ரொறன்ரோ தமிழ்ச் சங்கம் இணைய வழிக் கலந்துரையாடல்: பேசுநூல்: உண்மை ஒளிர்க என்று பாடவோ? ( பா.விசாலம் அவர்களின் நாவல் )

 நாள்: 03 செப்டம்பர் 2021 (வெள்ளிக்கிழமை )

நேரம்: இரவு 8:00 – 10.00 மணி (கனடா ரொறன்ரோ)

பேசுநூல்: உண்மை ஒளிர்க என்று பாடவோ? ( பா.விசாலம் அவர்களின் நாவல் )

பேசுபவர்: பேராசிரியர் அமுது ஜோசப் சந்திரகாந்தன்

 

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84777257162?pwd=a0d1a2QxWWJaNmNIL3dTOSt4Mi83Zz09

Meeting ID: 847 7725 7162

Passcode: 554268

நூல்களைப் பேசுவோம் 03-09-2021