதுன் எழுதிய துயரக்கடல் தொகுதியில் யுத்தம் இடம்பெற்றபோது முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் மக்கள் பட்ட அவலங்கள், இழப்புகள், போருக்குப்பின்னான  முகாம் வாழ்க்கை, மீள் குடியேற்றம் போன்றவை பாடுபொருளாயுள்ளன.

சேரனின் காட்டாற்று ஒரு முக்கியமான தொகுதி. 2010ல் குட்டி ரேவதியால் தொகுக்கப்பட்ட ‘முள்ளிவாய்க்காலுக்குப் பின்’ முக்கியமான ஒரு தொகுதி. சித்தாந்தனின் துரத்தும் நிழல்களின் யுகம் இறுதி யுத்தம்பற்றிய சிறந்ததொரு ஆவணமாகத் திகழ்கிறது.

மன்னார் பெனில் எழுதிய ஈரநிலத்தை எதிர்பார்த்து என்ற தொகுதியில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட எலும்புக்கூடுகள், மாவீரர் இல்லங்கள் இராணுவத்தினரால் அழிக்கப்பட்டமை  தொடர்பான கவிதைகளும் அடங்கியுள்ளன. நிலாந்தனின் யுகபுராணம்,குணேஸ்வரனின் ‘மூச்சுக்காற்றால் நிறையும் வெளிகள்’  பெரிய ஐங்கரனின் கறுப்பு மழை  கு. றஜீபனின் பேசற்க த. அஜந்தகுமார், யாத்திரீகன், செ.சுதர்சன், இ. சு. முரளிதரன், ஐ. வரதராசன்,  பெ.கை. சரவணன், த. ஜேயசீலன், ஸ்ரீபிரசாந்தன், ந.சத்தியசீலன், றஷ்மி. அ. யேசுராசா, வே. குமாரசாமி, சோ. பத்மநாதன், ந. சத்தியபாலன்,  வெற்றி  துஷ்யந்தன், மருதம் கேதீஸ், மகாலிங்கசிவம், கோகுலராகவன், புலோலியூர் வேல்நந்தன், அல்வாயூர் சிவநேசன், பா. அகிலன்,  தானா விஷ்ணு, ந. மயூரரூபன், போன்றோரின் கவிதைகள் பல போருக்குப் பின்னரான அவலங்களைச் சித்திரிக்கும் கவிதைகளாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

போருக்குப் பின்னரான சிறுகதைகளை அடக்கிய தொகுதிகள் பலவும் வெளிவந்துள்ளன. கடவுளின் மரணம் கருணை ரவி என்பவர் எழுதியது. போர்நடைபெறும் களத்தில் இடம்பெறும் கதைகள் சிலவும் இத்தொகுதில் அடங்கியுள்ளன. போரின் மூலத்தையும் அதன் இயங்கு தளங்களையும் நுட்பமாகத் தெரிவிக்கும் கதைகள் இத்தொகுப்பில் அடங்கியுள்ளன.

யோ. கரணன் போராளியாக இருந்தவர். இவர் எழுதிய சேகுவேரா இருந்த வீடு சிறுகதைத் தெகுதியில் 13 கதைகள் உள்ளன. அவற்றில் இரண்டு கதைகளைத் தவிர்ந்த ஏனைய கதைகள், இறுதி யுத்தத்தையும் முள்ளிவாய்க்காலையும், முள்ளுவேலி முகாமையும் புனர்வாழ்வையும் அவற்றுக்குள் அகப்பட்ட மக்களின் துன்பங்களையும் பேசுகின்றன. சில போராளிகளை மக்கள் எதிர் கொண்ட வரலாற்றையும் மக்கள் இறுதி யுத்ததில் அனுபவித்த கொடுமைகளையும் பேசும் கதைகள்.

வன்னிவலி இரா உதயணன் எழுதிய சிறுகதைகள் அடங்கிய தொகுதி. போருக்குப்பின்னரான இழப்பின் துயரங்களும் உளநெருக்கீடுகளும் சுரண்டல்களும் இலக்கிய வெளிக்குக் கொண்டுவரப்படுகின்றன.

இவர்களைவிட இராகவன், மருதம்  கேதீஸ், சித்தாந்தன், இராஜேஸ்கண்ணன், சீனா உதயகுமார், தாட்சாயணி, சாரங்கா, வி ஷ்ணுவர்த்தனி, இயல்வாணன், தெணியான், குப்பிழான் ஐ. சுண்முகன், நந்தினி சேவியர், குந்தவை,  யோகேஸ்வரி சிவப்பிரகாசம், சட்டநாதன், கே. ஆர் டேவிட், த. கலாமணி, அநாதரட்சகன், கொற்றை பி. கிருஷ்ணானந்தன், மு. பொன்னம்பலம், சூசை எட்வேட் ஷெல்லிதாசன், வி.என். சந்திரகாந்தி  ஆகியோர் அவ்வப்போது போருக்குப்பின்னரான அவலங்களைக் கதைகளாக வெளிக்கொணர்கின்றனர்.

போருக்குப்பின்னரான நாவல்கள் என்று பார்க்கும்போது தமிழ்க்கவியின் ஊழிக்காலம் நாவல் முக்கியமானது.

குணா கவியழகன் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகச் சிறையில் வாடியவர். இவரது முதலாவது நாவல் நஞ்சுண்டகாடு. தன் இன மக்களால் மீட்பர்களாக, போரளிகளாக மதிக்கப்பட்டு உலகத்தால் பயங்கரவாதி என முத்திரை குத்தப்பட்டு, எதிரியால் கைதியாக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நிலைகளில் தத்தளிக்கும் போராளிகளை கதாபாத்திரங்களாக்கியுள்ளார். போருக்குப்பின்னரான போராளிகளின் பாடுகளே இந்நாவலின் பாடுபொருள்.

இவரது இன்னுமொரு நாவலான விடமேறிய கனவு போராளியாக போராடவந்தவர்கள் தொடக்கம் கட்டாய ஆட்சேர்ப்பில் போராளிகளாக்கப் பட்டவர்கள் வரை சிறைமுகாமில் தடுத்துவைக்கப்பட்டவர்களின் கதை.

சிவ ஆரூரன்  என்ற சிவலிங்கம் ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி. மெகசீன் சிறையில் 9 வருடங்களுக்கு மேலாகத் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் எழுதிய யாழிசை நாவல் முன்னாள் பெண் போராளிகளின் வாழ்க்கை நிலைமைகளைச் சித்திரிக்கிறது. இந்தப்பெண்கள் சமூகத்தில் படுகின்ற துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் கதையினூடாக காட்டிச் செல்கிறார்.

இத்தகைய சில நாவல்கள்  சமீபகாலமாக புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்தும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்ந வகையில் சயந்தனின் ஆறாவடு ஒரு முக்கிய நாவல். சயந்தன் தற்போது சுவிஸ் நாட்டில் வாழ்கிறார். இந்ந நாவல் எதிர்ப்பு அரசியல் பேசுவதாகவும் ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஷோபாசக்தியின் BOX, இர. உதயணன் எழுதிய  பனிமலர் மற்றும் சமீபத்தில் வெளிவந்த வலியின் சுமைகள் தமிழினி ஜெயக்குமாரன் எழுதிய கூர்வாளின் நிழல் (சுயசரிதை) போன்றவை  முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

சிறுகதைகளைப்பொறுத்தவரை கே. ஏஸ் சுதாகர் கற்றுக்கொள்வதற்கு என்ற சிறுகதையை எழுதியுள்ளார். கதை வியட்நாமில் நடைபெறுகிறது. நூஜ்ஜின் வியட்நாம் நாட்டவன் அவுஸ்திரேலியாவில் வேலை செய்கிறான். அவன் தனது நாட்டுக்கு ஸ்ரீலங்கா நண்பனை அழைத்துச் செல்கிறான். வியட்நாமியரின் தோற்றம் பழக்க வழக்கங்கள் கதையில் விபரிக்கப்படுகின்றன. அமெரிகர்களின் வியட்நாம் போர் ஆங்காங்கே ஈழப்போருடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. நூஜ்ஜின் தந்தை ஒரு விவசாயி. ஒரு போராளி. எங்கள் நாட்டுப் பிரச்சினையும் கிட்டத்தட்ட வியட்னாமின் பிரச்சினைக்கு ஒப்பானதுதான்.

“வெளியிலிருந்து பார்ப்பவர்கள் போர்முடிந்து விட்டது என்றுதான் சொல்வார்கள். ஆனால் போர் அதற்குப்பிறகுதான் ஆரம்பமாகிறது. எங்கள் நாட்டைக்கட்டி எழுப்ப வேண்டும்.” எனக்கூறும் நூஜ்ஜின் அதற்காக உழைக்கிறான். தனது நாட்டிலும் அவுஸ்திரேலியாவிலும் உழைக்கிறான்.

இக்கதையில் நாட்டின் பொருளாதாரம் மட்டுமல்ல, போரின் பின்னரான சமூகப்பிரச்சினைகளில் ஒன்றான விதவையாகிப் போனவர்களின் பிரச்சினையும் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற சிந்தனையும் எழுப்பப்படுகிறது.

ச. ஜீவகுமாரன் தவம் என்றொரு கதை எழுதியிருக்கிறார். அக்கதையில்  ஜேர்மனியில் வாழும் தந்தை தனது மகனைப் போருக்கு அனுப்பிவிட்டு போர்முடிந்த நிலையில் அவரது மகன் சிறையில் இருக்கிறான் என்ற நம்பிக்கையில் அவன் வரும் வரை சோறு சாப்பிடுவதில்லை என்று சபதம் எடுத்து  மரக்கறிகளை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிலை விபரிக்கப்படுகிறது. மேலும் இக்கதையில் தனது மகனை சிறை மீட்டுத் தருவதாகக் கூறும் இடைத்தரகர்களின் பணம்பறிக்கும் தில்லு முல்லுகளும் விபரிக்கப்பட்டுள்ளன.

புலம்பெயர் இலக்கியம்
போர்காரணமாக உள்நாட்டில் இருப்பது பாதுகாப்பில்லை என்று அஞ்சி பல்வேறு நாடுகளுக்கும் புலம்பெயர்ந்து சென்றவர்கள் தமது நாட்டினைப் பிரிந்த ஏக்கத்தினையும் சென்றடைந்த நாடுகளில் தமக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் நிறைந்த அனுபவங்களையும் பதிவு செய்யும் இலக்கியங்கள்  புலம்பெயர் இலக்கியம்.

இவர்கள் படைக்கும் இலக்கியங்கள் DIASPORA LITERATURE என்று வழங்கப்பட்டது. இதனையே தமிழில் புலம்பெயர் இலக்கியம் என்றனர்.

பாரம்பரிய மண்ணிலிருந்து வேருடன் பிடுங்கி எறியப்பட்டவர்கள் படைத்த இலக்கியம்.

இது ஈழத்தமிழ் இலக்கியத்தின்  நீட்சி எனக்கொள்ளலாம். எவ்வித சுய தணிக்கைகளுமின்றி சுதந்திரமாக புலம்பெயர் இலக்கியவாதிகள் தமது கருத்துக்களை வெளியிட்டனர்.

புலம்பெயர் இலக்கியத்தின் நிலை மாற்றம்
புலம் பெயர் இலக்கியம் என்ற அடையாளப்படுத்தல் உருவான காலப்பகுதியில் இருந்த சூழல் இன்று இல்லை. ஆயுதப் போராட்டச் சூழல் முடிவுக்கு வந்து விட்டது.

பலநாடுகளிலும் புகலடைந்தவர்கள் அங்கு காலூன்றி நிலைத்துவிட்டார்கள்.  இவர்களுக்கு அறிவு விருத்தி, அனுபவ விசாலம்,  தொழில் நுட்பத்தேர்ச்சி, பொருளாதார அபிவிருத்தி, கலாசாரப்புரிந்துணர்வு முதலியன ஏற்பட்டுள்ளன. இவற்றிற்கு ஏற்ப படைப்புகளின் உள்ளடக்க அம்சங்கள் மாற்றம் பெறத் தொடங்கிவருகின்றன.

புலம்பெயர் இலக்கியம்  டயஸ்போறா என்பதன் அடையாளத்துடன் தொடர்வதற்கான சூழல் இன்றில்லை.

இலக்கியங்கள் தேசிய புவியியல் பண்பாடு மற்றும் வாழ்வியல் அமைவுகளுக்கு ஏற்ப  பெயர்கொண்டு சுட்டும் மரபே  வழக்காக இருந்து வந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில் புலம்பெயர் தமிழர்கள் பெருந்தொகையாக வாழ்கின்ற கனடா, அவுஸ்திரேலியா, மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆகியவற்றின் புவிச் சூழல்களை மையப்படுத்திய எழுத்துக்கள் அந்தந்த நாடுகளின் அனுபவங்களின் பதிவாக அமைவதைக்காண முடிகிறது.  இவற்றை அடையாளப்படுத்த அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கியம், ஐரோப்பியத் தமிழ் இலக்கியம், வட அமெரிக்கத் தமிழ் இலக்கியம், கனடியத் தமிழ் இலக்கியம் முதலிய தொடர்களைப் பயன்படுத்துவதே பொருத்தமாயுள்ளது.

உதாரணமாகக் கூறுவதானால் தமிழகத்தில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து  மலேசியா சென்றவர்கள் அங்குள்ள சூழலை மையப்படுத்தி படைக்கும் இலக்கியங்கள் மலேசிய இலக்கியம் என்று கூறப்படுவதுபோல, தமிழகத்தில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து சிங்கப்பூரில் இலக்கியம் படைப்பவர்களின் இலக்கியங்கள் சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கியம் எனக் கூறப்படுவதுபோல, தமிழகத்திலிருந்து இலங்கைக்குச் சென்றவர்கள் படைக்கும் இலக்கியங்கள் இலங்கை மலையகத் தமிழ் இலக்கியம் எனச் சுட்டப்படுவதுபோல புலம்பெயர்ந்து சென்ற தமிழர்கள் தாம் சென்றடைந்த நாடுகளின் புவிச்சூழலுக்கும், அங்கு தமது சமகால வாழ்வியல் அனுபவங்களுக்கும் அமையப் படைக்கும் இலக்கியங்கள் அந்த அந்த நாட்டின் தமிழ் இலக்கியம் என்று சுட்டப்படுவதே சரியானது.

உலகத்தமிழ் இலக்கியம்
தற்போது அடுத்த கட்டமாக தமிழ் இலக்கியப் பரப்பானது உலகத்தமிழ் இலக்கியம் என்ற பொதுஅடையாளத்தைப் பெற்றுவிடுவதற்கான  சாத்தியப்பாடுகளையும்  காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஒரு நாட்டின் தேசிய புவியியல் பண்பாடு மற்றும் அங்குள்ள  வாழ்வியல் அமைவுகளையும் தாண்டி  இலக்கியங்கள் புலம்பெயர் நாடுகளில் படைக்கப்படுவதைக் காண்கிறோம்.

இந்நிலையில் அ.முத்துலிங்கம் மற்றும் ஆசி கந்தராஜா போன்றோர் தமது தொழில் நிமித்தம் தாம் பன்னாடுகளிலும் பெற்ற அனுபவங்களை தமிழ் உலகுக்கு கொண்டுவருகின்றனர். இது சமகால தமிழ் இலக்கிய உலகுக்குப் புதிய பரிணாமங்களைத் தருகின்றது. அ. முத்துலிங்கத்தின் எழுத்துக்கள் யாவற்றையும் கனடியத் தமிழ் இலக்கியம் என்ற பரப்புக்குள் அடக்கிவிடமுடியாது. அதுபோல ஆசி கந்தராஜாவின் படைப்புகள் யாவற்றையும் அவுஸ்திரேலியத் தமிழ் இலக்கியப்பரப்புக்குள் அடக்கிவிட முடியாத நிலை உள்ளது.

அ. முத்துலிங்கம் பூகோள ரீதியாக இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் மொழி இனம் நிறம், உணவுப்பழக்கங்கள், சடங்குகள், சமய வழிபாடுகள், போன்ற இயல்பான வேறுபாடுகளினால் உருவாகும் முரண் தன்மைகளைப் பதிவு செய்கிறார். வம்சவிருத்தி என்ற சிறுகதைத் தொகுதியில் இந்தியா, சூடான், பாகிஸ்தான், சியராலியோன், சுவீடன், அமெரிக்கா கதைக் களங்களாகின்றன.

ஆசி. கந்தராஜாவின் சிறுகதைகள் சிலவும் உலகத்தமிழ் இலக்கியம் என்ற  வகைமைக்குள் வரக்கூடியன. ஈழத்துப் புலம்பெயர் இலக்கியச் சிறப்பிதழில் அவரது தலைமுறை தாண்டிய காயங்கள் கதை முதலாவது கதையாக அமைந்துள்ளது.

இங்கே அவுஸ்திரேலியாவில் வாழும் ஆசி கந்தராஜா லெபனான் பல்கலைக்கழகப் பின்னணியில் கதையை நகர்த்தி ஆர்மேனியர்களின் வரலாற்றை விபரித்து அதனை ஈழத்தமிழர் போராட்த்துடன் இணைத்து கதையைப் பின்னியிருக்கிறார்.

இக்கதை அவுஸ்திரேலியாவின் தமிழ் இலக்கியத்தில் அல்ல உலகத் தமிழ் இலக்கியத்தில் அடங்க வேண்டிய சிறுகதை.

இன்று உலகளாவிய ரீதியில் போரின் பாதிப்புகள் இருக்கின்றன. நான் குறிப்பிட்ட சில கதைகள் உலகத் தளத்திலிருந்து போரின் பின்விளைவுகள் பற்றியும் அவை தீர்க்கப்படவேண்டிய முறைமை பற்றியும் பேசுகின்றன.

ஜேர்மன் எழுத்தாளர் பார்த்திபன் எழுதிய தெரிய வராதது சிறுகதையில் ஜேர்மனியில் தஞ்சமடைந்த பாலகிருஷ்ணன் தொழில்கஷ்டம் போதிய சம்பளம் கொடுக்கப்படாமை காரணமாக கனடா செல்ல முயற்சிக்கிறான். பலமுறை முயன்று கைதாகி பின்னும் ஆசை தீராது அமெரிக்க கறுப்பினத்தைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டோபர் பிலிப் என்பவரின் அடையாளத்துடன்கூடிய பாஸ்போட் தயாரித்து  பிராங்போட் எயர் போட்டில் ஏறி பயணம் செய்த விமானம் லண்டனில் தரித்து மீண்டும் பறந்தபோது ஆகாயத்தில் வெடித்ததுச் சிதறி பரிதாபமாக மரணம் அடைகிறான்.

இத்தகைய கதைகள் உலகத்தமிழ் இலக்கியம் என்ற வகைமைக்குள் வைத்துப் பார்க்கப்படவேண்டியன. இத்தயைய கதைகள் வேறு சில எழுத்தாளர்களாலும் எழுதப்பட்டுள்ளன. நேரக்கட்டுப்பாடு கருதி அவற்றை என்னால் இங்கு விபரிக்க முடியவில்லை.

நாவல்களைப் பொறுத்தவரையில் நடேசனின் அசோகனின் வைத்திய சாலை உலகத்தமிழ் இலக்கியம் என்ற வகைமைக்குள் வைத்து நோக்கப்பட வேண்டியது.

அசோக மன்னர்  மிருகங்களுக்காக  ஒரு வைத்திய சாலையை அமைத்தார் என்பது வரலாறு. ஓர் அம்மையார் தர்மத்துக்கு அமைத்த வைத்திய சாலையில் சிவாவின் அனுபவங்களாக இந்த நாவல் விரிகிறது.

மிருகங்களின் நோயுலகத்துக்கு சமாந்தரமாக அந்த வைத்திய சாலையின் ஊழியர்களின் பலதரப்பட்ட இயங்கு நிலைகள் இந்தநாவலில் பரந்து செல்கின்றன. இவர்களின் வாழ்க்கைப் பின்புலத்தை இவர்களது வரலாற்றை விளக்கிச் செல்கிறது. நாவல். அராபியர்கள், சீனர்கள், ஐரோப்பியர்கள் இந்த நாவலின் மாந்தர்களாகின்றனர். இந்தக் கதாமாந்தர்களின் பண்பாட்டுக் கோலங்கள் சங்கமித்து உருவாகும் ஒரு கலவைப் பண்பாட்டின் தரிசனத்தை இந்த நாவலில் காணமுடிகிறது. ஒரு அந்நிய நாட்டின் சமூக இயங்கியல் பண்பாடு ஆகியவை மிக நேர்த்தியாக விவரணம் ஆகின்றன.

இந்த நாவல் புதுமையானது வழக்கமான தமிழ் நாவல் இலக்கியப் போக்கிலிருந்து மாறுபட்டது.

இத்தகைய உலகத் தமிழ் இலக்கியம் என்று சுட்டக்கூடிய நாவல்களாக ஷோபாசக்தியின் BOX, தேவகாந்தனின் கனவுச்சிறை, நோர்வே இ.தியாகலிங்கத்தின் திரிபு, கருணாகரமூர்த்தியின் பெர்லின் நினைவுகள், ஜீவகுமாரனின் கடவுச்சீட்டு, விமல் குழந்தைவேலின்  வெள்ளாவி, கஜகறணம், மாத்தளை சோமுவின் நான்காவது உலகம் மற்றும் பார்த்திபன், வ.ந கிரிதரன், அகில், குரு அரவிந்தன், ராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியோரின் நாவல்கள் சிலவற்றில் உலகத்தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்த பார்வைகள் உள்ளன.

இலங்கையில் வாழும் எனக்கு முழுமையாகப் புலம்பெயர்ந்து வாழும் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் யாவும் கிடைப்பதில்லை என்பதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். எனவே இங்கு நான் குறிப்பிட்ட பட்டியல் முழுமையான தல்ல.

அடுத்து வெளியீட்டுத் தளங்கள் பற்றி குறிப்பிடுதல் முக்கியமானது.

அச்சு ஊடகத்திலிருந்து படைப்பிலக்கியத்தின் பிரசுரகளத்தை மின்னியல் ஊடகத்துக்கு மாற்றிய பெருமை புலம்பெயர் தமிழருக்கு உரியது.

இணைய இதழ்கள்,  மின்னிதழ்கள் இணையத்தளங்கள், வலைப்பூக்கள் முதலியவற்றினூடாகப் பலர் தமது படைப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். இத்ததைய  மின்னியல் ஊடகங்களுக்கு ஊடாக புலம்பெயர்ந்து வாழும் இலக்கிய வாதிகள் படைக்கும் இலக்கியத்தைப் பற்றிய மிகப்பெரும் உரையடல் வெளியை ஈழத்தமிழர்கள் ஏற்படுத் தியிருக்கின்றனர். கணத்துக்குக் கணம் நிழும் மாறுதல்களை, வெளிவரும் படைப்புகளை, சிந்தனைகளை மின்னியல் ஊடகங்களினூடாகப் பகிர்ந்து உலகத்திழ் இலக்கியப்பரப்பில்  தமது வகிபாகத்தை உணரச்செய்து வருகிறார்கள்.
மொழிபெயர்ப்புகளினூடாக வேற்றுமொழி  நிலைப்பட்ட இலக்கியப் பரிமாற்றம்

புலம்பெயர்ந்த படைப்பாளிகளில் சிலர் புகலடைந்த நாடுகளின் மொழியை பண்பாட்டை வாழ்வியல் அம்சங்களை உள்வாங்கி மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது தமிழ் நிலைப்பட்ட அனுபவம் வேற்று மொழிக்குக் கையளிக்கப்படுவதும் வேற்று மொழி நிலைப்பட்ட அனுபவம் தமிழ் மொழிக்குக் கையளிக்கப்படுவதுமான இலக்கிய நிலைப்பட்ட அனுபவப்பகிர்வாகும். இதனால் தமிழ்ப்படைப்புலகின் புவியியல் மற்றும் அனுபவ எல்லைகளைத்தாண்டி விரிவடைந்து சர்வதேச மயப்பட்ட தமிழ்ப்படைப்புலகப் பரிமாணத்தை தமிழ் எட்டியுள்ளது.

புலம்பெயர் இலக்கியத்தில் ஏற்பட்டுவரும் வளர்ச்சிப் போக்குகள் பற்றி இங்கு நான் கூறிய கருத்துக்கள் ஏற்கனவே ஞானம் சஞ்சிகையின் ஈழத்துப் புலம்பெயர் இலக்கியச் சிறப்பிதழின் (டிசம்பர் 2014 – 175 ஆவது இதழ்) முன்னுரையில் என்னால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

நிறைவாக, ஈழத்தமிழ் இலக்கியமானது, புகலிடத் தேசியத் தமிழ் இலக்கியத்தினூடாக உலகத் தமிழ் இலக்கியம் என்ற பரிமாணத்தை எய்தியுள்ளது என்பதே இன்றைய நிலையாகும்.

http://www.thenee.com/120616/120616.html

 

Last Updated on Wednesday, 15 June 2016 19:12  

பதிவுகள்

முகப்பு
அரசியல்
இலக்கியம்
சிறுகதை
கவிதை
அறிவியல்
உலக இலக்கியம்
சுற்றுச் சூழல்
நிகழ்வுகள்
கலை
நேர்காணல்
இ(அ)க்கரையில்...
நலந்தானா? நலந்தானா?
இணையத்தள அறிமுகம்
மதிப்புரை
பிற இணைய இணைப்புகள்
சினிமா
பதிவுகள் (2000 - 2011)
வெங்கட் சாமிநாதன்
K.S.Sivakumaran Column
அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி
கட்டடக்கலை / நகர அமைப்பு
வாசகர் கடிதங்கள்
பதிவுகளின் தோற்றம்/ நோக்கம்
நலந்தானா? நலந்தானா?
வ.ந.கிரிதரன்
கணித்தமிழ்
பதிவுகளில் அன்று
சமூகம்
கிடைக்கப் பெற்றோம்!
விளையாட்டு
நூல் அறிமுகம்
நாவல்
மின்னூல்கள்
முகநூற் குறிப்புகள்
எழுத்தாளர் முருகபூபதி
சுப்ரபாரதிமணியன்
சு.குணேஸ்வரன்
யமுனா ராஜேந்திரன்
நுணாவிலூர் கா. விசயரத்தினம்
தேவகாந்தன் பக்கம்
முனைவர் ர. தாரணி
பயணங்கள்
'கனடிய' இலக்கியம்
நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா
பிச்சினிக்காடு இளங்கோ
கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
ஆய்வு
த.சிவபாலு பக்கம்
லதா ராமகிருஷ்ணன்
குரு அரவிந்தன்
சத்யானந்தன்
வரி விளம்பரங்கள்
'பதிவுகள்' விளம்பரம்
மரண அறிவித்தல்கள்

பதிவுகளில் தேடுக!

counter for tumblr

அண்மையில் வெளியானவை

வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்!

'வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்' என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

'பதிவுகள் இதழுக்கான
சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 கனடிய டொலர்கள் (CAD)  நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்
விளம்பரங்கள்

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். ''பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில்
வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதற்கான கட்டணம் $25 (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர் Pay Pal மூலம் 'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

மரண அறிவித்தல்கள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'!

நீண்ட நாள்களாக வெளிவருவதாகவிருந்த எனது 'குடிவரவாளன்' நாவல் டிசம்பர் 2015 முதல் வாரத்தில், தமிழகத்தில் 'ஓவியா' பதிப்பகம் மூலமாக வெளிவந்துள்ளது. இந்நாவல் நான் ஏற்கனவே எழுதி தமிழகத்தில் வெளியான 'அமெரிக்கா' சிறுநாவலின் தொடர்ச்சி. 'பதிவுகள்', 'திண்ணை' ஆகிய இணைய இதழ்களில் ஆரம்பத்தில் 'அமெரிக்கா 2' என்னும் பெயரில் வெளியாகிப்பின்னர் 'குடிவரவாளன்' என்னும் பெயர் மாற்றம் பெற்ற படைப்பு.
இலங்கைத்தமிழ் அகதி ஒருவரின் நியூயார்க் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை 'அமெரிக்கா' விபரித்தால், இந்நாவல் நியூயோர்க் மாநகரில் சட்டவிரோதக் குடிகளிலொருவனாக சுமார் ஒரு வருட காலம் அலைந்து திரிந்த இலங்கைத்தமிழ் அகதியொருவனின் அனுபவங்களை விபரிக்கும்.

'ஓவியா' பதிப்பக விபரங்கள்:
Oviya Pathippagam

17-16-5A, K.K.Nagar,
Batlagundua - 642 202
Tamil Nadu, India

Phone: 04543 - 26 26 86
Cell: 766 755 711 4, 96 2 96 52 6 52
email: oviyapathippagam@gmail.com | vathilaipraba@gmail.com

பதிவுகள் (2000 - 2011)

'பதிவுகள்' இணைய இதழ்

பதிவுகளின் அமைப்பு மாறுகிறது..
வாசகர்களே! இம்மாத இதழுடன் (மார்ச் 2011)  பதிவுகள் இணைய இதழின் வடிவமைப்பு மாறுகிறது. இதுவரை பதிவுகளில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் இப்புதிய வடிவமைப்பில் இணைக்க வேண்டுமென்பதுதான் எம் அவா.  காலப்போக்கில் படிப்படியாக அனைத்து ஆக்கங்களும், அம்சங்களும் புதிய வடிவமைப்பில் இணைத்துக்கொள்ளப்படும்.  இதுவரை பதிவுகள் இணையத் தளத்தில் வெளியான ஆக்கங்கள் அனைத்தையும் பழைய வடிவமைப்பில் நீங்கள் வாசிக்க முடியும். அதற்கான இணையத்தள இணைப்பு கீழே:

இதுவரை 'பதிவுகள்' (மார்ச் 2000 - மார்ச் 2011): கடந்தவை

 

 

அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி படைப்புகள்

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' மின்னூல் விற்பனையில்..

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' (குறூநாவலும் சிறுகதைகளும்) ஸ்நேகா (தமிழகம்) / மங்கை (கனடா) பதிப்பகங்கள் இணைந்து டிசம்பர் 1996இல் தமிழகத்தில் வெளியிட்ட தொகுப்பு நூல். 'அமெரிக்கா' ஈழத்து அகதியொருவனின் அமெரிக்கத் தடுப்பு முகாம் வாழ்வினை விபரிக்கும் குறுநாவல்.உண்மைச் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் புனையப்பட்ட குறுநாவல். இத்தொகுப்பிலுள்ள சிறுகதையான 'ஒரு மா(நா)ட்டுப் பிரச்சினை' தமிழகத்தில் வெளியான 'பனியும் , பனையும்' தொகுப்பிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேற்படி குறுநாவலினிதும் சிறுகதைகளினதும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு (லதா ராமகிருஷ்ணனால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை) இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. 'அமெரிக்கா' நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.  வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில்...

வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' மின்னூல் விற்பனையில். வ.ந.கிரிதரனின் 'மண்ணின் குரல்' நூலானது 'வன்னி மண்', 'அருச்சுனனின் தேடலும், அகலிகையின் காதலும்', 'கணங்களும், குணங்களும்' மற்றும் 'மண்ணின் குரல்' ஆகிய நான்கு நாவல்களின் தொகுப்பு. தமிழகத்தில் குமரன் பப்ளிஷர்ஸினரால் 1998இல் இதன் முதற்பதிப்பு வெளியிடப்பட்டது. 'மண்ணின் குரல்' ஏற்கனவே மங்கை பதிப்பகத்தினால் (கனடா) நாவல், கட்டுரைகள், கவிதைகளடங்கிய சிறு தொகுப்பாக வெளியிடப்பட்டது. நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 4 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.  நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்

அம்புலிமாமா (சிறுவர் மாத இதழ்)

அம்புலிமாமா

Welcome to The Literature Network!

We offer searchable online literature for the student, educator, or enthusiast. To find the work you're looking for start by looking through the author index. We currently have over 3000 full books and over 4000 short stories and poems by over 250 authors. Our quotations database has over 8500 quotes. Read More

நிற்பதுவே! நடப்பதுவே!

நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே, நீங்களெல்லாம்
சொற்பனந் தானோ?- பல தோற்ற மயக்கங்களோ?
கற்பதுவே, கேட்பதுவே, கருதுவதே, நீங்களெல்லாம்
அற்பமாயைகளோ?-... மேலும் கேட்க

ஜெயபாரதனின் அறிவியற் தளம்

எனது குறிக்கோள் தமிழில் புதிதாக விஞ்ஞானப் படைப்புகள், நாடகக் காவியங்கள் பெருக வேண்டும் என்பதே. “மகத்தான பணிகளைப் புரிய நீ பிறந்திருக்கிறாய்” என்று விவேகானந்தர் கூறிய பொன்மொழியே என் ஆக்கப் பணிகளுக்கு ஆணிவேராக நின்று ஒரு மந்திர உரையாக நெஞ்சில் அலைகளைப் பரப்பி வருகிறது... உள்ளே

Karl Marx, 1818-1883

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist

The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist....Read More

Einstein Archives Online

The Einstein Archives Online Website provides the first online access to Albert Einstein’s scientific and non-scientific manuscripts held by the Albert Einstein Archives at the Hebrew University of Jerusalem and to an extensive Archival Database, constituting the material record of one of the most influential intellects in the modern era...Read More

Wikileaks


பதிவுகள் (Pathivukal- Online Tamil Magazine)

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்
'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991
ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்
Editor-in - Chief:  V.N.Giritharan

'பதிவுகள்' -  பன்னாட்டு இணைய இதழ்! |  ISSN  1481 - 2991

"அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்"

"Sharing Knowledge With Every One"

ஆசிரியர்:  வ.ந.கிரிதரன்

'பதிவுகள்' ஆலோசகர் குழு:
பேராசிரியர்  நா.சுப்பிரமணியன் (கனடா)
பேராசிரியர்  துரை மணிகண்டன் (தமிழ்நாடு)
பேராசிரியர்   மகாதேவா (ஐக்கிய இராச்சியம்)
எழுத்தாளர்  லெ.முருகபூபதி (ஆஸ்திரேலியா)

அடையாளச் சின்ன  வடிவமைப்பு:
தமயந்தி கிரிதரன்

'Pathivukal'  Advisory Board:
Professor N.Subramaniyan (Canada)
Professor  Durai Manikandan (TamilNadu)
Professor  Kopan Mahadeva (United Kingdom)
Writer L. Murugapoopathy  (Australia)

Logo Design: Thamayanthi Girittharan

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

வ.ந.கிரிதரனின் 'அமெரிக்கா' நாவலின் திருத்திய இரண்டாம் பதிப்பினை மின்னூலாக  வாங்க...

'அமெரிக்கா' மின்னூலினை, பிடிஃப் கோப்பாக  $3 (கனடியன்) செலுத்தி வாங்குவதற்கான இணைய இணைப்பு: https://www.fatfreecartpro.com/i/yzc9?single

எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரன்
' வ.ந.கிரிதரன் பக்கம்'என்னும் இவ்வலைப்பதிவில் அவரது படைப்புகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். https://vngiritharan230.blogspot.ca/

பதிவுகள் விளம்பரம்


'பதிவுகள்' பன்னாட்டு இணைய இதழை http://www.pathivukal.com, http://www.pathivugal.com , http://www.geotamil.com ஆகிய இணைய முகவரிகளில் வாசிக்கலாம். உங்கள் ஆக்கபூர்வமான கருத்துகளையும், ஆக்கங்களையும் ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.  'அனைவருடனும் அறிவினைப் பகிர்ந்து கொள்வோம்' என்னும் தாரக மந்திரத்துடன் , எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனை ஆசிரியராகக்கொண்டு வெளிவரும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழ் 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து வெளிவருமொரு இணைய இதழ் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.
பதிவுகள் விளம்பரம்

வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக வாங்க
வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்'
எழுத்தாளர் வ.ந.கிரிதரனின் 'குடிவரவாளன்' நாவலினை மின்னூலாக பிடிஃப் வடிவத்தில் வாங்க விரும்புபவர்கள் கீழுள்ள இணைய இணைப்பில் வாங்கிக்கொள்ளலாம். விலை $4 (கனடியன்): https://www.fatfreecartpro.com/i/yz46?single

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.


'பதிவுகள் இதழுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு! 

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இன்று வரை இலவசமாக வெளிவந்துகொண்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இலவசமாகவே  வெளிவரும்.  அதே சமயம்  'பதிவுகள்' போன்ற இணையத்தளமொன்றினை நடாத்துவது என்பது மிகுந்த உழைப்பினை வேண்டி நிற்குமொன்று. எனவே 'பதிவுகள்' இணைய இதழின் பங்களிப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் உதவ விரும்பினால் , உங்கள் பங்களிப்பு வரவேற்கப்படும். குறைந்தது $5 (CAD) கனடிய  டொலர்களை   நீங்கள் 'பதிவுகள்' இதழுக்கு ஆண்டுச்சந்தாவுக்கான அன்பளிப்பாக அனுப்பலாம். நீங்கள் அன்பளிப்பு கொடுக்க விரும்பினால் , Pay Pal மூலம் பின்வரும் பதிவுகளுக்கான சந்தா அன்பளிப்பு இணைய இணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் கொடுக்கலாம். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் விளம்பரங்கள் ,
மரண அறிவித்தல்கள், பிறந்தநாள் &
திருமண வாழ்த்துகள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் விளம்பரங்கள் மற்றும் பல்வகையான அறிவித்தல்களையும் (பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள், திருமண வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களுட்பட)  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் உங்கள் விளம்பரங்களைப் பிரசுரிப்பதன் மூலம் உங்கள் வியாபாரத்தை உலகளாவியரீதியில் பெற முடியும். 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வியாபாரம் , பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் மற்றும் மரண அறிவித்தல்களைப் பிரசுரிக்க விரும்பினால் அவை ஒரு வருட காலம் வரையில் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும். அதற்கான கட்டணம் $100 (CAD) கனடிய டொலர்களாகும். அதனைப்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள்' விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் செலுத்தலாம். செலுத்தியதும் உங்கள் விளம்பரங்களை, அறிவித்தல்களை (உரிய புகைப்படங்கள் போன்றவற்றுடன்) ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்கள்.

'பதிவுகள்' இணைய இதழ் உலகின் பல பாகங்களிலும் தமிழ் மக்களால் படிக்கப்படும் இணைய இதழ்.  'பதிவுகள்' இணைய இதழில் வரி விளம்பரங்களைப்  பிரசுரிக்க முடிவு செய்துள்ளோம்.  அதற்கான கட்டணம் $25  (CAD) கனடிய டொலர்கள் மட்டுமே. வாடகை விளம்பரங்கள், வீடு விற்பனை விளம்பரங்கள், சுய வியாபார விளம்பரங்கள் என அனைத்து வகையான விளம்பரங்களும் 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரிக்கப்படும். விளம்பரங்களை அனுப்ப விரும்புவோர்  Pay Pal மூலம்  'பதிவுகள் வரி விளம்பரம்' என்னும் இவ்விணைப்பினை அனுப்பி, விளம்பரக்கட்டணத்தைச் செலுத்தியதும் , விளம்பரங்களை ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அவை 'பதிவுகள்' இணைய இதழில் பிரசுரமாகும்.

பதிவுகள் விளம்பரம்

பதிவுகள் வரி விளம்பரம்

 

Canada

The Government of Canada's primary internet site for the international audience. Whether you are travelling or immigrating to Canada, preparing to do business in Canada. more..

Canadian Aboriginals

ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர்...

'பதிவுகள்' இணைய இதழுக்குப் பல பட்டப்படிப்பு மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்பி வருகின்றார்கள். அவர்கள்தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளை 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரித்து  வருகின்றோம். ஆய்வுக்கட்டுரைகளை அனுப்புவோர் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைகளில் அக்கட்டுரைகளுக்கு ஆதாரங்களாக உசாத்துணை நூல்கள் போன்ற விபரங்களைக்குறிப்பிட வேண்டும். இவ்விதமான சான்றுகளற்ற ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 'பதிவுகளி'ல் 'ஆய்வு' என்னும் பகுதியில் பிரசுரிக்கப்படமாட்டாது என்பதை அறியத்தருகின்றோம். மேலும் pdf கோப்புகளாக அனுப்பப்படும் கட்டுரைகளையும் பதிவுகள் பிரசுரத்துக்கு ஏற்காது என்பதையும் அறியத்தருகின்றோம். பதிவுகளுக்கு ஆக்கங்களை அனுப்புவோர் ஒருங்குறி எழுத்துருவில் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டும். ஆக்கங்களை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: ngiri2704@rogers.com - பதிவுகள் -

வரி விளம்பரங்கள்

 

'பதிவுகளு'க்குப் படைப்புகளை அல்லது கடிதங்களை அனுப்புவர்கள்  ngiri2704@rogers.com என்னும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.

Yes We Can

மின்னூல்: நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு விற்பனைக்கு ..

 

மங்கை பதிப்பகம் (கனடா) மற்றும் சிநேகா பதிப்பகம் (தமிழகம்) இணைந்து வெளியிட்ட நல்லூர் இராஜதானி நகர அமைப்பு (முதற் பதிப்பு: டிசம்பர் 1996) தற்போது மின்னூலாக .pdf கோப்பாக விற்பனைக்கு இங்கு கிடைக்கிறது. ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்களின் புகழ்பெற்ற இராஜதானிகளில் ஒன்றாக விளங்கிய நகர் நல்லூர். ஈழத்துத் தமிழ் மன்னர்கள் பற்றிய வரலாற்று நூல்கள் பல கிடைக்கின்றன. ஆனால், தமிழ் அரசர்களின் இராஜதானிகளாக விளங்கிய நகரங்களின் நகர அமைப்பு பற்றி நூல்களெதுவும் இதுவரையில் வெளி வரவில்லை. அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு முதல் நூல். கிடைக்கப் பெற்ற வரலாற்றுத் தகவல்கள், கள ஆய்வுத் தகவல்கள் மற்றும் திராவிடக் கட்டடக்கலை / நகர அமைப்புத் தகவல்கள், ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் நல்லூர் இராஜதானியின் நகர அமைப்பு பற்றி ஆராயும் ஆய்வு நூல். எழுத்தாளர் செ. யோகநாதன் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டதுபோல் பின்னாளில் இத்துறையில் ஆராய விளையும் எவருக்குமொரு முதனூலாக விளங்கும் நூலிது. இந்நூலின் திருத்திய இரண்டாவது பதிப்பு இன்னும் நூலாக வெளிவரவில்லை. ஆனால், இணைய இதழ்களான பதிவுகள், திண்ணை ஆகியவற்றில் தொடராக வெளிவந்துள்ளது. விரைவில் அதன் மின்னூல் பதிப்பினையும் இங்கு வாங்கலாம். நல்லார் இராஜதானி நகர அமைப்பு நூலின் முதற்பதிப்பினை $ 3 கனேடிய டாலர்களுக்கு PayPal தளத்தினூடு, அல்லது PayPal வழங்கும் கடனட்டை பாவிக்கும் வசதிகளினூடு வாங்கமுடியும். பணத்தைக் கொடுத்ததும் மின்னூல் கோப்பினை நீங்கள் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம். நீங்கள் பணத்தைச் செலுத்தியதும் Order Completed பக்கம் Download இணைப்புடன் (link) திரையில் தெரியும்.  அந்த இணைப்பினை அழுத்தி நூலின் .pdf பிரதியினைப் பதிவிறக்கிக்கொள்ளலாம்.   வாங்க விரும்பினால் இங்கு அழுத்தவும்.

கூகுளில் தேடுங்கள்

Custom Search

உங்களது சகல தகவல் தொழில்நுட்ப ( IT) சேவைகளும் நியாயமான விலையில்

Satyamev Jayate

Join Aamir Khan and STAR India on Satyamev Jayate – an emotional, challenging quest for hope – Sundays, at 11 AM

Center For Asia Studies

Fyodor Dostoevsky

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) was a Russian novelist, journalist, short-story writer whose psychological penetration into the human soul had a profound influence on the 20th century novel. Read More

Brian Greene

Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist
Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist and string theorist. He has been a professor at Columbia University since 1996. Greene has worked on mirror symmetry, relating two different Calabi-Yau manifolds (concretely, relating the conifold to one of its orbifolds). He also described the flop transition, a mild form of topology change, showing that topology in string theory can change at the conifold point... Read More

Shami Accounting Services

charles_nirmalarajan5.jpg - 19.08 Kb

We provide complete accounting, federal and provincial tax services to individuals or businesses. Our objective is to continue to provide our clients with the highest level of service at the lowest possible fee tailor to your specific needs. Visit our site.

We develop CMS (Content Management Systems) websites for small businesses.

What is a CMS (Content Management Systems) web site? It is a type of web site which allows you to control and manage the content of your site without programming or HTML knowledge. Using CMS you can easily add or delete the content (images & text) in your website on the fly. We develop a higly professional CMS web site at a reasonable price. With your basic computer skills, you will be able to manage the content of your web site easily. Editing can be done with any normal web browser from anywhere in the world.  For your CMS website needs, Contact Nav Giri , an independent Web Infrastructure Consultant, at ngiri2704@rogers.com


வெற்றியின் இரகசியங்கள்

"எதுவும் சாத்தியம், எதுவும் என்னால் முடியும்! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலகம். இப்படி எண்ணுபவனுக்கே வாழ்க்கையில் வெற்றி! இப்படி எண்ணுபனுக்கே இவ்வுலக இன்பங்கள்! இப்படி எண்ணுபவனே சமுதாயத்துக்கும் தனக்கும் பயனுள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்!" - அறிஞர் அ.ந.கந்தசாமி -