கலை, இலக்கியத் திறனாய்வாளர் கே.எஸ்.சிவகுமாரன்

These're the comments expressed by the literary critic K.S.Sivakumaran on my face book post on K. Balendra's 'Kannadi Vaarppukal" (Tennessee Williams' Glass Menagerie’s Tamil adaptation) - VNG-


These're the comments expressed by the literary critic K.S.Sivakumaran on my face book post on K. Balendra's 'Kannadi Vaarppukal" (Tennessee Williams' Glass Menagerie’s Tamil adaptation) - VNG-

In the 1960s and 1970s, I was a keen drama critic. Having seen the Colombo North cine-dramas and Rajaratnam's Colombo South comedies. I wrote a column called “Manathirai” in Thamil in the Thinakaran Vaara Manjari. I criticized all the slapstick presentations that went by the name Thamil Drama. This was because I read many books in English about Drama and Theatre and understood that what we witnessed were recreating Indian Thamil film sequences and using colloquial Yaalpaaana speech comedies. In 1953 or 1954, the TKS Brothers visited Colombo and staged a professional drama presentation. There was a semblance of theatricality in their presentation. I also witnessed one or two plays of the doyen of Lankan Thamil Drama-Sornalingam.

It must be 1961 or 1962, I saw a play called Mathamarram written by the late A N Kanthasamy, a writer and a Marxist thinker. When I saw that I was baffled. It was a different cup of tea for me. It was like a Shavian play. It was provoking and feast for thinking. I wrote a review of it in Tribune, now defunct.

In the meantime, playwrights like Robert, Anthony Jeeva, Matale Karthigesu and a few others rallied around me accepting me as a drama critic. Since I was interested in Drama & Theatre, I visited theatre halls which presented English and Sinhala plays. I noticed that in these languages a variety of plays were staged. I urged my readers to see the plays in Sinhala.

ENGLISH - not so much in Thamil produced by others in various parts of Colombo.

I also suggested that they may attempt to translate foreign plays so that they will have a grip of the structure of drama and theatre,

A former Ceylon Civil Service scholar and producer of theatre in English, Vernon Abeysekera was compiling and presenting a weekly programme called "Arts This Week" over the English National Service of Radio Ceylon. He invited me to appear in his programme with distinguished people in the calibre of Regi Siriwardene, Yasmin Goonaratne, Donald Abeysinhe, C R Hensman and others. I was asked to cover the Thamil artistic scene. I did that. That is a different story. Vernon was GA in Yaalpaanam. He produced Ibsen's Dolls House, translated by Yaalpaanam Devan.. I couldn't see that play.

I have good impressions already on K Balendra's plays. I will stop here.

More on Thamil Drama, specifically what a produced up the end of 1970s, can be gathered from my published articles in English and Thamil.

Thank you VNG for appreciating my contribution towards Thamil Drama in Colombo. May I suggest you put the above comments in your Pathivuhal website as a piece of record. கள்ள மௌனம் சாதிப்பவர்களும், கண்டு கொள்மையைக் கடைப்பிடிபவர்களும் இனியாகுதல் என்னை ஏளனமாகப் பார்க்கமாட்டார்கள் என்று நம்புவோமாக.

K S SIVAKUMARAN - இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.