கவிஞர் அனார்

18 August 2020 - London Time: 6.30 pm to 8.00 pm Poetry Translation Centre (London) நடாத்தும் கவிஞர் அனாரின் கவிதை மொழிபெயர்ப்பு நிகழ்வு நடைபெறும். ஆங்கிலேயர் மத்தியில் எமது ஈழத்துக் கவிதைகள் பரவ இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். இதில் நாம் அனைவரும் பங்குகொள்வது விரும்பத்தக்கது. கலந்துகொள்ள விரும்புவர்கள் தயவுசெய்து உடன் அறியத்தாருங்கள். சிறிய அன்பளிப்பு செய்ய வேண்டும். அதனை நான் செய்கிறேன்.

PTC Online Workshops: Sri Lankan Tamil poet Anar by Poetry Translation Centre

Eventbrite.Com: https://www.eventbrite.com/e/ptc-online-workshops-sri-lankan-tamil-poet-anar-tickets-115344833502

Social, creative and engaging: Discover Sri Lankan Tamil poet Anar at our new two-part online translation workshop with Hari Rajaledchumy About this Event

Connect online with like-minded poetry fans and give your brain a workout with the creative and problem-solving challenges of our collaborative translations sessions. Perfect for translators, poets and language lovers stuck inside for the foreseeable future.

This online workshop season will take place over two 90-minute sessions on Zoom over two consecutive Tuesday evenings. This format will let us spend time with a single poetic voice. The workshops will be lead by the Tamil translator, artist, writer and critic Hari Rajaledchumy and the poet Edward Doegar.

The PTC's third online Poetry Translation Workshops will be taking a deep dive into the work of Sri Lankan Tamil poet Anar (Izzat Rehana Mohammed Azeen). A distinguished voice in the Tamil poetry scene, her work carries a unique feminine perspective informed by nature, regional folklore and the Islamic Sufi tradition.

All the details:

• The PTC will deliver these workshops online via Zoom.

• This online series will follow our usual workshop format, working as a group to translate the poem line by line.

• Working from a guide translation of the original poem, guided by a translator and poet to facilitate the sessions.

• Two sessions lasting 90 minutes over two weeks working on one longer poem

• In advance of the beginning of the series, we will share the original poem and the bridge translation that the group will be working from as well as further materials to aid the experience like audio examples of the poetry and a video introduction to the poet by the translator

• On consecutive Tuesday evenings 18 and 25 August, 18:30-20:00.

• Pay-What-You-Can donation when reserving your ticket.

• Reserve one ticket for both sessions.

• We want to keep our workshop experience as accessible as possible, especially as we are aware that Covid has put many people at a financial disadvantage. Therefore, whilst the cost of running this tandem workshop is £50 per person, we are operating this activity on a 'Pay-What-You-Can' donation basis.

To try and make the online experience as enjoyable and manageable as possible, places will be restricted - if you book please do make sure you can attend both sessions.

Workshop materials and the log-in details to join the sessions through Zoom, with joining instructions, will be sent out by email when you book your place.

The Poet

Anar (Izzat Rehana Mohammed Azeem) is a distinguished voice in the Sri Lankan Tamil poetry scene with 5 critically acclaimed collections to her name. She has been contributing her poems and articles to literary magazines and national media since the early 90s. Several of her poems have been translated into English and have appeared in anthologies and journals. Her poems often address what it is like to be a Muslim woman living under war and violence, and how language or poetry can transform life and experience. Her poetry is acutely aware of the violence, risk and horror of being a woman under conditions of religious extremism, islamophobia and state oppression.

Her books have won several awards, most notably the Government of Sri Lanka's National Literature Award, the Tamil Literary Garden’s (Canada) Poetry Award, Aaathmanam Award (Chennai), SPARROW Award (Mumbai), and the Vijay TV Excellence in the Field of Literature (Sigaram Thotta Pengal) Award.

The Translator

Hari Rajaledchumy was born in 1988 in Sri Lanka. They are an artist, writer and critic currently based in the UK. She holds a 1st class honours degree in International Development and was trained as an artist-associate at OSE's studio-based programme in 2015. A selection of her recent works can be accessed on her website: hrajaledchumy.com.

Pathmanabhan Iyer <இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.>